May 23, 2017

Viết về tác giả & tác phẩm

Cô Gái Huế với Tranh Thiếu Nữ của họa sĩ Ðinh Cường - Phạm Thành Châu - May 11, 2017
Dạ cổ hoài lang: sức sống 90 năm - Nguồn INTERNET - May 03, 2017
Tình say của Kha Tiệm Ly là niềm đau thi vị - Châu Thạch - May 03, 2017
Hà Thượng Nhân Đọc Trăm Mười Tám Bài Lục Bát Bát Bốn Câu Huệ Thu - Hà Thượng Nhân - Apr 28, 2017
Xé Thơ Rồi Lại Làm Thơ - bài viết: Cam Lĩnh & Hà Thượng Nhân - Hà Thượng Nhân - Apr 28, 2017
Giới thiệu tập thơ vừa xuất bản của HCB - Hồ Chí Bửu - Apr 26, 2017
Về học giả Nguyễn Văn Vĩnh (kỳ 1) - Nguyễn Văn Vĩnh - Apr 21, 2017
Cuộc đời và sự nghiệp nhà thơ Tản Đà - Tản Đà 傘沱 - Apr 19, 2017
Nguyễn Bắc Sơn - Đặng Tiến - Apr 19, 2017
Trang Phượng Thắm - Hồ Đình Nghiêm - Apr 19, 2017
Nương Theo Nước Mắt Mà Đi - Lê Mai - Apr 18, 2017
Bác Tản Đà Và Bác Mai Lâm - Nguyễn Phú Long - Apr 18, 2017
Đọc Thơ Lên Trời Của Thái Quốc Mưu - Châu Thạch - Apr 13, 2017
Bức tranh thiếu nữ cuối cùng của Đinh Cường - Đinh Trường Chinh - Apr 13, 2017
Cụ Vương Hồng Sển - Tàn một cuộc chơi… - Đoàn Dự - Apr 09, 2017
Tản mạn với bài thơ “Xem Sư Cả Chơi Cờ” của Nguyệt Lãng , - Châu Thạch - Mar 31, 2017
Đọc Bài Thơ Vịnh Cái Trống Của Thái Quốc Mưu - Châu Thạch - Mar 30, 2017
Đọc Bảy Mươi Hành của Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Châu Thạch - Mar 26, 2017
Mối Tình Tú Xương - Cô Tư Sài Gòn - Mar 23, 2017
Về nữ văn sỹ của miền Nam Nguyễn Thị Thụy Vũ - Mar 22, 2017
Nhớ tác giả bài hát Ai về sông Tương - Nguồn INTERNET - Mar 16, 2017
Hà Nội quê tôi - qua Lời bình Nguyễn Ngọc Kiên - Nguyễn Ngọc Kiên - Mar 15, 2017
Ngồi Ru Võng Tình - Bình thơ của Nguyễn Hùng Dũng - Nguyễn Hùng Dũng - Mar 11, 2017
Tôi Xa Hà Nội - Phạm Đức Nhì - Mar 09, 2017
Khoa trương trong thơ Lí Bạch - Lý Bạch (701 - 762) - Mar 02, 2017