Aug 21, 2017

Viết về tác giả & tác phẩm

Thơ Khăn Đóng Áo Dài Và Show, Not Tell - Phạm Đức Nhì - Aug 10, 2017
Chén Ngọc phân tích một bài thơ hay! - Hoàng Long Hải - Jul 31, 2017
Thơ Nói Hoang Của Thái Quốc Mưu - Châu Thạch - Jul 28, 2017
Ôi Thôi Rồi Nồi Xôi - Linh Đàn - Jul 14, 2017
Đọc bài thơ HƯƠNG DƯƠNG CẦM của Nguyễn Thanh Lâm - Đặng Xuân Xuyến - Jul 10, 2017
Châu Thạch: Cảm nỗi non tan trong bài thơ “Trên Đỉnh Chon Von” - Châu Thạch - Jun 28, 2017
Phục Sinh Thơ: Lời Thánh Ca Tình Của Lê Văn Trung - Châu Thạch - Jun 25, 2017
Đọc Hoa Xoan Nở của Nguyễn Gia Khánh - Châu Thạch - Jun 19, 2017
Ngẫm Mà Hổ Thẹn ... - Lê Mai - Jun 13, 2017
Tâm Cảm Cho Huệ Thu - Hà Huyền Chi - Jun 13, 2017
Đọc Tình Đầu Tiên Trong Thơ PXH. Hoài Hương - Châu Thạch - Jun 12, 2017
Tiếng Vỗ Một Bàn Tay - Viên Thức - Jun 09, 2017
Sự Ví Von Trong Cạo Râu Buổi Sáng ... - Châu Thạch - Jun 06, 2017
Đứng Trước Căn Phòng Bí Mật - Phạm Đức Nhì - Jun 06, 2017
Ông Nguyễn Hùng Trương và nhà sách Khai Trí - Nguyễn Ngọc Chính - Jun 05, 2017
Đọc Một Mùa Dâu Thơ Quang Tuyết - Châu Thạch - May 30, 2017
Cô Gái Huế với Tranh Thiếu Nữ của họa sĩ Ðinh Cường - Phạm Thành Châu - May 11, 2017
Dạ cổ hoài lang: sức sống 90 năm - Nguồn INTERNET - May 03, 2017
Tình say của Kha Tiệm Ly là niềm đau thi vị - Châu Thạch - May 03, 2017
Hà Thượng Nhân Đọc Trăm Mười Tám Bài Lục Bát Bát Bốn Câu Huệ Thu - Hà Thượng Nhân - Apr 28, 2017
Xé Thơ Rồi Lại Làm Thơ - bài viết: Cam Lĩnh & Hà Thượng Nhân - Hà Thượng Nhân - Apr 28, 2017
Giới thiệu tập thơ vừa xuất bản của HCB - Hồ Chí Bửu - Apr 26, 2017
Về học giả Nguyễn Văn Vĩnh (kỳ 1) - Nguyễn Văn Vĩnh - Apr 21, 2017
Cuộc đời và sự nghiệp nhà thơ Tản Đà - Tản Đà 傘沱 - Apr 19, 2017
Nguyễn Bắc Sơn - Đặng Tiến - Apr 19, 2017