Dec 08, 2021

Viết về tác giả & tác phẩm

Nét đẹp của bài thơ ĐỢI qua lăng kính kỹ thuật - Phạm Đức Nhì - Nov 22, 2021
Hoa hậu đầu tiên của miền nam và câu thơ CÒN 2 CON MẮT KHÓC NGƯỜI 1 CON - Đông Kha - Nov 20, 2021
Trả Nhớ Về Không… - Nov 17, 2021
Vài chuyện ngoài lề bài thơ Đừng Đi - Đặng Xuân Xuyến - Aug 25, 2021
Bài thơ Quê Choa của Đinh Sỹ Minh - Đặng Xuân Xuyến - Aug 13, 2021
Bài thơ Khóc chồng của Đồng Thị Chúc - Đặng Xuân Xuyến - Aug 04, 2021
Mẹ Ta Trả Nhớ Về Không - Lê Đức Tế - Jul 20, 2021
Chuyện ngoài lề về bài thơ Bạn Quan - Đặng Xuân Xuyến - Jul 20, 2021
Phê bình cuốn sách “để đời” của gs. Nguyễn Đăng Mạnh : - Con đường đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn - - Trần Mạnh Hảo - Jun 16, 2021
Tình Càng Sâu Đậm Càng Nhiều Đau Thuơng - Phạm Đức Nhì - Jun 02, 2021
Phùng Quán - Thèm được làm người - Trần Mạnh Hảo - Mar 26, 2021
Về câu kết 2 bài thơ - Đặng Xuân Xuyến - Mar 22, 2021
Định Mệnh Thi Sĩ - - Bài viết về nhà thơ Lê Văn Trung - Viên Hướng - Mar 19, 2021
ĐỌC THI PHẨM Phía Sau Nỗi Buồn của Linh Vũ - Nguyễn văn Nhớ - Mar 17, 2021
Đọc Thơ Hàn Thiên Lương - Hoa Nghĩa Trang - Nguyễn văn Nhớ - Mar 03, 2021
Phan Nhật Nam: Bút Thép, Mực Máu, Trái Tim Lửa - Ngô Nhân Dụng - Jan 31, 2021
Thơ viết về Mẹ của Đồng Thị Chúc - Đặng Xuân Xuyến - Dec 14, 2020
Cảm nhận ngắn về bài thơ “Nói với mẹ - mùa xuân” - Đặng Xuân Xuyến - Dec 07, 2020
Kim Dung, ông là ai - Phạm đức Thân - Nov 01, 2020
Cõi Thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Tâm Nhiên - Oct 30, 2020
Gió dậy thì - Một bất ngờ thích thú - Phạm Đức Nhì - Oct 24, 2020
Vần Quấn Trong Truyện Kiều - Phạm Đức Nhì - Oct 12, 2020
Vần Ngang Câu Bát Trong Truyện Kiều - Phạm Đức Nhì - Sep 27, 2020
Thiên Tình Sử của Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương bài viết của Phạm Thị Nhung - Vũ Hoàng Chương - Sep 13, 2020
Hồ Xuân Hương bài viết của Nguyễn Quý Đại - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Sep 11, 2020