May 23, 2017

Thơ xướng họa

Ca Dao Tình Muộn - Minh Sơn Bích Phượng Lê - May 22, 2017
Thơ mời họa nhân Ngày Hiền Mẫu 2017. - Bửu Tùng - May 15, 2017
Huệ Thu & Võ Đình Tiên họa thơ Vi Khuê - Vi Khuê & Hue Thu - May 10, 2017
Hoài Hương / Một Trời Để Nhớ / Chút Tình Người Thơ - Quảng Điền - Đạt Nhân - Huệ Thu - May 10, 2017
Còn Đó Đường Thi .... - Huệ Thu & Huy Vụ - May 08, 2017
Hòn Đá Ba Sinh và các Bài Hoạ của thi hữu - Huệ Thu - May 05, 2017
Tháng Tư Một Nỗi Đau / Tháng Tư Triệu Nỗi Đau - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Apr 29, 2017
QuốcHận Tâm Cuồng/Tiếng Gọi Non Sông/ Lưu Vong Hành - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Apr 21, 2017
Sài Môn Thi Đàn Chủ Nhân - Kính Họa: Thơ Tặng Huệ Thu của NĐC - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Apr 21, 2017
Tình Và Đất - Minh Sơn Bích Phượng Lê - Apr 16, 2017
Phút Cuối - Thơ mời hoạ - Bửu Tùng - Apr 13, 2017
Phố Xưa Còn Nhớ - Minh Sơn Bích Phượng Lê - Apr 13, 2017
Thiếu Nữ Ngủ Ngày họa thơ Hồ Xuân Hương - Hồ Xuân Hương - 胡春香 - Apr 05, 2017
Sầu Tháng Tư - Minh Sơn Bích Phượng Lê - Apr 03, 2017
Rằng ... - Minh Sơn Bích Phượng Lê - Mar 31, 2017
Chiêu Niệm Thơ/ Qua Lam Sơn .... - Nhiều Tác Giả - Mar 31, 2017
Nguyệt Biều & Ơn Mầu Nhiệm - Lệ Khanh & Thanh Hoàng - Mar 29, 2017
Nửa Lời Anh Nợ Em - Minh Sơn Bích Phượng Lê - Mar 27, 2017
Chiếu Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và nhiều thi hữu. - Nhiều Tác Giả - Mar 26, 2017
Tình Đau! - Minh Sơn Bích Phượng Lê - Mar 23, 2017
Rượu - Cờ - Hoa - Nguyệt - Bùi Ngọc Tô - Huệ Thu - Hà Thượng Nhân - Mar 17, 2017
thơ Tế Nhị - Huệ Thu họa - Tề Nhị 1907 - 1986 - Mar 16, 2017
Thang Ba Nhớ Nắng - Minh Sơn Bích Phượng Lê - Mar 15, 2017
Qua Đèo Ngang Nhớ Bà Huyện Thanh Quan - Hoàng Trinh & Huệ Thu - Mar 14, 2017
Yêu Em Cỏ Lá - Minh Sơn Bích Phượng Lê - Mar 12, 2017