Nov 27, 2022

Thơ mới hiện đại VN

Viết Trước Noel 2022 Một Tháng/Lẽ Nào Đây Không Là Bài Thơ - Trần Vấn Lệ - Nov 25, 2022
Hạt Tình 1-2 - Lê Kim Thượng - Nov 25, 2022
Bỏ Lại Mùa Hoa - Lê Minh Sơn - Nov 21, 2022
Năm Ngón Tình Long Đong - Lê Văn Trung - Nov 21, 2022
Dãy Hoa Nép Mặt Gương Lồng Bóng Ngàn Liễu Rung Cương Sóng Gợn Tình/Nhà Khép Cửa Đêm Đêm Mở Mắt - Trần Vấn Lệ - Nov 21, 2022
Hận Uất Charlie!!! - Nguyễn Minh Thanh - Nov 19, 2022
Sắc Tức Thị Không - Huệ Thu - Nov 16, 2022
Vũ Điệu Hoàng Hoa - Khổng Tước - Nov 16, 2022
Chỉ Có Thơ Còn Ở Lại - Hàn Thiên Lương - Nov 16, 2022
Tháng 3 về nhớ đêm xuân - Đặng Xuân Xuyến - Nov 16, 2022
Bỗng Dưng Mà Nhớ Quá Hàn Mạc Tử Ngày Xưa - Trần Vấn Lệ - Nov 14, 2022
Biêt Khúc Thi Tập - Lê Văn Trung - Nov 14, 2022
Cỏ Thất Tình/Phấn Đỏ - Khổng Tước - Nov 11, 2022
Tâm Tình Halloween/Nỗi Niềm Halloween - Lê Minh Sơn - Nov 11, 2022
Em Đừng Xinh Ác - Trần Đức Phổ - Nov 09, 2022
Mưa Đầu Mùa Ngày Mùa Đông/Tôi Nghĩ Mình Dễ Thương Có Bài Thơ Ngồ Ngộ/Buồn Ơi Thơ Của Tôi/Thơ Trần Vấn Lệ - Trần Vấn Lệ - Nov 07, 2022
Như Lá Vàng Bay - Hàn Thiên Lương - Nov 04, 2022
Thi - Hoa Nguyên - Nov 04, 2022
Ngụ Ngôn Chiếc Bánh Mỳ - Lê Minh Sơn - Nov 02, 2022
Bài Thơ Vớ Vẩn Đầu Tuần - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Oct 31, 2022
Mừng bạn thuộc lòng truyện Kiều - Mai Phương - Oct 28, 2022
Thêm Một Mùa Đông - Khổng Tước - Oct 26, 2022
Về Đi Ngồi Lại Bên Đời - Lê Văn Trung - Oct 26, 2022
Vào Thu - Quang Hy - Oct 24, 2022
Tháng Mười San José - Sài Môn Chủ Nhân - Oct 24, 2022