Jun 19, 2024

Thơ song ngữ

Nếu Anh Ấy Ngày Nào Trở Lại
Lưu Hoài * đăng lúc 01:51:50 AM, Oct 16, 2013 * Số lần xem: 2005
Hình ảnh
#1

                  ET, S'IL REVENAIT UN JOUR [1897 ]
                              
                                                     MAURICE MAETERLINCK

                              
                    Et, s'il revenait un jour
                              
                    Que faut-il lui dire
                              
                    - Dites-lui qu'on l'attendait
                              
                    Jusqu'à s'en mourir.

                              
                    Et, s'il m'interrogeait encore
                             
                     Sans me reconnaitre ?
                              
                     - Parlez-lui comme une soeur
                              
                    S'il souffre peut-être ...

                              
                    Et, s'il demande òu vous êtes
                              
                    Que faut-il répondre ?
                              
                    - Donnez-lui mon anneau d'or
                              
                    Sans rien lui répondre.

                              
                     Et, s'il veut savoir pourquoi
                              
                     La salle est déserte ?
                              
                     - Montrez-lui la lampe éteinte...
                              
                     Et la porte ouverte...

                              
                     Et, s'il m'interroge alors
                              
                     Sur la dernière  heure ?
                              
                     -Dites-lui que j'ai souri
                              
                     De peur qu'il ne pleure...
 

                              
          NẾU ANH ẤY NGÀY NÀO TRỞ LẠI
                              
          [ ET, S'IL REVENAIT UN JOUR ]
                              
                                   Thơ  MAURICE  MAETERLINCK
                              
                                             LƯU HOÀI  dịch

                              
          Nếu, anh ấy ngày nào trở lại
                              
          Biết nói làm sao, hởi ơi
                              
          -Nói với anh có người vẫn đợi
                              
          Cho đến lúc tàn hơi...

                              
          Nếu anh ấy vẫn còn cứ hỏi
                              
          Không còn nhận biết em
                              
          - Như một người chị, em cứ nói
                              
          Có thể anh ấy đau khổ thêm.

                              
          Nếu anh còn hỏi chị ở đâu đây ?
                                        Biết trả lời sao ấy
                                         -Đưa cho anh chiếc nhẫn vàng này
                                        Mà không cần giải đáp...

                                        Nếu anh ấy muốn biết tại sao
                                        Căn phòng lại vắng lặng
                                         - Chỉ cho anh đèn tắt từ lâu
                                        Và cửa phòng còn  mở rộng ....

                                        Nếu anh ấy hỏi thêm đôi lời
                                        Vào phút giây giờ chót
                              
          -  Hãy nói với anh , chị vẫn cười..
                              
          Để cho anh đừng khóc...
                              
                                          L.H dịch
                                                    
            Chú Thích :  MAURICE MAETERLINCK  [1862 ]

       -Maurice Maeterlinck : sinh năm 1862, nhà văn  Pháp gốc Bỉ, rất nổi tiếng ở Âu Châu
    vào thời bấy giờ. Ông cón là một nhà thơ có` tài năng, đã đem lại cho văn đàn một nghệ
    thuật mới. Thơ ông thường mang dấu ấn một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng rất thâm sâu.
         Bài ' NẾU ANH ẤY NGÀY NÀO TRỞ LẠI'   là một bài thơ chất chứa một nỗi buồn  tuyệt
    vọng, được diễn tả dưới hình thức một Đối Thoại giữa hai người bạn gái thân thiết [ như chi em [
    nói về một người tình phụ [vắng mặt ]. Trong cuộc đối thoại, các câu trả lời thường không phải
    là những lời than thở mà là những câu nói đầy bao dung, tha thứ, trước giờ ly biệt., khiến cho
    người đọc luôn cảm thấy một nỗi  đau buồn vô tận , hàm chứa một sự bí ẩn trong lời đối thoại
    khi nghe câu cuối ' Hãy nói với anh, chị vẫn cười, Đ ể cho anh đừng khóc'.
       [ Đây cũng là một bài thơ đáng cho chúng ta học hỏi  về cách đối thoại trong thi  ca ].
                                                                                                         L.H

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.