Jun 19, 2024

Thơ trào phúng

Bút Tre , Bút Bic - Nam Bắc Giao Duyên - Bút Tre & Bút Bic - Jan 05, 2024
Lạc Viên / Mưa Xuân - Phạm đức Thân - Mar 28, 2023
Dư Nguồn Chất Xám - Bửu Tùng - Sep 08, 2022
Hà Nội Ơi - Cụ Rùa Hồ Gươm chết - Nguyên Thạch - Sep 08, 2022
Tai To Mặt Bự / Quan Phát Biểu / Khoa Bảng Thời Vẹm / Nhạc Sĩ Bưng Bô / Dân Biểu Đảng Cử Dân Bầu / Bộ Trưởng Công Du / Nhắn Bác Lú. - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Aug 05, 2020
Ngồi Buồn - Phạm Đức Quý - Jul 13, 2020
Thích Đội Bi - Mai Phương - Jun 26, 2020
Đất Đai , Bi- Hài... - Phạm Đức Quý - Jun 26, 2020
Cam Bề - Mai Phương - Jun 19, 2020
Ngủ đôi / Cột điện đi, về - Mai Phương - Jun 19, 2020
Chùa Ba Vàng / Chùa Tam Chúc / Thảo Nào.... - Phạm Đức Quý - Jun 15, 2020
Phường chèo/Quá lời./Cưới con quan /Thăm mộ /Nó không sợ . - Phạm Đức Quý - Jun 09, 2020
Cuộc Đua Xây Chùa & Doanh Nghiệp "Tâm Linh" & Lễ Hội /May Mà! / Bẩy Bẩy - Phạm Đức Quý - Jun 01, 2020
Tham Ăn , Tranh Ăn! - Phạm Đức Quý - Sep 30, 2019
Đọc lại thơ mình / Bớt tự hào - Mai Phương - Sep 03, 2018
Mừng Chú TR...// Gửi Thi Hữu Nguyễn Văn T. - Phạm Đức Quý - Aug 24, 2018
Thơ Tếu Các Ông, Các Bà - Khuyết Danh - Aug 16, 2018
Chuyện Ki Kị - Phạm Đức Quý - Aug 08, 2018
Chùm Thơ Trào Phúng Của Tú A Còng - Tú A Còng - Aug 06, 2018
Chuyện Nhôm Nhôm - Phạm Đức Quý - Aug 06, 2018
Chùm Thơ Cười Người 15,16,17 - Phạm Đức Quý - Jul 30, 2018
Gửi đại biểu quốc hội - Mai Phương - Jul 25, 2018
Chùm Thơ Cười Người 12,13,14 - Phạm Đức Quý - Jul 20, 2018
Bây giờ phải cám ơn ai - Khuyết Danh - Jul 19, 2018
Chùm Thơ Cười Người 9,10,11 - Phạm Đức Quý - Jul 18, 2018