Jun 18, 2018

Thơ xướng họa

Muốn Làm Thằng Cuội- Tản Đà/Kính họa Lý Đức Quỳnh - Lý Đức Quỳnh - Jun 18, 2018
​ Hãy Vùng Lên - Bửu Tùng - Jun 13, 2018
Vườn Thơ Tao Ngộ Thiền Sư Xóm Núi, Cao Mỵ Nhân, Phương Hoa - Nhiều Tác Giả - Jun 10, 2018
Đổ Lệ/ Phách Gọi Hồn Thiêng/ Vào Trận Cuối Cùng - Ngô Ðình Chương - Jun 10, 2018
Nỗi Lòng - Nhiều Tác Giả - Jun 10, 2018
Chùm Thơ Xướng Họa của Huy Vụ - Huy Vụ - Jun 01, 2018
Thơ xướng hoạ: Hồ Công Tâm, Cao Mỵ Nhân, - Hồ Công Tâm - Jun 01, 2018
Tứ Tuyệt Hồi Đáp Chị Huệ Thu - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - May 31, 2018
Cấm Yêu… / Tình Điên 6 - Sông Cửu - May 30, 2018
Thơ Ưng Bình Thúc Gia Thị (1877-1961) HCT họa Tiễn Biệt Người Tình/Tình Tuyệt Vọng - Hồ Công Tâm - May 28, 2018
Thành Kính Tưởng Niệm / Nước Mất Đành Sao ? - Bửu Tùng - May 28, 2018
Bụi Đời, Uống Rượu, Dưới Gốc Cây! /Uống Rượu Trong Chùa - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - May 23, 2018
Gió Mây / Sương Khói - Sông Cửu - May 18, 2018
Chiều Tưởng Nhớ - Nhiều Tác Giả - May 13, 2018
Vui Đón Hè - Xướng Thy Lệ Trang - Nhiều Tác Giả - May 11, 2018
Uống Trà và các bài họa của nhiều tác giả - Lý Đức Quỳnh - May 10, 2018
Hữu Đề Cảm Hứng - Sông Cửu - May 09, 2018
Làm Thơ Cho Qua Ngày... Buồn!... Tháng 5! - Thơ Tặng Nữ Sĩ Huệ Thu - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - May 06, 2018
Các bài xướng họa: Tứ Tuyệt Hồng Chuyên - Nhiều Tác Giả - May 04, 2018
Con Đường Xác Việt - Bửu Tùng - May 04, 2018
Tháng Tư/ Tháng Tư Riêng/ Ôi Tháng Tư Đen Cao Mỵ Nhân và Nhật Hồng NTV họa - Lý Đức Quỳnh - Apr 30, 2018
Ngày Uất Hận - Bửu Tùng - Apr 30, 2018
Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn Và các bai họa của nhiều tác giả - Bửu Tùng - Apr 28, 2018
Nén Nhang Tưởng Niệm [ Tác giả: huệ thu, tuệ quang tôn thất tuệ, đông anh ] - Huệ Thu - Apr 25, 2018
Cảm họa thơ của: Thái Huy Và Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Nhiều Tác Giả - Apr 24, 2018