Sep 23, 2023

Thơ song ngữ

Công Cha Như Núi Thái Sơn của Huệ Thu & Thanh Thanh dich - Huệ Thu - Jun 17, 2023
Cha Tôi - Phan Đức Minh - Jun 16, 2023
Bình minh - Lan Tím - Jun 15, 2023
Cha Tôi - Phạm Ngọc Nhiễm - Jun 11, 2023
Mai Tôi Đi - Thái Thúc Hoàng Minh - May 15, 2023
Mẹ Tôi - Song ngữ - Phan Đức Minh - May 15, 2023
Lẽ Như - Maybe - Lan Tím - Feb 12, 2023
Nguyện cầu Đêm Giáng Sinh - Phan Đức Minh - Dec 22, 2022
Mắt Em Không Rời Xa Anh - Minh Sơn Lê - Nov 11, 2022
Thơ Thiền - Sep 09, 2022
Phút Cuối Năm Cũ - Lan Tím - Sep 09, 2022
The Price Of Being A Mother / Lòng Mẹ Hy Sinh - Nguyễn Dương - Sep 09, 2022
Tâm Tư của Từ Phụ - 4 sinh ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Sep 09, 2022
Chúc Mừng Năm Mới - Trúc Thanh Tâm - Sep 09, 2022
Trăng Xa - The Distant Moon - Thiếu Khanh - Sep 09, 2022
Cát và Đá - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Sep 09, 2022
Xin Đổi Kiếp Này - Nguyễn Bích Ngân - Thanh Thanh - Sep 09, 2022
Học Tiếng Anh Qua Thơ - Bài Thơ Giúp Ghi Nhớ 3000 từ tiếng Anh - GS Ngô Bảo Châu - Sep 08, 2022
The Rubaiyat - By Omar Khayyám (bản dịch tiếng Anh) - Omar Khayyám - Sep 08, 2022
Vĩnh Biệt Hiền Đệ NVL - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Sep 08, 2022
Trái Tim Yêu - Thanh Thanh - Sep 08, 2022
Tôi Đi Rồi - 4 sinh ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Sep 08, 2022
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ - Hà Thượng Nhân - Sep 08, 2022
Bốn Phương Chữ Nghĩa Buồn Vui: - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái - Sep 08, 2022
Bình minh - Lan Tím - Aug 20, 2022