May 27, 2024

Tác giả

Sầm Tham 岑參 (715-770)
Hình ảnh
#1
Sầm Tham 岑參 (715-770) người Nam Dương 南陽, thi nhân đời Đường và là đại biểu cho thơ về chủ đề biên tái (cùng với Cao Thích 高適). Tác phẩm có "Sầm Gia Châu thi tập" 岑嘉州詩集.

Tất cả các bài của tác giả Sầm Tham 岑參 (715-770):

Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ Sầm Thạm & Lục Du - Thơ dịch - Feb 11, 2018
Tư Mã Tương Như cầm đài - Đường thi Trung Quốc - Apr 26, 2013
Sơn Phòng Xuân Sự - Thơ song ngữ - Apr 26, 2013