Jul 12, 2020

Viết về tác giả & tác phẩm

Hà Thượng Nhân Nhà Thơ Lớn Của Việt Nam - Nguyễn Liệu - Jun 04, 2020
ĐỌC: Hôm Nay Tôi Làm Bài Thơ Này Tự Do - Nguyễn Bá Trạc - May 23, 2020
Tâm Cảm Cho Huệ Thu - Hà Huyền Chi - May 19, 2020
Viên Hướng - Vài Cảm Nhận Về Thơ Lê Văn Trung - Lê Văn Trung - May 18, 2020
Xé Thơ Rồi Lại Làm Thơ - bài viết: Cam Lĩnh & Hà Thượng Nhân - Hà Thượng Nhân - Apr 23, 2020
Đọc Tập Thơ Lục Bát Tản Thần Của Thi Sĩ Nguyễn Hàn Chung - Trần Trung Thuần - Dec 18, 2018
Thư Từ Chopin - Potocka Thật Hay Giả - Phạm đức Thân - Aug 11, 2018
Lời Bình Ngắn Cho Bài Thơ KHĂN QUÀNG của Nguyễn Đức Tùng - Phạm Đức Nhì - Aug 08, 2018
Đến với bài thơ Chung của Đặng Xuân Xuyến - Đặng Xuân Xuyến - Jul 26, 2018
Đọc Ảo Ảnh Thời Gian Thơ Liên Hưng - Châu Thạch - Jul 08, 2018
Ngẫm Chiều - Bài thơ độc đáo của Bùi Cửu Trường - Đặng Xuân Xuyến - Jun 18, 2018
Biển của Nguyễn Thanh Lâm trong Rừng Xanh Mưa - Đặng Xuân Xuyến - Jun 01, 2018
Qui Nhơn, Bình Định trong thơ người lính Trần Hoài Thư - Nguyễn Mạnh An Dân - May 02, 2018
Doãn Quốc Sỹ, Kẻ sĩ thời đại chúng ta - Nguyễn Mạnh Trinh - Apr 24, 2018
Trúc Thanh Tâm, kiếp giang hồ phiêu bạt giữa thi ca - Ngô Nguyên Nghiễm - Apr 23, 2018
Linh Phương, Kỷ Vật Cho Em - Ngô Nguyên Nghiễm - Apr 19, 2018
Ký giả Từ Thức Viết Về Nhà Văn - Từ Thức - Apr 17, 2018
Đọc Nhấp Sóng Hoàng Hôn Thơ Ca Dao - Châu Thạch - Apr 16, 2018
Đọc Gánh Hát - thơ Đặng Xuân Xuyến - Châu Thạch - Apr 04, 2018
Ngô Thì Nhậm Cúc Thu Bách Vịnh - TS Phạm Trọng Chánh - Apr 03, 2018
Đọc Vòng Đời Thơ Lê Đình Hạnh - Châu Thạch - Apr 02, 2018
Đọc Bài Thơ Mùa Thu Hoang Đường của Lê Văn Trung - Châu Thạch - Mar 26, 2018
Hồn Quê Và Mẹ Ta Xưa - Nguyễn Bàng - Mar 15, 2018
Đọc Sáng Tạo Là Con Đường Thi Sĩ của Tâm Nhiên - Châu Thạch - Mar 06, 2018
Thay Lời Chúc Mừng Viết Cho Anh Văn Thanh - Thy Lệ Trang - Mar 05, 2018