Aug 08, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Mười Bài Tứ Tuyệt Treo Vách Ngắm Chơi. - Trần Vấn Lệ - Aug 07, 2020
Lạc.... - Hoa Nguyên - Aug 07, 2020
Phố Xưa - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - Aug 07, 2020
Bản "Tình Cầm" Cho Em/ Cầm Ca - Lê Minh Sơn - Aug 07, 2020
Gặp Bạn Ngày Mùa Hạ - Huệ Thu - Aug 07, 2020
Đói / Ké Tình - Hoàng Lộc - Aug 07, 2020
Khi Yêu Em Tôi Không Biết Làm Thơ / Khỏa Thân / Khoảnh Khắc Và Trăm Năm - Lê Văn Trung - Aug 07, 2020
Em & Mùa Thu/ Thu Gửi Người Xa - Trần Đức Phổ - Aug 06, 2020
Mong manh/Phố Nghẹn/Vườn Địa Đàng Đã Khép - Lê Minh Sơn - Aug 06, 2020
Em Về - Quang Hà - Aug 05, 2020
Người Đi Lòng Dính Lại Quê Nhà - Nguyễn Minh Thanh - Aug 04, 2020
Tướng Quân - Nhu Khong - Aug 04, 2020
Thơ Gởi Vùng Cao - Nguyễn Hữu Thời - Aug 04, 2020
Không Cần Ngó Lại / Trong Bếp Nhà Ai / Bỉu Môi Và Ngoảnh Mặt - Hoàng Lộc - Aug 04, 2020
Đêm Trăng Làm Thơ / Bài Thơ Kỷ Niệm - Trần Vấn Lệ - Aug 03, 2020
Tản Mạn Tuổi 72 - Nguyên Thường - Aug 03, 2020
Chiều Nay Hoa Mảnh Phai Vào Lá / Xua Nhau Về Hư Vô - đinh thị thu vân - Aug 02, 2020
Thơ Treo Trong Vườn Cô Tịch - Huệ Thu - Aug 02, 2020
Chợt Nhớ - Quang Hy - Aug 02, 2020
Bài Ca Khổ Nhục /Chuyện hai bố con tôi /Tha lỗi cho tôi / Những năm tâm hồn còn trữ tình .../Đáo Bỉ Ngạn - Nguyễn Bắc Sơn - Aug 02, 2020
Buổi Mặt Đất Hoang Liêu/ Buồn Thiu/ Khi Lòng Ai Cũng Cửa Đóng Then Cài - Nguyễn Văn Gia - Aug 02, 2020
Bóng cũ/ Bóng đó hình đâu/Bức khăn mừng cươi/ Buồn điều chi - Vũ Hoàng Chương - Aug 02, 2020
Bia hùng lực /Biển câm nổi sóng/Bơ Vơ - Vũ Hoàng Chương - Aug 02, 2020
Gặp Lại Bạn Xưa Giữa Phố Người/ Chiến Địa Nào Bạn Đã Cùng Ta - Dư Mỹ - Aug 01, 2020
Mầu Nhiệm Một Mùa Thu / Màu Son Cũ / Màu Thu / Màu Xanh Huyền Thoại - Lê Văn Trung - Aug 01, 2020