Jul 08, 2020

Tác giả

Phan Đức Minh

Phan Đức Minh

 

Nhiem Pham <phanminhduc1931@yahoo.com>

Tất cả các bài của tác giả Phan Đức Minh:

Christmas Eve Prayers / Phỏng dịch : Nguyện cầu - Thơ song ngữ - Dec 17, 2014
My Mother - Thơ song ngữ - Nov 21, 2014
My Fatherland - Thơ song ngữ - Nov 20, 2014