Jul 07, 2022

Thơ dịch

Tiểu Thuyết Hoa Hồng (bài 6) - TS Phạm Trọng Chánh - Feb 23, 2022
Ngũ Giới Hạnh - Lê Minh Sơn - Jan 18, 2022
Tiểu Thuyết Hoa Hồng- Bài 5 - TS Phạm Trọng Chánh - Jan 13, 2022
Tiểu Thuyết Hoa Hồng bài 4 - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 29, 2021
Tiểu Thuyết Hoa Hồng Bài 3 - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 15, 2021
Tiểu Thuyết Hoa Hồng- Bài 2 - TS Phạm Trọng Chánh - Sep 10, 2021
Tiểu Thuyết Hoa Hồng- Bài 1 - TS Phạm Trọng Chánh - Sep 08, 2021
Thần Khúc Dante Bài 35- Tiếp theo và hết - TS Phạm Trọng Chánh - Jul 20, 2021
Thần Khúc Dante Bài 34 - TS Phạm Trọng Chánh - Jun 24, 2021
Trầm Tư Mạn Thành/Thuật Hoài Trình Tri Kỷ - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Jun 19, 2021
Khi Tôi Chết - Thanh Thanh - Jun 10, 2021
Thần Khúc Dante Bài 33 - TS Phạm Trọng Chánh - Jun 09, 2021
Thần Khúc Dante Bài 32 - TS Phạm Trọng Chánh - Jun 03, 2021
La Cumparsita/ Besame Mucho - Lê Minh Sơn - May 24, 2021
Thần Khúc Dante Bài 31 - TS Phạm Trọng Chánh - May 18, 2021
Thần Khúc Bài 30 - TS Phạm Trọng Chánh - May 05, 2021
Thần Khúc Dante Bài 29 - TS Phạm Trọng Chánh - Apr 19, 2021
Chúa Phục Sinh - Thanh Thanh - Apr 07, 2021
Nụ Hôn The Kiss/Cuối Đông End of Winter/Tình Yêu, Mặc Dù Là Như Vậy - Lê Minh Sơn - Apr 05, 2021
Cuộc Chuyện Trò_Causerie/Gamineries_Cái Tính Trẻ Con/ Trưởng Bộ Phận_Chef De Section - Lê Minh Sơn - Mar 15, 2021
Thần khúc Dante bài 28 - TS Phạm Trọng Chánh - Mar 09, 2021
Thần Khúc Dante Bài 27 - TS Phạm Trọng Chánh - Feb 24, 2021
Thần Khúc Dante bài 26 - TS Phạm Trọng Chánh - Feb 11, 2021
Thần Khúc Dante bài 25 - TS Phạm Trọng Chánh - Feb 02, 2021
The Hill We Climb - Ngọn đồi ta leo - Amanda Gorman - Jan 31, 2021