Jun 14, 2024

Thơ song ngữ

My Father - Cha Tôi - Phạm Ngọc Nhiễm - Jul 31, 2020
Tìm em nhé Will you find me - Lan Tím - May 17, 2018
Tôi Nằm Xuống 4 Sinh Ngữ (Việt, Anh, Pháp và Tây Ban Nha) - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Oct 04, 2017
Chỉ Ánh Mắt - Lan Tím - Jun 29, 2017
Em-Anh, Ngày Tình Nhân - Lan Tím - Feb 18, 2017
Mùa Đông Tới - Winter’s Coming - Quang Hà - Nov 28, 2016
Autumn leaves - Lá Thu Rơi - Lan Tím - Oct 08, 2016
Thiên Thần Tôi Mơ - Lan Tím - Jun 23, 2016
Tình Đá Kim - - Lan Tím - Apr 20, 2016
Mẹ Hiền Tôi - 4 Sinh Ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Apr 11, 2016
Bước Thời Gian - 4 Sinh Ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Apr 01, 2016
Loài Hoa Đẹp Nhất - 4 Sinh ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 18, 2016
Vũ Trụ và Ta (4 Sinh Ngữ) - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 16, 2016
Vĩnh Biệt Người Thân - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 14, 2016
Mai Tôi Đi - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 07, 2016
Nụ Hôn Cho Đời - Lưu Hoài - Feb 14, 2016
Mua Xuan - SpringRain - Tâm Minh Ngô Tằng Giao - Jun 20, 2015
Đứt Ruột & Deep Sorrow - Luân Tâm - May 27, 2015
Tôi Tìm Phật / In Search Of Buddha - Minh Ðức Triều Tâm Ảnh - Apr 10, 2015
My Fatherland - Phan Đức Minh - Nov 20, 2014
ADIEU - Lưu Hoài - Nov 16, 2013
Nếu Anh Ấy Ngày Nào Trở Lại - Lưu Hoài - Oct 16, 2013
A Cassandre - Bản dịch của LƯU HOÀI - Pierre de Ronsard (1524-1585) - May 12, 2013
Sơn Phòng Xuân Sự - Sầm Tham 岑參 (715-770) - Apr 26, 2013
Mưa trong lòng (thơ dịch) PAUL VERLAINE (1844-1896) - Billy Nguyen - Mar 19, 2013