Mar 20, 2018

Thơ đấu tranh

Ta Thấy Trường Sơn Trong Mắt Em - Văn Nguyên Dưỡng - Mar 19, 2018
Những Đoá Hoa Trong Cơn Bão Lửa - Nguyễn Minh Thanh - Feb 26, 2018
Vết Nhơ Lịch Sử - Hồ Công Tâm - Feb 04, 2018
Ôi Một Bài Thơ - Trương Nghĩa Kỳ - Feb 03, 2018
Nam Quan Phẫn Hận - Nguyễn Minh Thanh - Jan 30, 2018
Ai Đánh Cắp Cảng Quy Nhơn - Phạm Đức Quý - Jan 30, 2018
Lời Đầu Năm - Nguyên Thạch - Jan 02, 2018
Bóng Hình Ác Nhân - Mai Phương - Dec 01, 2017
Chùm Thơ Trương Đình Phượng - Trương Đình Phượng - Nov 13, 2017
Quê Hương Giờ Có Còn Là Chùm Khế Ngọt? - Nguyên Thạch - Nov 10, 2017
90 triệu con tim chung nhịp bước - Nguyên Thạch - Oct 30, 2017
Khốn nạn quy trình xả lũ - Bùi Nguyên Phong - Oct 16, 2017
Quê Hương Thời Nôn Mửa - Lê Minh Sơn - Sep 25, 2017
Cọp không bắt, lại bắt cóc! - Nguyên Thạch - Aug 21, 2017
Tuy Phong - Đêm biển khóc - Nguyên Thạch - Aug 17, 2017
Xin Thán Phục - Hàn Thiên Lương - Aug 07, 2017
Mẹ Của Nấm - Sông Cửu - Aug 06, 2017
Dư hương ngày cũ - Nguyên Thạch - Jun 13, 2017
Nợ Quốc Gia - Sài Môn Chủ Nhân - Apr 28, 2017
30 Tháng Tư Nỗi Đau ... - Nhất Hùng - Apr 28, 2017
Tội Ác Giặc Hồ & Xú Danh Muôn Thuở - Lệ Khanh & Thanh Hoàng - Apr 28, 2017
Rừng Dương Phú Yên - S.O.S. - Nguyễn Khôi - Apr 26, 2017
Đồng Tâm / Mỹ Đức- S.O.S. - Nguyễn Khôi - Apr 25, 2017
Hơn Bốn Chục Năm Giải Phóng - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Apr 24, 2017
Nhớ PolPot S O S - Nguyễn Khôi - Apr 21, 2017