Mar 25, 2023

Thơ song ngữ

Vũ Trụ và Ta (4 Sinh Ngữ) - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 16, 2016
Vĩnh Biệt Người Thân - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 14, 2016
Mai Tôi Đi - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 07, 2016
Nụ Hôn Cho Đời - Lưu Hoài - Feb 14, 2016
Mua Xuan - SpringRain - Tâm Minh Ngô Tằng Giao - Jun 20, 2015
Đứt Ruột & Deep Sorrow - Luân Tâm - May 27, 2015
Tôi Tìm Phật / In Search Of Buddha - Minh Ðức Triều Tâm Ảnh - Apr 10, 2015
Christmas Eve Prayers / Phỏng dịch : Nguyện cầu - Phan Đức Minh - Dec 17, 2014
My Mother - Phan Đức Minh - Nov 21, 2014
My Fatherland - Phan Đức Minh - Nov 20, 2014
ADIEU - Lưu Hoài - Nov 16, 2013
Nếu Anh Ấy Ngày Nào Trở Lại - Lưu Hoài - Oct 16, 2013
A Cassandre - Bản dịch của LƯU HOÀI - Pierre de Ronsard (1524-1585) - May 12, 2013
Sơn Phòng Xuân Sự - Sầm Tham 岑參 (715-770) - Apr 26, 2013
Mưa trong lòng (thơ dịch) PAUL VERLAINE (1844-1896) - Billy Nguyen - Mar 19, 2013
Thu cảm (thơ dịch) Pensées d’Automne - Billy Nguyen - Mar 19, 2013
Vài bài thơ hay của Robert BurnsRobert Burns (Billy nguyen phóng dịch) - Billy Nguyen - Mar 17, 2013
Ảo Vọng - Billy Nguyen - Jan 11, 2013
Ngậm Ngùi - Billy Nguyen - Jan 06, 2013
Dừng Bước Bên Rừng Chiều Đông - Lê Minh Sơn - Dec 31, 2012
Cái Chết Của Tình Nhân thơ Charles Baudelaire - Billy Nguyen - Dec 26, 2012
Một bài thơ hay của Francis CARCOADIEU - Billy Nguyen - Dec 14, 2012
Công Cha Như Núi Thái Sơn / translationby THANH-THANH - Huệ Thu - Jun 16, 2012
THƠ SONG NGỮ TÂN VĂN - Tân Văn - Dec 20, 2011
Hát Với Solidarność - Nguyên Hoàng Bảo Việt - Jan 30, 2011