Mar 02, 2024

Viết về tác giả & tác phẩm

ĐỌC: Hôm Nay Tôi Làm Bài Thơ Này Tự Do - Nguyễn Bá Trạc - Mar 02, 2024
Lai lịch bài hát - Nguyễn Nhược Pháp (1914 - 1938) - Feb 22, 2024
Giới thiệu bài thơ THUYỀN VIỄN XỨ của Huyền Chi - Huyền Chi - Feb 09, 2024
Chân Dung Thi Sĩ Phạm Thiên Thư Tác Giả Việt Dương - Phạm Thiên Thư - Feb 08, 2024
Elvis Presley - Từ cậu bé nghèo đến Ông hoàng nhạc Rock and Roll - Lão Phan - Jan 18, 2024
Lệ Thu, Chim Oanh Về Cõi Thiên Thu - Vương Trùng Dương - Jan 13, 2024
Tản Đà- Bốn Phương mây nước người đôi ngả,.... - Phạm Hiền Mây - Jan 12, 2024
20 Năm Văn Học Dịch Thuật Miền Nam 1955-1975 - Nguyễn Văn Lục - Jan 12, 2024
ĐIÊN - Những Giai Thoại Về Bùi Giáng - Bùi Giáng (1926 -1998) - Jan 11, 2024
Phương Xích Lô - Phương Xích Lô 1951 - 2002 - Jan 11, 2024
Vài Nhận Xét Về Bài Thơ TRÂNG ĐẤT KHÁCH Của Trần Mộng Tú - Phạm Đức Nhì - Jan 11, 2024
Vũ Hoàng Chương 🌺 Ôi Ta Đã Làm Chi Đời Ta…! - Phạm Hiền Mây - Jan 11, 2024
Thầy Viên Minh Và Bài Thơ Hạnh Nguyện - Phạm Hiền Mây - Jan 09, 2024
Thi bá Vũ Hoàng Chương - Con tim nồng cháy đam mê tình yêu, nghệ thuật và bất khuất! - Vương Thanh - Jan 06, 2024
10 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Tú Xương Trần Tế Xương - Tú Xương - Jan 06, 2024
Thượng Tân Thị và Khuê phụ thán - Bùi Thụy Đào Nguyên - Jan 06, 2024
Chuyện ít biết về Bùi Giáng: Làm thơ bằng tiếng Quảng Nam - Bùi Giáng (1926 -1998) - Jan 06, 2024
Đọc Tập Thơ Lục Bát Tản Thần Của Thi Sĩ Nguyễn Hàn Chung - Trần Trung Thuần - Jan 06, 2024
Nhà thơ Quách Tấn và bài Văn tế Vua Quang Trung - Đào văn Khởi - Jan 06, 2024
Lá Trúc Che Ngang Mặt Chữ Gì ? - Bùi Anh Trinh - Jan 06, 2024
Độc hành ca “Thơ như tiếng khóc cho đời...” - Nguyễn Mạnh Trinh - Jan 06, 2024
Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm & Ca Khúc Gọi Người Yêu Dấu - Vũ Đức Nghiêm - Jan 06, 2024
Cụ Vương Hồng Sển - Tàn một cuộc chơi… - Đoàn Dự - Jan 06, 2024
Lê Mạnh Thát & Tuệ Sỹ.... - Thích Tuệ Sỹ - Jan 06, 2024
Huệ Thu Một Cõi Thơ - Trần Thị Hiếu Thảo - Jan 06, 2024