Jun 03, 2023

Tác giả

Pierre de Ronsard (1524-1585)
Hình ảnh
#1
Pierre de Ronsard (1524-1585) nhà thơ người Pháp thế kỷ 16 cũng viết những bài thơ tình lãng mạn. Bài nổi tiếng của ông là bài viết tặng cô gái tên là Cassandre, là một cô gài đài các dòng dõi quý tộc. Ông chỉ gặp nàng một lần thôi, nhưng ông viết tặng nàng 400 bài thơ, gom trong tập thơ mà ông gọi là "Le premier Livre des Odes" ( Tập Thơ Tình thứ nhất).

Giống như nhạc sĩ sáng tác thiên tài Beethoven, Ronsard cũng mắc bệnh điếc. Nhưng ông là người đa tình. Ông gặp một thôn nữ tên là Marie. Ông viết tập thơ tình thứ hai "Le Deuxième Livre des Odes", gồm những bài thơ tặng Marie, người thôn nữ dản dị mà ông gần gũi nhiều hơn.

Về sau, khi ông lớn tuổi, ông gặp Hélène một cô gái trẻ hơn ông 30 tuổi, dòng quý tộc, tính nết cao kỳ, ông tặng nàng những bài thơ làm theo khổ thơ sonnets, mà ông gom trong tập thơ tựa đề Sonnets pour Hélène .

Bài thơ "À Cassandre" cũng gọi tên là Mignonne, allons voir si la rose, là một bài thơ nổi tiếng của Ronsard.

Giống như bài thơ tiếng Anh , To the Virgins, to make much of time của Robert Herrick trên đây, Ronsard dùng Hoa Hồng làm ẩn dụ chỉ sắc đẹp của phụ nữ, và cũng khuyên nên hưởng ngay tuổi thiếu thời kẻo tuổi già mau kéo đến làm tàn phải sắc đẹp.

Cueillez, cueillez votre jeunesse
Comme à cette fleur, la vieillesse
Fera ternir votre beauté

Tất cả các bài của tác giả Pierre de Ronsard (1524-1585):

A Cassandre - Bản dịch của LƯU HOÀI - Thơ song ngữ - May 12, 2013