May 28, 2017

Thơ dịch

Tình Xanh - Green - Lê Minh Sơn - May 25, 2017
Bài Sonnet Thứ Hai Mươi Mốt - Lê Minh Sơn - May 22, 2017
Thư Cuối Ngày Gửi Em Brigite Trogneux (tân đệ nhất phu nhơn Pháp) - Nguồn INTERNET - May 22, 2017
Bài Sonnet Số 18 - Lê Minh Sơn - May 18, 2017
Thơ Say Omar Khayyám - Thái Bá Tân - May 17, 2017
Đường Dài Khúc Khuỷu - Lê Minh Sơn - May 15, 2017
Dịch Thơ Tiền Nhân - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - May 14, 2017
Vì Lỡ Yêu Em - I Can’t Help Falling In Love With You - Lê Minh Sơn - May 10, 2017
Điệu Luân Vũ Bên Đời_Danse A La Vie - Lê Minh Sơn - May 05, 2017
Hoa Nở Tháng Năm_Mai Tout En Fleurs - Lê Minh Sơn - May 02, 2017
Dịch Thơ Hán Nôm Của Đại Học Sĩ Trần Đình Túc - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Apr 25, 2017
Nói Gì Đi Anh & Bản Dịch - Lưu Hoài - Apr 21, 2017
THƠ LỤC DU Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ - Lục Du 陸遊 (1125-1209) - Apr 16, 2017
Vịnh Khổ Qua - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Apr 12, 2017
Khóc Trong Mưa - Crying In The Rain - Lê Minh Sơn - Apr 03, 2017
Chán Đời Nguyên tác: CAO BÁ QUÁT (1809 – 1855) - Lê Minh Sơn - Mar 31, 2017
Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ Giả Đảo - Giả Đảo - 賈 島 (779 - 843) - Mar 31, 2017
Thủy Long Ngâm chuyển thể thơ lục bát: ✿MINH SƠN LÊ - Tô Ðông Pha - Tô Thức - 蘇軾 - Mar 27, 2017
Về Yêu Cỏ Dại Meadow Again - Lê Minh Sơn - Mar 21, 2017
Sao Vội Quên Lời thơ Nhất Lang Phương - Lưu Hoài dịch - Lưu Hoài - Mar 20, 2017
Quá Hoành Sơn - dịch từ thơ Hán Nôm của cổ nhân - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Mar 14, 2017
Hồi Hương Ngẫu Thư - Hạ Tri Chương - Hạ Tri Chương [659-744] - Mar 12, 2017
Thơ Đoàn Nguyễn Tuấn - Lê Minh Sơn - Mar 12, 2017
Bởi Anh Yêu Em _ Because I Love You - Lê Minh Sơn - Mar 09, 2017
Dịch Thủy Tống Biệt - Lưu Hoài - Mar 09, 2017