Nov 15, 2018

Thơ mới hiện đại VN

Tạ Từ Tri Âm Tri Kỷ Bốn Phương - Sài Môn Chủ Nhân - Nov 03, 2018
Trung Thu 2018 - Huệ Thu - Sep 25, 2018
Trung Thu Cắt Bánh Chia Phần - Huệ Thu - Sep 25, 2018
Hôm Nay Tôi Làm Bài Thơ Này Tự Do - Huệ Thu - Sep 12, 2018
Hai khúc sáu/ tám. tặng anh bùi ngọc tô. - Vương Ngọc Minh - Sep 10, 2018
Chào Mùa Thu Tha Hương - Huệ Thu - Sep 10, 2018
Buông Diều / Tình Thầm - Phạm Mộ Đức - Sep 10, 2018
Chớm Thu Bên Tách Cà Phê - Lưu Trần Nguyễn - Sep 10, 2018
Ngẫm Sự Đời--Chợt Thấy Mai Kia. * - Kim Bàng Sanh - Sep 10, 2018
Trở Về - Lê Văn Trung - Sep 10, 2018
Thu Biếc Tình Sầu - Trần Vấn Lệ - Sep 10, 2018
Viễn Xứ 1 - 2 - Lê Kim Thượng - Sep 10, 2018
Kỷ Niệm Huế Xưa... - Sông Cửu - Sep 10, 2018
Tiễn Người Đi /Đêm Khuya Phố Núi / Tri Kỷ - Hồ Chí Bửu - Sep 10, 2018
Chiều Thu Nầy /Tình Hoa Thơ - Hàn Thiên Lương - Sep 10, 2018
Thu Chờ Mong - Hàn Thiên Lương - Sep 06, 2018
Thu như trở mình - Lan Tím - Sep 06, 2018
Tự Tình Tháng Tám - Nhật Quang - Sep 03, 2018
Mười năm gió thoảng, Công cả hoàng hôn - Bùi Nguyên Phong - Sep 03, 2018
Tình Đau - Trương Thị Thanh Tâm - Sep 03, 2018
Con đường hẹp... - Sông Cửu - Sep 03, 2018
Tân Thanh Thời Cổ Tích / Bài Thơ Hư Cấu - Trần Vấn Lệ - Sep 03, 2018
Chùm Thơ Mùa Thu - Phạm Ngọc Thái - Sep 03, 2018
Là Bữa Không Nhau /Quê Hương Người Tình - Hoàng Lộc - Sep 03, 2018
Họa Sĩ Chàng Về Đâu / Chung Ngồi Với Ta - Hạ Quốc Huy - Aug 31, 2018