Mar 27, 2023

Viết về tác giả & tác phẩm

Ngó Sông Sông Rộng Ngó Rừng Rừng Sâu - Trần Vấn Lệ - Mar 24, 2023
TƯỞNG NIỆM NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH (1930-2017) - Minh Đức Hoài Trinh - Mar 22, 2023
Nguyễn Tất Nhiên- Một Trường Thiên Kịch Bản Bi Ai - Đỗ Trường - Mar 11, 2023
Đinh Thị Thu Vân - Thềm Rêu Lặng Lẽ Đợi Chân Người - Đỗ Trường - Mar 11, 2023
Du Tử Lê - Đời Lưu Vong Chưa Tận Tuyệt Với Linh Hồn - Đỗ Trường - Mar 09, 2023
Đọc “Cõi Tạm” và “Vẫn Còn Cõi Tạm” của Ngọc Hoài Phương - Ngọc Hoài Phương - Mar 08, 2023
Trần Hoài Thư và Ngọc Yến, với con chim chằng nghịch và nỗi nhớ quê (Ngô Thế Vinh) - Ngô Thế Vinh - Mar 06, 2023
Một Chút Cảm Nhận Về Tập Thơ DẠ KHÚC của Lê Văn Trung. - Lê Văn Chung - Mar 05, 2023
Dương Tường Người nghệ sĩ chọn cái đẹp để đứng thẳng trong cuộc đời bất an - Dương Tường (1932-2023) - Mar 04, 2023
Giới thiệu Đồng Đức Bốn - Đồng Đức Bốn & Nguyễn Huy Thiệp - Mar 04, 2023
Trần Hoài Thư và ước nguyện phục hồi văn chương Miền Nam Việt Nam - Trần Hoài Thư - Mar 03, 2023
Phạm Tín An Ninh - Con Đường Giải Oan Cho Cuộc Bể Dâu - Đỗ Trường - Mar 02, 2023
Cao Đồng Khánh - Lửa Ngoài Giới Hạn Cháy Không Tạ Từ - Đỗ Trường - Mar 02, 2023
Tô Thùy Yên - Sự Dung Hòa Của Thi Ca - Đỗ Trường - Mar 01, 2023
Đọc thơ Phạm Cao Hoàng với dòng chữ thơm hương đất quê nhà - Phạm Cao Hoàng - Feb 25, 2023
Nhã Ca và thế giới văn chương - Trần Mộng Tú - Feb 18, 2023
Kỷ niệm về thi sỹ Hà Thượng Nhân, Dòng thơ bất tử - Hà Thượng Nhân - Feb 15, 2023
Duyên Anh- Từ Cảm Xúc Cho Đến Tận Cùng Của Con Chữ - Đỗ Trường - Feb 13, 2023
Sài Môn Thi Đàn trên VOA - Trần Hoài Thư và ước nguyện phục hồi văn chương Miền Nam Việt Nam - Jan 25, 2023
Bài thơ Cái tôi - Đặng Xuân Xuyến - Dec 08, 2022
Chắc là chuyện giai thoại * - Đặng Xuân Xuyến - Nov 09, 2022
Nhiễm Thơ- Một cách nâng cao tay nghề - Phạm Đức Nhì - Nov 04, 2022
Tiễn Biệt Giáo Sư Nguyễn Văn Trung - Nguyễn Châu - Oct 31, 2022
Bài Thơ Thu Chí Của Nguyễn Du - Nguyên Lạc - Oct 31, 2022
Bức Tranh Duy Nhất Của Khái Hưng Và Bài Thơ Trăng Xưa Của Huyền Kiêu - Oct 05, 2022