Jul 22, 2024

Thơ chuyển thể

Tu Tâm & Xướng Họa Thi Ca ❤ 🌹 ❤ - Huệ Thu - Jul 01, 2024
Chiều Thu Em Đi Lễ Chùa - Trần Nhất Lang & Huệ Thu - May 29, 2024
Bây Giờ Ðã Ðủ họa và Chuyển Thể thơ cổ phong - Hà Thượng Nhân & Huệ Thu - Apr 16, 2024
Không Có Cũng Không Không - Viên Thức & huệ thu - Mar 20, 2024
Bài Thơ viết tặng phu quân Bùi Ngọc Tô - Huệ Thu - Feb 20, 2024
Hoa Trôi Bèo Giạt - Thơ chuyển thể huệ thu - Huệ Thu - Dec 19, 2023
Đợi Anh & Hình Như - Huệ Thu - Sep 29, 2023
Ngẩn Ngơ - gửi chị Ngọc - Bích thiền viện chủ - Huệ Thu - Aug 09, 2023
Tống Biệt Hành huệ thu chuyển thể - Huệ Thu - Aug 02, 2023
CHUYỆN XƯA - Huệ Thu - Jun 07, 2023
Thơ Huệ Thu Chuyển Qua Các Thể thơ khác nhau - Huệ Thu - Feb 10, 2023
Văn tế Nạn Nhân Bị Việt Cộng Thảm Sát & Đón Xuân Mậu Tuất 2018 - Tưởng Niệm 50 Năm Thảm Sát Mậu Thân 1968 - Nguyễn Châu - Sep 09, 2022
Tết Nhớ Ðà Lạt - Huệ Thu - Jan 01, 2021
Lệ Cát Đàng - Bài Thơ Với 10 Cách Đọc - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Sep 05, 2020
Tống Biệt Hành Thơ Thâm Tâm/ huệ thu chuyển ra Lục Bát và Hát Nói: - Huệ Thu - Jun 19, 2020
Cuối năm Nhâm Thìn gửi bạn Thơ Hà Quân - Huệ Thu - Jul 24, 2017
Bài Thơ Độc Đáo - Thương Kiều Bạc Mệnh - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Jun 29, 2017
Gửi Cố Nhân Hà Quân - Sài Môn Lý Thu - May 02, 2017
Bao Giờ Cho Ðủ - (bài xướng HTN) huệ thu họa và chuyển thể - Hà Thượng Nhân & Huệ Thu - Mar 05, 2017
Chùm Thơ Huy Vụ - Huy Vụ - Jan 10, 2017
Xé tờ lịch cuối năm cảm đề - Huy Vụ - Jan 01, 2017
Tống Biệt Hành - LMS chuyển qua thể Lục Bát - Minh Sơn Lê - Oct 10, 2016
Thương Kiều Bạc Mệnh - Bài thơ với nhiều thú vị - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Jun 17, 2016
Danh Tướng Ngàn Thu - Lu Hà - Apr 08, 2015
Lê Quý Đôn RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC - Cao Nguyên phụng họa - Cao Nguyên - Dec 14, 2014