Jul 21, 2017

Thơ dịch

Nhìn Lại Một Năm Qua - Thanh Thanh - Jul 21, 2017
Để nhớ ngày Hiệp định Genève Chia Đôi Đất Nước 20/7 - Lê Minh Sơn - Jul 21, 2017
Tình Thu - Lê Minh Sơn - Jul 19, 2017
Thướng Hải Vân Quan/Thướng Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Jul 19, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 11 - Nguyễn Ngọc Kiên - Jul 18, 2017
Bài Thơ Điệp Từ - Linh Đàn - Jul 17, 2017
Đẹp Lão Vieillir en beauté - Hoàng Xuân Thảo - Jul 17, 2017
Căn Nhà Mặt Trời Mọc House Of The Rising Sun - Lê Minh Sơn - Jul 17, 2017
Thôi-Hiệu Và Bài Thơ Hoàng-Hạc Lâu - Hà Việt Hùng - Jul 14, 2017
Chỉ Một Đêm Thôi_Juste Pour Une Nuit - Lê Minh Sơn - Jul 12, 2017
Đời Anh Là Khúc Ca Buồn - Lê Minh Sơn - Jul 10, 2017
Khi Em Yêu_Quand Tu M’aimes - Lê Minh Sơn - Jul 06, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 9 - Nguyễn Ngọc Kiên - Jul 04, 2017
Chuyện Tình_Love Story - Lê Minh Sơn - Jul 03, 2017
Lời người Vợ Nói Với Chồng - Lê Minh Sơn - Jun 28, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 8 - Nguyễn Ngọc Kiên - Jun 27, 2017
Đồng Xanh - Lê Minh Sơn - Jun 27, 2017
Lòng Em - Thiếu Khanh - Jun 26, 2017
Thu Ca Điệu Ru Đơn - Lê Minh Sơn - Jun 26, 2017
Sử Thi Iliade bài 15 - TS Phạm Trọng Chánh - Jun 26, 2017
Dịch Thơ Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Jun 23, 2017
Em Là Tất Cả_You’re My Everything - Lê Minh Sơn - Jun 22, 2017
Chuyện người gảy đàn ở thành Thăng Long - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Jun 15, 2017
Long Thành Cầm Giả Ca Tiểu Dẫn - Lộc Bắc - Jun 15, 2017
Nàng Hát Dạo Long Thành - Ngô Ðình Chương - Jun 14, 2017