Aug 19, 2022

Viết về tác giả & tác phẩm

Chuyện vui về bài thơ - Đặng Xuân Xuyến - Aug 01, 2022
Các Bài Thơ Viết Trong Tù Của Thanh Tâm Tuyền Và Tô Thùy Yên - Nguyên Lạc - Jul 20, 2022
Châu Thạch: Một Kiểu Bình Thơ Tại Hại - Phạm Đức Nhì - Jul 16, 2022
Cuộc Đời và Sự Nghiệp Của Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông - Phan Đức Minh - Jun 13, 2022
Một Vài Kỷ Niệm Với Bùi Giáng - Mai Thảo - May 03, 2022
Nhà Thơ Ấy Đàn Bà Hay Đàn Ông, Trẻ Hay Già - Trần Trung Thuần - Mar 23, 2022
Tin Rất Buồn, Thi Sĩ Lão Thành Dương Huệ Anh qua đời - Mar 02, 2022
Xuân Về Nghĩ Đến Anh Hùng Vô Danh - Nguyễn văn Nhớ - Jan 26, 2022
Bài thơ Lửng đèo tình khúc - Đặng Xuân Xuyến - Dec 16, 2021
Phân tích một bài thơ hay - Hoàng Long Hải - Dec 13, 2021
Nét đẹp của bài thơ ĐỢI qua lăng kính kỹ thuật - Phạm Đức Nhì - Nov 22, 2021
Hoa hậu đầu tiên của miền nam và câu thơ CÒN 2 CON MẮT KHÓC NGƯỜI 1 CON - Đông Kha - Nov 20, 2021
Trả Nhớ Về Không… - Nov 17, 2021
Vài chuyện ngoài lề bài thơ Đừng Đi - Đặng Xuân Xuyến - Aug 25, 2021
Bài thơ Quê Choa của Đinh Sỹ Minh - Đặng Xuân Xuyến - Aug 13, 2021
Bài thơ Khóc chồng của Đồng Thị Chúc - Đặng Xuân Xuyến - Aug 04, 2021
Mẹ Ta Trả Nhớ Về Không - Lê Đức Tế - Jul 20, 2021
Chuyện ngoài lề về bài thơ Bạn Quan - Đặng Xuân Xuyến - Jul 20, 2021
Phê bình cuốn sách “để đời” của gs. Nguyễn Đăng Mạnh : - Con đường đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn - - Trần Mạnh Hảo - Jun 16, 2021
Tình Càng Sâu Đậm Càng Nhiều Đau Thuơng - Phạm Đức Nhì - Jun 02, 2021
Phùng Quán - Thèm được làm người - Trần Mạnh Hảo - Mar 26, 2021
Về câu kết 2 bài thơ - Đặng Xuân Xuyến - Mar 22, 2021
Định Mệnh Thi Sĩ - - Bài viết về nhà thơ Lê Văn Trung - Viên Hướng - Mar 19, 2021
ĐỌC THI PHẨM Phía Sau Nỗi Buồn của Linh Vũ - Nguyễn văn Nhớ - Mar 17, 2021
Đọc Thơ Hàn Thiên Lương - Hoa Nghĩa Trang - Nguyễn văn Nhớ - Mar 03, 2021