Jan 20, 2018

Thơ xướng họa

Huệ Thu họa thơ Quách Tấn & Đọc Đêm Thu Nghe Quạ Kêu - Quách Tấn - Jan 18, 2018
Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa - Nhiều Tác Giả - Jan 18, 2018
Xem Hát Bội / Sân Khấu Làng Ta - Phan Đắc Lữ & Huệthu - Jan 16, 2018
Bầy Cò & Cánh Én - Sông Cửu - Jan 16, 2018
Áo Cưới Sang Sông Thơ Hồ Công Tâm, Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân, Trần Quốc Việt, Cao Mỵ Nhân, Trịnh Cơ - Hồ Công Tâm - Jan 16, 2018
Chiêm Bao Chợt Tỉnh Thơ xướng hoạ: Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân, Hồ Công Tâm, Ngô Đình Chương, Mai Đặng, Tiểu Bảo, Tím - Nhiều Tác Giả - Jan 15, 2018
Người Tù Không Bản Án - Duy Anh - Jan 08, 2018
Sống / Chết - Lý Đức Quỳnh - Jan 03, 2018
Răng Cắn Lưỡi - Sỹ Bình - Jan 03, 2018
Chào Xuân Lý Hiểu và Phan Khâm - Phan Khâm - Jan 02, 2018
Hoàng Hôn (Song phi điệp vận) - Sỹ Bình - Dec 25, 2017
Giấc Mơ Giáng Sinh / Lời Nguyện Giáng Sinh - Duy Anh - Dec 22, 2017
Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới - Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Dec 18, 2017
Bác Tú Cao Tay - Họa thơ bác Tú Lắc - Huy Vụ - Dec 18, 2017
Thơ xướng họa mến tặng Luật sư Võ An Đôn. - Nhiều Tác Giả - Dec 13, 2017
Huệ Thu họa HỎI EM (thơ Thi Hứng) - Huệ Thu - Dec 12, 2017
Cảo Thơm Lần Giở Trước Đèn * - Lý Đức Quỳnh - Dec 11, 2017
Đóa Quỳnh Phương Nam - Nhiều Tác Giả - Dec 06, 2017
Thương Về Đất Mẹ / Đất Hứa - Duy Anh - Dec 01, 2017
Bài Thơ Đã Có Tên (Kính họa tặng chị Huệ Thu) - Duy Anh - Nov 29, 2017
Kỷ niệm với thi lão tiền bối Trương Quân - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Nov 21, 2017
Thu Xóm Núi Thơ Ngô Đình Chương, Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân, Cao Mỵ Nhân, Trịnh Cơ, Hồ Công Tâm - Ngô Ðình Chương - Nov 18, 2017
Khúc Ca Quy Ẩn - HTN & HT họa thơ Tường linh - Tường Linh - Nov 15, 2017
Hoài Niệm Thu Xưa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và rất nhiều thi hữu khắp mọi miền. - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Nov 15, 2017
Họa Khóc tri kỷ (bài 10). - Võ Doãn Nhẫn - Nov 15, 2017