Oct 21, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Tháng Mười Mưa Phùn - Huệ Thu - Oct 21, 2020
Đau Đớn Quá Miền Trung - Huệ Thu - Oct 21, 2020
Bảng Lảng - Trần Đức Phổ - Oct 21, 2020
Nỗi Nhớ Cài Chân Mây/Một Bài Thơ Trong Mùa Thu/Bình Trị Thiên Thiên Trị Bình/Đà Lạt Nao Nao Nao - Trần Vấn Lệ - Oct 19, 2020
Tịt ngòi/ Tả mình / Gặp mặt Tràng An - Mai Phương - Oct 19, 2020
Lục Bát Tình/ Lòng Tôi Chừng Đã Chiều Tháng Chạp - Lê Văn Trung - Oct 15, 2020
Giai Điệu Mưa Thu/Mùa Thu Độ Lượng/Cho Thêm Tách Cà Phê - Lê Minh Sơn - Oct 15, 2020
Tàn Thu - Nguyễn Tất Nhiên - Oct 14, 2020
Yêu - Quang Hy - Oct 14, 2020
Bao Giờ Ôi Biết Bao Giờ/ Đà Lạt Tôi Bây Giờ/ Ôi Mùa Thu Vàng Thật/Em Thơ Chị Đẹp Em Đâu - Trần Vấn Lệ - Oct 13, 2020
Kiếp Người - Hàn Thiên Lương - Oct 13, 2020
Người Bệnh Trọn Đời - Thanh Thanh - Oct 13, 2020
Về Đong Kỷ Niệm - Hoa Me - Oct 12, 2020
Trăng Ngoại - Nguyễn Minh Thanh - Oct 12, 2020
Mưa Tháng Mười - Phạm Thị Minh-Hưng - Oct 10, 2020
Sao Em Chưa Về ?! - Dương Hồng Thủy - Oct 10, 2020
Đáp từ bác Chín/Bà nội nhớ "nhà"/Điểm danh lớp - Mai Phương - Oct 10, 2020
Chiều Nay Trời Có Gió/ Để Ít Ra Còn Nhớ Một Thời/ Vàng Rơi Vàng Rơi Thu Mênh Mông - Trần Vấn Lệ - Oct 10, 2020
Mua Áo - Ðông Hồ - Oct 09, 2020
Em Lễ Chùa Này - Phạm Thiên Thư - Oct 09, 2020
Mẹ Nép Vào Đôi Cánh Trắng - Mai Tuyết - Oct 09, 2020
Ao Ước - Hàn Thiên Lương - Oct 09, 2020
Thuý Vũ Đoản Từ - Vũ Hoàng Chương - Oct 08, 2020
Tuyệt Vọng Tuyệt Vời/ Thưa Dần Tiếng Chim Hót Ở Thành Phố Hồ Chí Minh/ Los Angeles Vẫn Chưa Mùa Thu/Mùa Thu - Trần Vấn Lệ - Oct 07, 2020
Nỗi Nhớ Chiều Thu - Hàn Thiên Lương - Oct 06, 2020