Oct 20, 2017

Viết về tác giả & tác phẩm

Hé Lộ Bài Thơ Và Tội Ác Của Xuân Diệu - Xuân Diệu - Oct 17, 2017
Đọc tập thơ “Giấc Thụy Du” - Châu Thạch - Oct 03, 2017
Trần Hoài Thư, người ngồi vá lại những linh hồn - Đỗ Trường - Oct 01, 2017
Thành Thăng Long qua thơ Đoàn Nguyễn Tuấn - TS Phạm Trọng Chánh - Sep 30, 2017
Thi sĩ Bùi Giáng - Nguyễn Phú Long - Sep 26, 2017
Tường Linh và lời từ biệt ‘Gặp Trên Đường Về’ - Tường Linh - Sep 21, 2017
Tình Nguyễn Bính với " Rượu Xuân" - Hoàng Yên Linh - Sep 18, 2017
Bùi Đồng cảm tác bài thơ Quê Nghèo của Đặng Xuân Xuyến - Bùi Đòng - Sep 10, 2017
Có Người Như Lòng Khăn Mới Thêu - Huyền Chiêu - Aug 29, 2017
Gs Trần Anh Tuấn: Về bộ thông sử A Story of Viet Namcủa giáo sư Trương Bửu Lâm - Trần Anh Tuấn - Aug 22, 2017
Một Cuốn Sách Đáng Mong Chờ- Bốn Mươi Năm Thơ Việt Hải Ngoại - Trần Trung Thuần - Aug 21, 2017
Hạ Thảo Yên - Trần Thị Hiếu Thảo - Aug 21, 2017
Thơ Khăn Đóng Áo Dài Và Show, Not Tell - Phạm Đức Nhì - Aug 10, 2017
Chén Ngọc phân tích một bài thơ hay! - Hoàng Long Hải - Jul 31, 2017
Thơ Nói Hoang Của Thái Quốc Mưu - Châu Thạch - Jul 28, 2017
Ôi Thôi Rồi Nồi Xôi - Linh Đàn - Jul 14, 2017
Đọc bài thơ HƯƠNG DƯƠNG CẦM của Nguyễn Thanh Lâm - Đặng Xuân Xuyến - Jul 10, 2017
Châu Thạch: Cảm nỗi non tan trong bài thơ “Trên Đỉnh Chon Von” - Châu Thạch - Jun 28, 2017
Phục Sinh Thơ: Lời Thánh Ca Tình Của Lê Văn Trung - Châu Thạch - Jun 25, 2017
Đọc Hoa Xoan Nở của Nguyễn Gia Khánh - Châu Thạch - Jun 19, 2017
Ngẫm Mà Hổ Thẹn ... - Lê Mai - Jun 13, 2017
Tâm Cảm Cho Huệ Thu - Hà Huyền Chi - Jun 13, 2017
Đọc Tình Đầu Tiên Trong Thơ PXH. Hoài Hương - Châu Thạch - Jun 12, 2017
Tiếng Vỗ Một Bàn Tay - Viên Thức - Jun 09, 2017
Sự Ví Von Trong Cạo Râu Buổi Sáng ... - Châu Thạch - Jun 06, 2017