May 23, 2017

Thơ mới hiện đại VN

Chiều Cuối Tuần - Nguyễn Vô Cùng - May 23, 2017
Nối Dòng Ca Dao - Lý Hiểu - May 23, 2017
Trong Mơ Hồ Cứ Tưởng Em - Trần Vấn Lệ - May 23, 2017
Ký Ức Một Dòng Sông - Nguyễn An Bình - May 22, 2017
Khi Về Quảng Trị - Phan Phụng Thạch - May 22, 2017
Hồi Âm Một Email / Đêm Qua Trăng Lặn Sao Mờ - Trần Vấn Lệ - May 22, 2017
Dạ Túy Và Em - Dư Mỹ - May 22, 2017
Tháng Năm Hạ Trắng - Lê Minh Sơn - May 22, 2017
Tháng Năm Đỏ Những Mùa Phượng Cũ - Nguyễn An Bình - May 22, 2017
Chùm Thơ Về Hoa Bằng Lăng - Nguyễn Ngọc Kiên - May 22, 2017
Huyền Hoặc 1 - 2 - Lê Kim Thượng - May 22, 2017
An Vị Phật Trong Vườn - Trần Vấn Lệ - May 22, 2017
Bài Thơ Của Đêm - Nguyễn Trầm Nguyễn - May 21, 2017
Một Mình Qua Phố - Châu Thạch - May 21, 2017
Chiều Mưa Qua Sông Đồng Nai - Nguyễn An Bình - May 21, 2017
Sơn La, Đoạn Đời Đầy Bóng Tối ... - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt - May 19, 2017
Một Vùng Ký Ức Kha Tiệm Ly - Kha Tiệm Ly - May 19, 2017
Tạ Từ - Lưu Hoài - May 19, 2017
Em Cứ Trôi Như Mây Trên Rừng/Nếu Bây Giờ Mà Về Thăm Quê Hương Được - Trần Vấn Lệ - May 18, 2017
Đồng Khánh, Huyền Trân Xưa - Trần Kiêm Đoàn - May 18, 2017
Thở cười chơi - Viên Thức - May 18, 2017
Giọt Nước Mắt Mang Hình Chữ S - Lê Minh Sơn - May 18, 2017
Trung Hoa Mộng - Nguyễn Khôi - May 18, 2017
Anh Thấy Em Trong Tấm Áo Dài / Dòng Sông Trôi - Trần Vấn Lệ - May 16, 2017
Còn Đâu Nữa Hội An - Dư Mỹ - May 16, 2017