Dec 14, 2017

Thơ đấu tranh

Bóng Hình Ác Nhân - Mai Phương - Dec 01, 2017
Chùm Thơ Trương Đình Phượng - Trương Đình Phượng - Nov 13, 2017
Quê Hương Giờ Có Còn Là Chùm Khế Ngọt? - Nguyên Thạch - Nov 10, 2017
90 triệu con tim chung nhịp bước - Nguyên Thạch - Oct 30, 2017
Khốn nạn quy trình xả lũ - Bùi Nguyên Phong - Oct 16, 2017
Quê Hương Thời Nôn Mửa - Lê Minh Sơn - Sep 25, 2017
Cọp không bắt, lại bắt cóc! - Nguyên Thạch - Aug 21, 2017
Tuy Phong - Đêm biển khóc - Nguyên Thạch - Aug 17, 2017
Xin Thán Phục - Hàn Thiên Lương - Aug 07, 2017
Mẹ Của Nấm - Sông Cửu - Aug 06, 2017
Dư hương ngày cũ - Nguyên Thạch - Jun 13, 2017
Nợ Quốc Gia - Sài Môn Chủ Nhân - Apr 28, 2017
30 Tháng Tư Nỗi Đau ... - Nhất Hùng - Apr 28, 2017
Tội Ác Giặc Hồ & Xú Danh Muôn Thuở - Lệ Khanh & Thanh Hoàng - Apr 28, 2017
Rừng Dương Phú Yên - S.O.S. - Nguyễn Khôi - Apr 26, 2017
Đồng Tâm / Mỹ Đức- S.O.S. - Nguyễn Khôi - Apr 25, 2017
Hơn Bốn Chục Năm Giải Phóng - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Apr 24, 2017
Nhớ PolPot S O S - Nguyễn Khôi - Apr 21, 2017
Bài thơ của một người có tội - Trịnh Hoài Giang - Apr 19, 2017
Giã Biệt - Kha Tiệm Ly - Apr 18, 2017
SOS Sắp Lấp Hồ Thành Công ? - Nguyễn Khôi - Apr 12, 2017
Chủ nhật – Dậy mà đi! - Bắc Phong - Mar 06, 2017
Formosa, Biển Nghẹn, Biển Chết, Vì sao ? - Bùi Nguyên Phong - Feb 24, 2017
Tủi Nhục - Bửu Tùng - Feb 21, 2017
​ Chúa Vẫn Đồng Hành - Bửu Tùng - Feb 18, 2017