May 22, 2024

Thơ song ngữ

Trái Tim Yêu - Thanh Thanh - Sep 08, 2022
Tôi Đi Rồi - 4 sinh ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Sep 08, 2022
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ - Hà Thượng Nhân - Sep 08, 2022
Bốn Phương Chữ Nghĩa Buồn Vui: - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái - Sep 08, 2022
Bình minh - Lan Tím - Aug 20, 2022
Vinh Danh Những Vì Sao Đất Nước - Thanh Thanh - Jul 06, 2022
Dòng Sông Oanh Liệt - Phan Đức Minh - May 12, 2022
Đổi cả thiên-thu tiếng mẹ cười - Thanh Thanh - May 09, 2022
Vinh-danh những vì sao đắt nước - Thanh Thanh - May 02, 2022
Con Là Con Mèo Trạng Quỳnh Của Mạ - Thanh Thanh - Apr 06, 2022
Tháp Chuông Giáo Đường - Phan Đức Minh - Jan 10, 2022
Nhớ ơi - Elegy - Cao Nguyên - Thanh Thanh - Dec 07, 2021
Thanksgiving - Tạ Ơn - Phan Đức Minh - Dec 07, 2021
Cúc Cố Nhân - Old Chrysanthemum - Cao Mỵ Nhân - Thanh Thanh - Nov 29, 2021
Cây Mùa Thu Với Người - Thanh Thanh - Sep 22, 2021
Ngăn Tủ Cũ - Lê Mai- Thanh Thanh - Sep 09, 2021
Nước Trôi Mồ Mẹ - Hoàng Phong Linh - Thanh Thanh - Aug 24, 2021
Cảm Tạ Hoa Kỳ - Thanh Thanh - Jul 07, 2021
Khóc Cha - Thanh Thanh - Jun 24, 2021
To The God Of My Fatherland - Dương Như Nguyện - Nov 25, 2020
Ngày Tháng Tám - Song Linh - Thanh Thanh - Oct 02, 2020
Tiếng Hót Của Loài Chim Xứ Xa - Thanh Thanh - Sep 06, 2020
Thu Nhớ - Nostalgic Autumn - Chúc Anh & Thanh Thanh - Aug 25, 2020
My Father - Cha Tôi - Phạm Ngọc Nhiễm - Jul 31, 2020
Tìm em nhé Will you find me - Lan Tím - May 17, 2018