Jan 17, 2021

Thơ song ngữ

Tôi Nằm Xuống 4 Sinh Ngữ (Việt, Anh, Pháp và Tây Ban Nha)
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh * đăng lúc 09:36:27 PM, Oct 04, 2017 * Số lần xem: 3610
Hình ảnh
#1

Tôi Nằm Xuống

4 Sinh Ngữ (Việt, Anh, Pháp và Tây Ban Nha)

 

1. Tôi Nằm Xuống. (Việt Nam)

2. I Lie Down. (English)

3. Je Me Couche. (Français)

4. Yo Me Acuesto. (Español)

Tôi nằm xuống

 

Tôi nằm xuống, khoảnh khắc nầy sẽ đến,

Đèn hết dầu tim cạn phải tắt thôi,

Cây già nua ắt hẳn mục hư rồi,

Người cũng vậy, sang hèn chung số phận.

 

Tim ngừng đập, đây: ngày cùng tháng tận,

Mắt hết nhìn cảnh vật mãi xoay vần,

Tai thôi nghe chim hót sáng chiều xuân,

Nằm sóng sượt, một hình hài bất động..

 

Tôi nằm xuống, xong rồi... một kiếp sống,

Lẽ đương nhiên đâu phải chuyện xa vời,

Đã có sinh ắt hẳn có tử rồi,

Là định luật muôn đời không thay đổi...

 

Thấy trước mắt, giữa giòng đời trôi nỗi,

Từ nghèo hèn cùng cực đến cao sang ,

Cùng một hướng, về cổng tử cuối đàng,

Kẻ trước người sau, đi vào thầm lặng...

 

Tôi nằm xuống, chẳng có gì vương vấn,

Của trần gian xin trả lại trần gian,

Hành trang mang ước nguyện chữ "bình an",

Để thanh nhẹ bước vào nơi miên viễn...

 

Qua vùn vụt, thời gian như én liệng,

Mới vui cười, khẩn báo đã tắt hơi,

Mới gặp  nhau, tin lại đã lìa đời,

Như ảo mộng, hết mong ngày tái ngộ.

 

Từ tro bụi, quay cuồng trong bể khổ,

Nay hoàn nguyên, trở lại bụi tro xưa..

Không lo âu trời đất chuyển nắng mưa,

Với bao chuyện não phiền đầy động loạn...

 

Tuổi già yếu, Tử Thần như thấp thoáng,

Như thập thò lưỡi hái sẳn sàng kêu,

Ở nơi đâu, chẳng biết sớm hay chiều ?

Điều chắc chắn thời gian còn: ngắn lại ...

 

Tôi nằm xuống, cầu Ơn Trên thương đoái,

Xin hộ phù trong giờ phút lâm chung,

Giúp hồn linh an lạc bước cuối cùng,

Sau năm tháng hành trình trên dương thế...

Phước Tuyền NQH (April 28, 2011).

I lie down

I lie down ... This final moment will surely come.

The lamp will extinguish once it runs out of oil.

Old rotten trees will fall on the forest soil,

Men have the same fate and cannot avoid this event.

 

The beating of the heart halts. This means the end of one human life,

Eyes cease to look at the moving scenes around,

Ears stop hearing on the trees the bird's sound,

My body lies down motionlessly and senseless as a log.

 

I lie down ... It's finished ... One life has already passed.

This is a normal, real fact and not a fiction,

When there's a birth, of course, there will be a destruction,

It's a natural and constant law that never changes.

 

Before our eyes, in the turbulent current of life,

From extreme poverty to noble society,

We walk together in one direction, to the last gate only,

One goes first, the other after, we will enter without noise.

 

I lie down ... Nothing is regrettable,

All things belonging to earth will be returned to the earth,

My principal baggage is the important thing to yearn:

To have a peace of mind when stepping into the eternal realm.

 

Time flows so fast like a falling star,

We just laughed, but later, heard one of us stopping breathing,

We just met, however after a few days, one of our friends is dying,

As a dream, there are no more occasions to meet again.

 

From the ashes, our body whirls into the suffering sea

Reverting now, back to the previous original dust,

No worries about the cold or hot weather so much,

Or all of the inconveniences in our daily life.

 

At our old age, the Death is flickering and not that far,

With sickle available, He can call us at any second,

Where and when, nobody knows in the morning or afternoon,

Only one thing to recognize that our remaining time grows shorter.

 

I lie down, Pray God to help us in our last minutes,

Please protect us in the hours of agony,

Assist our soul to enter into the kingdom of the eternity,

After our long journey on this material world.

Phước Tuyền Ngô Quang Huynh (Apr. 10, 2016)