Dec 14, 2017

Viết về tác giả & tác phẩm

Giới Thiệu Sắc Màu Thơ Nguyễn Thanh Bá - Châu Thạch - Dec 11, 2017
Em Một Bài Thơ Tình Hay Của Đặng Xuân Xuyến - Đặng Xuân Xuyến - Dec 06, 2017
Từ Mộ Tù Binh Đến Thơ Dư Mỹ - Châu Thạch - Nov 29, 2017
Đọc Nhà Thơ Trẻ Phan Nam - Châu Thạch - Nov 21, 2017
Đọc Tình Nhân Ơi của Trần Hạ Vi - Đặng Xuân Xuyến - Nov 18, 2017
Đọc Những Sến Khúc ... - Châu Thạch - Nov 13, 2017
Đọc Tình Nhân Ơi của Trần Hạ Vi - Châu Thạch - Nov 09, 2017
“Chấp Chới” - Một bài thơ lạ về cấu tứ * - Đặng Xuân Xuyến - Nov 05, 2017
Đọc thơ người ly khách TRẦN VẤN LỆ - Lại Quảng Nam - Nov 05, 2017
Xuân Hương Và Hồ Xuân Hương - Thái Uyên - Oct 23, 2017
Đọc Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười - Châu Thạch - Oct 23, 2017
Hé Lộ Bài Thơ Và Tội Ác Của Xuân Diệu - Xuân Diệu - Oct 17, 2017
Đọc tập thơ “Giấc Thụy Du” - Châu Thạch - Oct 03, 2017
Trần Hoài Thư, người ngồi vá lại những linh hồn - Đỗ Trường - Oct 01, 2017
Thành Thăng Long qua thơ Đoàn Nguyễn Tuấn - TS Phạm Trọng Chánh - Sep 30, 2017
Thi sĩ Bùi Giáng - Nguyễn Phú Long - Sep 26, 2017
Tường Linh và lời từ biệt ‘Gặp Trên Đường Về’ - Tường Linh - Sep 21, 2017
Tình Nguyễn Bính với " Rượu Xuân" - Hoàng Yên Linh - Sep 18, 2017
Bùi Đồng cảm tác bài thơ Quê Nghèo của Đặng Xuân Xuyến - Bùi Đòng - Sep 10, 2017
Có Người Như Lòng Khăn Mới Thêu - Huyền Chiêu - Aug 29, 2017
Gs Trần Anh Tuấn: Về bộ thông sử A Story of Viet Namcủa giáo sư Trương Bửu Lâm - Trần Anh Tuấn - Aug 22, 2017
Một Cuốn Sách Đáng Mong Chờ- Bốn Mươi Năm Thơ Việt Hải Ngoại - Trần Trung Thuần - Aug 21, 2017
Hạ Thảo Yên - Trần Thị Hiếu Thảo - Aug 21, 2017
Thơ Khăn Đóng Áo Dài Và Show, Not Tell - Phạm Đức Nhì - Aug 10, 2017
Chén Ngọc phân tích một bài thơ hay! - Hoàng Long Hải - Jul 31, 2017