Nov 24, 2017

Thơ dịch

Nhớ_Remember - Lê Minh Sơn - Nov 21, 2017
Tình Không Giã Từ_It’s Not Goodbye - Lê Minh Sơn - Nov 18, 2017
Yêu Em Trọn Tình_All My Loving - Lê Minh Sơn - Nov 13, 2017
Tình Nữ _ Lady Love - Lê Minh Sơn - Nov 10, 2017
Su Thi iliade bai 19 - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 10, 2017
Khi Anh Yêu Em_Quand Je T’aime - Lê Minh Sơn - Nov 06, 2017
Dịch Thơ Hán Nôm của Tiền Nhân - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Nov 06, 2017
Vieillir en beauté - Cho Đẹp Tuổi Già - Tâm Minh Ngô Tằng Giao - Oct 31, 2017
Này Bé Ơi, Anh Yêu Em_I Love You Baby - Lê Minh Sơn - Oct 29, 2017
Ôm Em Thêm Chút Nữa _Hold Me For A While - Lê Minh Sơn - Oct 23, 2017
Dịch Thơ của Thi Hào Nguyễn Du - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Oct 23, 2017
Có Giọt Lệ Nào Trong Mắt Em - Lê Minh Sơn - Oct 17, 2017
Thế Giới Lụi Tàn_The End Of The World - Lê Minh Sơn - Oct 10, 2017
Sử thi Iliade bài 18 - TS Phạm Trọng Chánh - Oct 08, 2017
Đừng Làm Vỡ Tim Em _ Unbreak My Heart - Lê Minh Sơn - Oct 01, 2017
Titanic (My Heart Will Go On) - Lê Minh Sơn - Sep 26, 2017
Không Bao Giờ Nữa _ Nevermore - Lê Minh Sơn - Sep 18, 2017
Dịch Thơ Cao Biền - Nguyễn Ngọc Kiên - Sep 14, 2017
Cảm Tác Về Lại Côn Sơn Sau Cơn Ly Loạn - Lê Minh Sơn - Sep 12, 2017
Cựu Kim Sơn _ San Francisco - Lê Minh Sơn - Sep 11, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 18 - Nguyễn Ngọc Kiên - Sep 07, 2017
Nụ Hôn Phong Kín Sealed With A Kiss - Lê Minh Sơn - Sep 05, 2017
Bên Đời Hiu Quạnh - Lê Minh Sơn - Sep 01, 2017
Sử Thi Iliade bài 17 - TS Phạm Trọng Chánh - Sep 01, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 17 - Nguyễn Ngọc Kiên - Aug 31, 2017