Apr 25, 2024

Hát nói - Ca trù

Vị Trí Của Hát Nói (Ca Trù) Trong Dòng Văn Học Chữ Nôm 🌹 - Nguyễn Xuân Diện - Apr 13, 2024
Lịch Sử Nghệ Thuật Ca Trù Việt Nam 💚 - NGUỒN INTERNET - Apr 13, 2024
Hát Nói, Đàn Đáy và Tinh Thần Dân tộc VN - Bs Bùi Duy Tâm - Mar 13, 2024
Phở Đức Tụng - Tú Mỡ - Apr 08, 2023
Họa bài hát nói - Tha Nhân - Aug 03, 2021
Bài Thơ Tặng Táo - Xướng họa LTĐQB/Huệthu & Tha Nhân - Lạc Thủy ÐQB & Huệ Thu - Jun 04, 2020
Nhớ Quê Hương - Cao Ngọc Anh - Feb 23, 2016
Gửi Chị C.Q. Bài Hát Nói - Huệ Thu - Apr 19, 2015
Thương Hồ Xuân Hương - Khuyết Danh - Mar 25, 2013
Tình Hận - Bùi Thảo - Jul 21, 2011
Cho Chị Mượn Chồng Đi Em ! - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái - Feb 14, 2011
Tình Sầu - Bùi Thảo - Feb 12, 2011
Bếp Núc Táo Quân Ấm Cúng Ghê !!! - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái - Jan 23, 2011
Gặp cô đầu cũ - Dương Khuê - Sep 24, 2009
Thánh Quát Thần Siêu - (Gửi Cao Tiêu Thi Sĩ) - Huệ Thu - Sep 24, 2009
Mừng Báo Khởi Hành Mười Tuổi - Huệ Thu - Aug 26, 2008
Đĩ cầu Nôm - Nguyễn Khuyến 阮 勸 (1835-1909) - Aug 22, 2008
Anh giả điếc - Nguyễn Khuyến 阮 勸 (1835-1909) - Aug 22, 2008
Sầu tình - Nguyễn Công Trứ (1778-1858) - Jul 03, 2008
Thoát vòng danh lợi - Nguyễn Công Trứ (1778-1858) - Jul 03, 2008
Tài tình - Nguyễn Công Trứ (1778-1858) - Jul 03, 2008
Chữ nhàn - Nguyễn Công Trứ (1778-1858) - Jul 03, 2008
Duyên gặp gỡ - Nguyễn Công Trứ (1778-1858) - Jul 03, 2008
Phận sự làm trai - Nguyễn Công Trứ (1778-1858) - Jul 03, 2008
Nhân tình thế thái - Nguyễn Công Trứ (1778-1858) - Jul 03, 2008