Jun 03, 2023

Thơ song ngữ

THƠ SONG NGỮ TÂN VĂN - Tân Văn - Dec 20, 2011
Hát Với Solidarność - Nguyên Hoàng Bảo Việt - Jan 30, 2011
Le Vase Brise - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái - Nov 08, 2010
Tặng Triều Tiên quốc sứ Lý Quang , Trịnh Vũ Thuần , Duẫn Phường hồi quốc - Cố Hương - Oct 23, 2010
Như Lai tái thế - 如來再世。 - Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp - Oct 18, 2010
xuân hạ tĩnh an - 春夏安静 - Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp - Oct 18, 2010
Hỡi Người Em Nhỏ Việt Nam Ơi! - Vũ Hải - Sep 24, 2010
Hoa Phi Hoa - Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) - Jun 08, 2010
Hãnh Diện Được Mang Dòng Máu Việt - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái - Dec 12, 2009
Autumn’s Coming - Quang Hà - Nov 22, 2009
Bốn Đoạn Này Là Thơ Phải Không ? (Thanh Thanh chuyển ngữ) - Trần Vấn Lệ - Nov 11, 2009
Hạc đài nguyên khứ - Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp - May 12, 2009
Phật Duyên (thuận nghịch độc) - Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp - May 12, 2009
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái & Daughter (tho song ngữ) - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái - Apr 02, 2009
Bên Trời Lận Ðận / In A Corner of Life 1 2 3 - Hà Thượng Nhân - Aug 27, 2008
Chiêu hồn Thập loại chúng sinh - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jul 06, 2008
Tiểu Sử các Thiền Sư VN - Jul 06, 2008
Adieu mon pays / Vĩnh Biệt Xứ Sở - Võ Doãn Nhẫn - Jul 06, 2008
Nguyễn Du (1765–1820, - Nguyễn Du (1766 - 1820) - Jul 01, 2008