Oct 02, 2023

Viết về tác giả & tác phẩm

Xé Thơ Rồi Lại Làm Thơ - bài viết: Cam Lĩnh & Hà Thượng Nhân - Hà Thượng Nhân - Oct 02, 2023
Con Người Thật Phạm Duy - Phạm Duy - Sep 28, 2023
Vài cảm nghĩ khi đọc "Thu vàng phố cũ" của Hoàng Xuân Sơn - Đặng Xuân Xuyến - Sep 24, 2023
Lai lịch bài hát - Nguyễn Nhược Pháp (1914 - 1938) - Sep 21, 2023
Vài Nhận Xét Về Bài Thơ TRÂNG ĐẤT KHÁCH Của Trần Mộng Tú - Phạm Đức Nhì - Sep 18, 2023
Tưởng nhớ Nhạc sĩ Đan Thọ (1924-2023) - Vương Trùng Dương - Sep 13, 2023
Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và những bản nhạc tình ca - Lão Phan - Sep 07, 2023
Tưởng Niệm Nữ Sĩ Vi Khuê Trần Trinh Thuận (1931 - 2018) - Vi Khuê 1931 - 2018 - Sep 06, 2023
Hà Thượng Nhân đọc : Lục Bát Huệ Thu - Hà Thượng Nhân - Aug 20, 2023
Nhạc sĩ Tuấn Khanh - Phan Đức Minh - Aug 10, 2023
Tiên Sinh Nguyễn Du - Nguyễn Minh Thanh - Jul 31, 2023
Có Sóng Cuồng Trong Thơ Trần Mạnh Hảo - Phạm Đức Nhì - Jul 28, 2023
Đọc Thơ Đặng Toản XẾP MÀU CHO TUỔI - Trần Trung Thuần - Jul 23, 2023
Vài Nhận Định Về Thơ Huệ Thu : - Phạm Việt Hùng - Jul 10, 2023
Các Nhà Văn Nữ Việt Nam Ở Pháp - Liễu Trương - Jun 20, 2023
Một bài thơ xuân mang nhiều ý nghĩa của thi sĩ Đông Hồ - Ðông Hồ - Jun 09, 2023
Nguyễn Hữu Nhật – Một đời đam mê nghệ thuật - Đỗ Bình - Jun 03, 2023
Tưởng nhớ Nhà Văn Nguyễn Thị Vinh (1924-2020) - Vương Trùng Dương - Jun 03, 2023
Hà Thượng Nhân Đọc Trăm Mười Tám Bài Lục Bát Bát Huệ Thu - Hà Thượng Nhân - May 31, 2023
Sự Chuyển Huớng Thi Ca Qua 3 Nhà Thơ: Thanh Tâm Tuyền , Tô Thùy Yên Và Nguyên Sa - Trần Hoài Thư - May 27, 2023
Vũ Khắc Khoan: Thành Cát Tư Hãn - Thụy Khuê - May 25, 2023
Vũ Khắc Khoan - Vũ Khắc Khoan - May 25, 2023
Bình Nguyên Lộc và Đò Dọc - Bình Nguyên Lộc - May 25, 2023
Tô Thùy Yên. Kinh Khổ - Từ Thức - May 24, 2023
Bài Bình luận trên facebook bài Tôi Về Đà Lạt của Huệ Thu - Phạm Việt Hùng - May 24, 2023