Jul 22, 2024

Tác giả

Phước Tuyền Ngô Quang Huynh

Phước Tuyền Ngô Quang Huynh

  Huynh Ngo <huynhqngo2002@yahoo.com>
   

Huynh Ngo
huynhqngo2002@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Phước Tuyền Ngô Quang Huynh:

Tôi Nằm Xuống THƠ 4 SINH NGỮ (Việt, Anh, Pháp và Tây Ban Nha) - Thơ mới hiện đại VN - Apr 17, 2024
Tâm Tư của Từ Phụ - 4 sinh ngữ - Thơ song ngữ - Sep 09, 2022
Cát và Đá - Thơ song ngữ - Sep 09, 2022
Vĩnh Biệt Hiền Đệ NVL - Thơ song ngữ - Sep 08, 2022
Chúc Một Ngày đẹp Tuyệt Vời - 4 sinh Ngữ - Thơ dịch - Sep 08, 2022
Tôi Đi Rồi - 4 sinh ngữ - Thơ song ngữ - Sep 08, 2022
Tôi Nằm Xuống 4 Sinh Ngữ (Việt, Anh, Pháp và Tây Ban Nha) - Thơ song ngữ - Oct 04, 2017
Chuyện Tình đôi Dép Quai - Thơ mới hiện đại VN - Feb 18, 2017
Thúy Kiều dạo khúc - Thơ mới hiện đại VN - Jun 25, 2016
Tân Thúy Kiều Gảy Đàn - Thơ mới hiện đại VN - May 01, 2016
Kế Sách Mã Giám Sinh - Thơ trào phúng - Apr 29, 2016
Tháng Năm Còn Lại - Thơ mới hiện đại VN - Apr 17, 2016
Mẹ Hiền Tôi - 4 Sinh Ngữ - Thơ song ngữ - Apr 11, 2016
Về Nguồn Cội - Thơ mới hiện đại VN - Apr 04, 2016
Bước Thời Gian - 4 Sinh Ngữ - Thơ song ngữ - Apr 01, 2016
Sự Liên Kết Giữa Người Sống Và Kẻ Chết - Biên khảo - Mar 29, 2016
Bằng chứng kỳ lạ về đời sống sau khi mãn kiếp. - Biên khảo - Mar 23, 2016
Mưa Đàlạt - Thơ mới hiện đại VN - Mar 22, 2016
Hoa Nở Dưới Mái Chùa - Thơ mới hiện đại VN - Mar 22, 2016
Giọt nước mắt cho người còn sống - Thơ mới hiện đại VN - Mar 19, 2016
Tình Yêu Cao Đẹp - Thơ mới hiện đại VN - Mar 18, 2016
Nỗi Lòng Tây Nguyên - Thơ mới hiện đại VN - Mar 18, 2016
Loài Hoa Đẹp Nhất - 4 Sinh ngữ - Thơ song ngữ - Mar 18, 2016
Người Đẹp Bắc Trung Nam - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2016
Vũ Trụ và Ta (4 Sinh Ngữ) - Thơ song ngữ - Mar 16, 2016
Vĩnh Biệt Người Thân - Thơ song ngữ - Mar 14, 2016
Sóng Nước Hoàng Sa - Thơ mới hiện đại VN - Mar 10, 2016
Mai Tôi Đi - Thơ song ngữ - Mar 07, 2016