Apr 24, 2018

Thơ xướng họa

Tháng Tư Một Nỗi Đau / Tháng Tư Triệu Nỗi Đau - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Apr 23, 2018
Đêm Huyền Ảo / Sớm Lặng Yên - Sông Cửu - Apr 19, 2018
Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn - Duy Anh & Việt Điểu Họa - Bửu Tùng - Apr 15, 2018
Cảm tác thơ Huệ Thu - Ngày Lại Ngày - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Apr 15, 2018
Vui Đón Hè - Xướng Thy Lệ Trang - Nhiều Tác Giả - Apr 14, 2018
Tổng kết xướng họa : Tháng Tư Xưa - Nhiều Tác Giả - Apr 10, 2018
Chiều Thu Em Đi Lễ Chùa - Trần Nhất Lang & Huệ Thu - Apr 09, 2018
Thơ Họa: Bút Chưa Buông - Huy Vụ - Apr 07, 2018
Tiết Tháo Nguyễn Khoa Nam - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Apr 06, 2018
Tháng Tư Mất Nhau họa thơ Bửu Tùng - Duy Anh - Apr 04, 2018
Vịnh Cái Dạ Dày và các bài họa - Bửu Tùng - Mar 31, 2018
Mừng Sinh Nhật Nhà Thơ Đông Anh - Ngô Đình Chương & Huệthu - Mar 31, 2018
Nỗi Nhớ Chưa Vơi & Thục Nguyên / Phương Hà / Tần Lệ Khánh họa - Thy Lệ Trang - Mar 22, 2018
Chữ Tình/ Nợ Tình/ Nợ Tiền Kiếp Phương Hoa, Minh Thúy,Hồ Công Tâm - Nhiều Tác Giả - Mar 15, 2018
Trêu Nguyệt / Họa Bài Vấn Nguyệt của Hồ Xuân Hương - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Mar 15, 2018
Lời Nguyệt (Kính họa đoãn thi “Hỏi Trăng” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương) - Sông Cửu - Mar 13, 2018
Sài Môn Thi Cảnh Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Mar 09, 2018
Mộng Tới Sài Môn - Huệ Thu & Huy Vụ - Mar 06, 2018
Thơ xướng hoạ: Cao Mỵ Nhân, Hồ Công Tâm, Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Kinh Bắc, Phương Hoa, Ngô Đình Chương - Nhiều Tác Giả - Mar 06, 2018
Xuân Mãi Trong Lòng /Hẹn Một Mùa Xuân - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Mar 06, 2018
Du Xuân / Mừng Tết - Nguyễn Khôi & Huệ Thu - Mar 03, 2018
Cành Mai Dại và các bài họa của nhiều tác giả - Ngô Ðình Chương - Mar 03, 2018
Cuối Năm LEO TRÈO (*) Thơ họa vui - Sông Cửu - Mar 02, 2018
Sống Lại Tết Quang Trung - Bửu Tùng - Feb 08, 2018
Bài Thơ Cuối Năm - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Feb 08, 2018