Oct 20, 2020

Đường thi Việt Nam

Tự Tin Chút Xíu/Tận Diệt Tham Ô - Duy Anh - Oct 19, 2020
Chiều Thu - Nam Thảo - Oct 14, 2020
Tỏ Tình/ Kiếp Nào Có Yêu Nhau/Tình Thi Nhân - Trần Đức Phổ - Oct 12, 2020
Hãy Dồn Phiếu Cho Tổng Thống Trump/ Điệp Khúc Thu Về ( Thủ Nhất Thanh ) - Duy Anh - Oct 08, 2020
Chờ Trăng/Chơi Trăng/Chàng Cuội - Trần Đức Phổ - Oct 07, 2020
Tố Hữu nghèo ! - Phạm Đức Quý - Oct 04, 2020
2 bài thơ với giọng Quảng Nam - Tường Linh - Oct 04, 2020
Dân Lành Trật Hết - Nam Thảo - Oct 03, 2020
Trăng Thu Thao Thức/Đêm Rằm Suối Mộng/Chuyến Bay Đêm Trung Thu - Duy Anh - Oct 01, 2020
Đi Mô Đem Huế Đi Cùng - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Sep 29, 2020
Thu/Tiếng Thu/Cảm Thu - Trần Đức Phổ - Sep 28, 2020
Chỉ Một - Nguyễn Minh Thanh - Sep 27, 2020
Áo Dài Việt Nam/ Hồ Than Thở Vào Thu / Cảnh Hồ Thu - Duy Anh - Sep 21, 2020
Bến Vắng - Nam Thảo - Sep 15, 2020
Thế tình đen bạc - Phạm Đức Quý - Sep 15, 2020
Cái học nhà nho - Tú Xương - Sep 13, 2020
Tháp Tiếng Nói - Duy Anh - Sep 13, 2020
Ông Cò hay Hà Nam Tức Sự - Tú Xương - Sep 10, 2020
Mưa Ngâu Tháng Bảy / Vu Lan Nhớ Mẹ - Huệ Thu - Sep 08, 2020
Trăng Rằm Vu Lan - Duy Anh - Sep 02, 2020
Không Sai Chẳng Đúng - Minh Đạo - Sep 02, 2020
Vô Thuờng/ Lì/ Nói khoác - Thánh Nổ - Huy Vụ - Aug 24, 2020
Còn biết làm sao/ Sự thật phũ phàng/ Chữ ký thẳng hàng/ Chuông chùa Diệu Đế - Vũ Hoàng Chương - Aug 22, 2020
Thăm Nuôi Chồng/ Tù Cải Tạo/Tu Huyền - Duy Anh - Aug 21, 2020
Hello Bằng Hữu - Sài Môn Chủ Nhân - Aug 19, 2020