Dec 13, 2017

Các bài mới cập nhật

Cảm Tác (2) ( Nhân việc ĐLT bị bắt ) :: Phạm Đức Quý
Dec 12, 2017
                 
Bốn nhà thơ lớn nhất đời Đường :: Nguồn INTERNET
Dec 12, 2017
Bốn nhà thơ lớn nhất đời Đường – Trung Hoa Sơ Đường Tứ Tuyệt – Lý Bạch (李白, Lǐ Bái) – Đỗ Phủ (杜甫, Dù Fǔ) – Bạch Cư Dị (白居易, Bó Jūyì) – Vương Bột (王勃, Wán
Bông So Đũa :: Sông Cửu
Dec 11, 2017
  &nb
Chết Ở Miệng, Bệnh Tại Chân :: Webmaster
Dec 11, 2017
"Chết Ở Miệng, Bệnh Tại Chân", Thật Đáng Tiếc Hiện Giờ Nhiều Người Không Hiểu! Một người nhất định nên bắt đầu từ khi còn trẻ để duy trì trọng lượng tiêu chuẩn. Một k