Nov 27, 2022

Viết về tác giả & tác phẩm

Chắc là chuyện giai thoại * - Đặng Xuân Xuyến - Nov 09, 2022
Nhiễm Thơ- Một cách nâng cao tay nghề - Phạm Đức Nhì - Nov 04, 2022
Tiễn Biệt Giáo Sư Nguyễn Văn Trung - Nguyễn Châu - Oct 31, 2022
Bài Thơ Thu Chí Của Nguyễn Du - Nguyên Lạc - Oct 31, 2022
Hội Thoại Vui Với Chưởng Môn Người Làng Hà Thượng [1919-2011] - Phan Bá Thụy Dương - Oct 26, 2022
Bức Tranh Duy Nhất Của Khái Hưng Và Bài Thơ Trăng Xưa Của Huyền Kiêu - Oct 05, 2022
Vài Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Quê Huơng Của Giang Nam - Phạm Đức Nhì - Sep 23, 2022
Về 2 chữ - Đặng Xuân Xuyến - Sep 21, 2022
Bùi Giáng viết về thơ Tuệ Sỹ - Bùi Giáng (1926 -1998) - Sep 13, 2022
Cụ Vương Hồng Sển - Tàn một cuộc chơi… - Đoàn Dự - Sep 09, 2022
Hoàng Đế - Thi Nhân - Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông - Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), - Sep 09, 2022
Phạm Ngọc Thái chân dung - Phạm Ngọc Thái - Sep 09, 2022
Từ hai bài phú Nôm và một số bài thơ chữ Hán của Đức vua Trần Nhân Tông - Vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), - Sep 09, 2022
Đọc Bài Thơ Nhục Nhã Ê Chề Đau Xé Ruột - Phạm Đức Nhì - Sep 09, 2022
Sự Ví Von Trong Cạo Râu Buổi Sáng ... - Châu Thạch - Sep 09, 2022
Hồ Minh Dũng một nhà văn xứ Huế - Trần Thị Hiếu Thảo - Sep 09, 2022
Tạ Lỗi Trường Sơn: Bài Thơ Ngược Dòng Nóng Bỏng - Phạm Đức Nhì - Sep 09, 2022
Đọc Bài Thơ Vịnh Cái Trống Của Thái Quốc Mưu - Châu Thạch - Sep 09, 2022
Hồn Thơ Từ Đâu Đến [1} & [2] - Phạm Đức Nhì - Sep 08, 2022
Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử - Hà Thượng Nhân - Sep 08, 2022
Trương Húc [bài giới thiệu Bùi Thụy Ðào Nguyên] - Bùi Thụy Đào Nguyên - Sep 08, 2022
Mối Tình Tú Xương - Cô Tư Sài Gòn - Sep 08, 2022
Giải mã ngày danh họa Van Gogh tự vẫn - Sep 08, 2022
Trần Hoài Thư, người ngồi vá lại những linh hồn - Đỗ Trường - Sep 08, 2022
Giới Thiệu 5 Nhà Thơ Vùng Quế Sơn Xứ Quảng - Phương Duy Trương Duy Cường - Sep 08, 2022