Jun 24, 2017

Viết về tác giả & tác phẩm

Đọc Hoa Xoan Nở của Nguyễn Gia Khánh - Châu Thạch - Jun 19, 2017
Ngẫm Mà Hổ Thẹn ... - Lê Mai - Jun 13, 2017
Tâm Cảm Cho Huệ Thu - Hà Huyền Chi - Jun 13, 2017
Đọc Tình Đầu Tiên Trong Thơ PXH. Hoài Hương - Châu Thạch - Jun 12, 2017
Tiếng Vỗ Một Bàn Tay - Viên Thức - Jun 09, 2017
Sự Ví Von Trong Cạo Râu Buổi Sáng ... - Châu Thạch - Jun 06, 2017
Đứng Trước Căn Phòng Bí Mật - Phạm Đức Nhì - Jun 06, 2017
Ông Nguyễn Hùng Trương và nhà sách Khai Trí - Nguyễn Ngọc Chính - Jun 05, 2017
Đọc Một Mùa Dâu Thơ Quang Tuyết - Châu Thạch - May 30, 2017
Cô Gái Huế với Tranh Thiếu Nữ của họa sĩ Ðinh Cường - Phạm Thành Châu - May 11, 2017
Dạ cổ hoài lang: sức sống 90 năm - Nguồn INTERNET - May 03, 2017
Tình say của Kha Tiệm Ly là niềm đau thi vị - Châu Thạch - May 03, 2017
Hà Thượng Nhân Đọc Trăm Mười Tám Bài Lục Bát Bát Bốn Câu Huệ Thu - Hà Thượng Nhân - Apr 28, 2017
Xé Thơ Rồi Lại Làm Thơ - bài viết: Cam Lĩnh & Hà Thượng Nhân - Hà Thượng Nhân - Apr 28, 2017
Giới thiệu tập thơ vừa xuất bản của HCB - Hồ Chí Bửu - Apr 26, 2017
Về học giả Nguyễn Văn Vĩnh (kỳ 1) - Nguyễn Văn Vĩnh - Apr 21, 2017
Cuộc đời và sự nghiệp nhà thơ Tản Đà - Tản Đà 傘沱 - Apr 19, 2017
Nguyễn Bắc Sơn - Đặng Tiến - Apr 19, 2017
Trang Phượng Thắm - Hồ Đình Nghiêm - Apr 19, 2017
Nương Theo Nước Mắt Mà Đi - Lê Mai - Apr 18, 2017
Bác Tản Đà Và Bác Mai Lâm - Nguyễn Phú Long - Apr 18, 2017
Đọc Thơ Lên Trời Của Thái Quốc Mưu - Châu Thạch - Apr 13, 2017
Bức tranh thiếu nữ cuối cùng của Đinh Cường - Đinh Trường Chinh - Apr 13, 2017
Cụ Vương Hồng Sển - Tàn một cuộc chơi… - Đoàn Dự - Apr 09, 2017
Tản mạn với bài thơ “Xem Sư Cả Chơi Cờ” của Nguyệt Lãng , - Châu Thạch - Mar 31, 2017