Jul 22, 2024

Thơ song ngữ

NHƯ KHÓI NHƯ SƯƠNG - Nguyễn Văn Gia - May 31, 2024
Loạn - TROUBLE - Nhu Khong - May 24, 2024
Thơ Song Ngữ PHAN TẤN HẢI - Phan Tấn Hải - May 18, 2024
My Mother - Mẹ Tôi - Phan Đức Minh - May 04, 2024
Mai Tôi Đi - Thái Thúc Hoàng Minh - Apr 07, 2024
Bài Thơ Cuối Cùng - Huyền Chi- Thanh Thanh - Feb 09, 2024
Christmas Eve Prayers / Nguyện Cầu Đêm Giáng Sinh - Phan Đức Minh - Dec 16, 2023
Cảm Tạ Hoa Kỳ & Thank You, Ametrica! - Thanh Thanh - Nov 26, 2023
Thiên Lý Độc Hành - Thích Tuệ Sỹ - Nov 18, 2023
Công Cha Như Núi Thái Sơn của Huệ Thu & Thanh Thanh dich - Huệ Thu - Jun 17, 2023
Cha Tôi - Phan Đức Minh - Jun 16, 2023
Bình minh - Lan Tím - Jun 15, 2023
Cha Tôi - Phạm Ngọc Nhiễm - Jun 11, 2023
Lẽ Như - Maybe - Lan Tím - Feb 12, 2023
Nguyện cầu Đêm Giáng Sinh - Phan Đức Minh - Dec 22, 2022
Mắt Em Không Rời Xa Anh - Minh Sơn Lê - Nov 11, 2022
Thơ Thiền - Sep 09, 2022
Phút Cuối Năm Cũ - Lan Tím - Sep 09, 2022
The Price Of Being A Mother / Lòng Mẹ Hy Sinh - Nguyễn Dương - Sep 09, 2022
Tâm Tư của Từ Phụ - 4 sinh ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Sep 09, 2022
Chúc Mừng Năm Mới - Trúc Thanh Tâm - Sep 09, 2022
Trăng Xa - The Distant Moon - Thiếu Khanh - Sep 09, 2022
Cát và Đá - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Sep 09, 2022
Xin Đổi Kiếp Này - Nguyễn Bích Ngân - Thanh Thanh - Sep 09, 2022
Học Tiếng Anh Qua Thơ - Bài Thơ Giúp Ghi Nhớ 3000 từ tiếng Anh - GS Ngô Bảo Châu - Sep 08, 2022