Oct 01, 2020

Viết về tác giả & tác phẩm

Vần Ngang Câu Bát Trong Truyện Kiều - Phạm Đức Nhì - Sep 27, 2020
Thiên Tình Sử của Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương bài viết của Phạm Thị Nhung - Vũ Hoàng Chương - Sep 13, 2020
Hồ Xuân Hương bài viết của Nguyễn Quý Đại - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Sep 11, 2020
Đọc lại Bùi Bảo Trúc - Bùi Bảo Trúc - Sep 07, 2020
Nỗi Buồn Trong Thơ Tạ Ký - Tạ Ký - Aug 23, 2020
10 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Tú Xương Trần Tế Xương - Tú Xương - Aug 23, 2020
Tâm Cảm Cho Huệ Thu - Hà Huyền Chi - Aug 20, 2020
Thi sĩ Basho và Con đường hẹp thiên lý (phần3 & cuối) - Hàn Thủy Giang - Aug 18, 2020
Trần Tuấn Kiệt (1939-2019): thi ca và cuộc đời - Nguyễn Mạnh Trinh - Aug 16, 2020
Thầy TẠ KÝ – Nhà Giáo và Nhà Thơ - Nguyễn Vĩnh Thượng - Aug 13, 2020
Mười khuôn mặt văn nghệ - Lãng Nhân - Tạ Tỵ - Aug 12, 2020
Mười khuôn mặt văn nghệ - Đinh Hùng - Tạ Tỵ - Aug 12, 2020
Xé Thơ Rồi Lại Làm Thơ - bài viết: Cam Lĩnh & Hà Thượng Nhân - Hà Thượng Nhân - Aug 09, 2020
Mười khuôn mặt văn nghệ - Nguyên Sa - Tạ Tỵ - Aug 05, 2020
Đọc Bài Thơ Xuân Vũ Hoàng Chương Của Đặng Tiến - Nguyễn Mạnh Trinh - Aug 01, 2020
Giai thoại về thi sĩ VHC / Đọc Thơ Xuân VHC của Đặng Tiến - Vũ Hoàng Chương - Aug 01, 2020
Bùi Giáng và những chuyện chưa kể - Chơn Nguyên - Bùi Giáng (1926 -1998) - Aug 01, 2020
Chân Dung Nhà Thơ Bùi Giáng - Nguyễn Mạnh Trinh - Aug 01, 2020
Sống và sáng tác quanh cột mốc 1975 - Jul 31, 2020
Thương Tiếc Nhà Văn Túy Hồng - Nguyễn Phú Yên - Jul 29, 2020
Nguyễn Đức Sơn – Lão quái dị trên đồi Phương Bối - Ban Mai - Jul 18, 2020
Hà Thượng Nhân Nhà Thơ Lớn Của Việt Nam - Nguyễn Liệu - Jun 04, 2020
ĐỌC: Hôm Nay Tôi Làm Bài Thơ Này Tự Do - Nguyễn Bá Trạc - May 23, 2020
Viên Hướng - Vài Cảm Nhận Về Thơ Lê Văn Trung - Lê Văn Trung - May 18, 2020
Đọc Tập Thơ Lục Bát Tản Thần Của Thi Sĩ Nguyễn Hàn Chung - Trần Trung Thuần - Dec 18, 2018