May 27, 2020

Thơ trào phúng

Tham Ăn , Tranh Ăn! - Phạm Đức Quý - Sep 30, 2019
Đọc lại thơ mình / Bớt tự hào - Mai Phương - Sep 03, 2018
Mừng Chú TR...// Gửi Thi Hữu Nguyễn Văn T. - Phạm Đức Quý - Aug 24, 2018
Thơ Tếu Các Ông, Các Bà - Khuyết Danh - Aug 16, 2018
Chuyện Ki Kị - Phạm Đức Quý - Aug 08, 2018
Chùm Thơ Trào Phúng Của Tú A Còng - Tú A Còng - Aug 06, 2018
Chuyện Nhôm Nhôm - Phạm Đức Quý - Aug 06, 2018
Chùm Thơ Cười Người 15,16,17 - Phạm Đức Quý - Jul 30, 2018
Gửi đại biểu quốc hội - Mai Phương - Jul 25, 2018
Chùm Thơ Cười Người 12,13,14 - Phạm Đức Quý - Jul 20, 2018
Bây giờ phải cám ơn ai - Khuyết Danh - Jul 19, 2018
Chùm Thơ Cười Người 9,10,11 - Phạm Đức Quý - Jul 18, 2018
Chùm Thơ Cười Người 6, 7, 8 - Phạm Đức Quý - Jul 17, 2018
Chùm Thơ... Cười Người - Phạm Đức Quý - Jul 16, 2018
Qua Đường Nguyễn Chí Thanh Ngày Nắng... AVG - Phạm Đức Quý - Jul 13, 2018
Chùm Thơ Cười Mình! 9 - 10 - Phạm Đức Quý - Jul 08, 2018
Chùm Thơ Cười Mình! 5 - 6 -7 - 8 - Phạm Đức Quý - Jul 06, 2018
Chùm Thơ Tự Cười - Phạm Đức Quý - Jul 02, 2018
Chùm Thơ Cười Mình! - Phạm Đức Quý - Jun 29, 2018
Thơ Cười Về Bóng Đá - Tú A Còng - Jun 27, 2018
Lo Khó Thu Hồi - Phạm Đức Quý - Jun 27, 2018
Chùm Thơ Trào Lộng Theo Trường Phái Hồ Xuân Hương - Tú A Còng - Jun 27, 2018
Quy Trình Mông Muội / Quanh Chuyện Đặc Khu - Tú A Còng - Jun 25, 2018
Thời 4.0 - Lê văn Thục - Apr 28, 2018
Chuyện sim số đẹp - Mai Phương - Apr 17, 2018