Jun 01, 2023

Thơ song ngữ

Con Là Con Mèo Trạng Quỳnh Của Mạ - Thanh Thanh - Apr 06, 2022
Tháp Chuông Giáo Đường - Phan Đức Minh - Jan 10, 2022
Nhớ ơi - Elegy - Cao Nguyên - Thanh Thanh - Dec 07, 2021
Thanksgiving - Tạ Ơn - Phan Đức Minh - Dec 07, 2021
Cúc Cố Nhân - Old Chrysanthemum - Cao Mỵ Nhân - Thanh Thanh - Nov 29, 2021
Cây Mùa Thu Với Người - Thanh Thanh - Sep 22, 2021
Ngăn Tủ Cũ - Lê Mai- Thanh Thanh - Sep 09, 2021
Nước Trôi Mồ Mẹ - Hoàng Phong Linh - Thanh Thanh - Aug 24, 2021
Cảm Tạ Hoa Kỳ - Thanh Thanh - Jul 07, 2021
Khóc Cha - Thanh Thanh - Jun 24, 2021
Bài Thơ Cuối Cùng - Huyền Chi- Thanh Thanh - Jun 15, 2021
To The God Of My Fatherland - Dương Như Nguyện - Nov 25, 2020
Ngày Tháng Tám - Song Linh - Thanh Thanh - Oct 02, 2020
Tiếng Hót Của Loài Chim Xứ Xa - Thanh Thanh - Sep 06, 2020
Thu Nhớ - Nostalgic Autumn - Chúc Anh & Thanh Thanh - Aug 25, 2020
My Father - Cha Tôi - Phạm Ngọc Nhiễm - Jul 31, 2020
Tìm em nhé Will you find me - Lan Tím - May 17, 2018
Tôi Nằm Xuống 4 Sinh Ngữ (Việt, Anh, Pháp và Tây Ban Nha) - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Oct 04, 2017
Chỉ Ánh Mắt - Lan Tím - Jun 29, 2017
Em-Anh, Ngày Tình Nhân - Lan Tím - Feb 18, 2017
Mùa Đông Tới - Winter’s Coming - Quang Hà - Nov 28, 2016
Autumn leaves - Lá Thu Rơi - Lan Tím - Oct 08, 2016
Thiên Thần Tôi Mơ - Lan Tím - Jun 23, 2016
Tình Đá Kim - - Lan Tím - Apr 20, 2016
Mẹ Hiền Tôi - 4 Sinh Ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Apr 11, 2016