Feb 26, 2021

Thơ dịch

Thần Khúc Dante Bài 27 - TS Phạm Trọng Chánh - Feb 24, 2021
Thần Khúc Dante bài 26 - TS Phạm Trọng Chánh - Feb 11, 2021
Thần Khúc Dante bài 25 - TS Phạm Trọng Chánh - Feb 02, 2021
The Hill We Climb - Ngọn đồi ta leo - Amanda Gorman - Jan 31, 2021
Thần Khúc Dante bài 24 - TS Phạm Trọng Chánh - Jan 20, 2021
Thần Khúc Dante Bài 23 - TS Phạm Trọng Chánh - Jan 13, 2021
Thần khúc Date bài 22 - TS Phạm Trọng Chánh - Dec 15, 2020
Hầu Hết Đều Lầm Lỗi_Murder: Most Foul - Lê Minh Sơn - Dec 08, 2020
Thần Khúc Dante bài 20 & 21 - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 29, 2020
Thần Khúc Dante bài 19 - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 18, 2020
Thần Khúc Dante Bài 18 - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 11, 2020
Thần Khúc Bài 17 - TS Phạm Trọng Chánh - Oct 30, 2020
Thần Khúc bài 16 - TS Phạm Trọng Chánh - Oct 15, 2020
Đường Đi Không Lối/Sa Mạc Cô Đơn/Dừng Bước Bên Rừng Chiều Đông - Lê Minh Sơn - Oct 08, 2020
Thần Khúc (bài 15) - TS Phạm Trọng Chánh - Oct 05, 2020
Sông Trăng_Moon River/Apache - Lê Minh Sơn - Sep 28, 2020
Bài Ngợi Ca Tình Yêu_On Love - Lê Minh Sơn - Sep 14, 2020
Ngày Anh Đến Với Em_The Day Before You Came - Lê Minh Sơn - Sep 02, 2020
Lấy Thơ Họp Bạn (Thanh Thanh dịch ra Anh ngữ) - Huệ Thu - Aug 21, 2020
Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị - hà thượng nhân dịch - Hà Thượng Nhân - Aug 21, 2020
Hãy Chụp Giùm Tôi - Trần Văn Lương - Aug 13, 2020
Quando, Quando, Quando / Có Lẽ - Perhaps,.../ Tình Cuồng Quay_Sway - Lê Minh Sơn - Aug 12, 2020
Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 12 - TS Phạm Trọng Chánh - Aug 12, 2020
Tâm Tình Hiến Dâng - Tagore Rabindranath - Đỗ Khánh Hoan - Jul 27, 2020
Clouds and Waves - Mây Và Sóng - Tagore Rabindranath - Jul 27, 2020