Mar 27, 2023

Thơ dịch

Hãy Chụp Giùm Tôi - Trần Văn Lương - Mar 11, 2023
OS LUSIADES (BÀI 8) - TS Phạm Trọng Chánh - Mar 05, 2023
LES LUSIADES (BÀI 7) - TS Phạm Trọng Chánh - Mar 02, 2023
Tư Quân - Nhớ Bạn - Huệ Thu - Feb 15, 2023
Mùa Đông - Bá Dũng - Feb 12, 2023
LES LUSIADES (BÀI 6) - TS Phạm Trọng Chánh - Feb 06, 2023
OS LUÍSADES ( bài 5 ) - TS Phạm Trọng Chánh - Jan 10, 2023
OS LUSÍADAS - BÀI 4 - TS Phạm Trọng Chánh - Dec 08, 2022
OS LUSIADES - BÀI 3 - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 19, 2022
Os Lusiadas - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 07, 2022
Thơ Ông Thầy/The Monk's Poetry - Thanh Thanh - Oct 28, 2022
Chưa bao giờ buồn thế/It has never been so sad - Thanh Thanh - Oct 12, 2022
Liệt Nữ Tháo - Đỗ Quang Vinh - Oct 07, 2022
Thu thanh phú - (Âu Dương Tu) - Hà thượng nhân dịch - Hà Thượng Nhân - Sep 09, 2022
Ngày Anh Đến Với Em_The Day Before You Came - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
The Last Waltz (1968) - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
Cây Đàn Muôn Điệu Của Thế Lữ - Lưu Hoài - Sep 09, 2022
Ngư Phủ - 漁父 - Khuất Nguyên - Hà Thượng Nhân - Sep 09, 2022
Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt (Nguyên Tác Lý Bạch) - Lý Bạch (701 - 762) - Sep 09, 2022
Sử thi Iliqde bài 21 - TS Phạm Trọng Chánh - Sep 09, 2022
Em Là Tất Cả_You’re My Everything - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
Lưu Hoải địch Sương Chiều Thu Đọng - Lưu Hoài - Sep 09, 2022
Tình Yêu Bất Hoại My Love Is Like To Ice (Sonnet 30) - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022
Thôi-Hiệu Và Bài Thơ Hoàng-Hạc Lâu - Hà Việt Hùng - Sep 09, 2022
Acquainted With The Night (Trong Đêm) - Lê Minh Sơn - Sep 09, 2022