Oct 19, 2021

Thơ song ngữ

Thiên Thần Tôi Mơ - Lan Tím - Jun 23, 2016
Tình Đá Kim - - Lan Tím - Apr 20, 2016
Mẹ Hiền Tôi - 4 Sinh Ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Apr 11, 2016
Bước Thời Gian - 4 Sinh Ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Apr 01, 2016
Tâm Tư của Từ Phụ - 4 sinh ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 28, 2016
Loài Hoa Đẹp Nhất - 4 Sinh ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 18, 2016
Vũ Trụ và Ta (4 Sinh Ngữ) - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 16, 2016
Vĩnh Biệt Người Thân - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 14, 2016
Tôi Đi Rồi - 4 sinh ngữ - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 14, 2016
Mai Tôi Đi - Phước Tuyền Ngô Quang Huynh - Mar 07, 2016
Nụ Hôn Cho Đời - Lưu Hoài - Feb 14, 2016
Chúc Mừng Năm Mới - Trúc Thanh Tâm - Feb 05, 2016
Mua Xuan - SpringRain - Tâm Minh Ngô Tằng Giao - Jun 20, 2015
Đứt Ruột & Deep Sorrow - Luân Tâm - May 27, 2015
Tôi Tìm Phật / In Search Of Buddha - Minh Ðức Triều Tâm Ảnh - Apr 10, 2015
Bốn Phương Chữ Nghĩa Buồn Vui: - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái - Jan 10, 2015
Christmas Eve Prayers / Phỏng dịch : Nguyện cầu - Phan Đức Minh - Dec 17, 2014
My Mother - Phan Đức Minh - Nov 21, 2014
My Fatherland - Phan Đức Minh - Nov 20, 2014
ADIEU - Lưu Hoài - Nov 16, 2013
Nếu Anh Ấy Ngày Nào Trở Lại - Lưu Hoài - Oct 16, 2013
A Cassandre - Bản dịch của LƯU HOÀI - Pierre de Ronsard (1524-1585) - May 12, 2013
Sơn Phòng Xuân Sự - Sầm Tham 岑參 (715-770) - Apr 26, 2013
Mưa trong lòng (thơ dịch) PAUL VERLAINE (1844-1896) - Billy Nguyen - Mar 19, 2013
Thu cảm (thơ dịch) Pensées d’Automne - Billy Nguyen - Mar 19, 2013