May 28, 2017

Các bài mới cập nhật

Đại Học WestPoint :: Nguồn INTERNET
May 27, 2017
Đại Học WestPoint /       Ở Mỹ, đi xin việc làm, nếu vào thấy có ứng viên tốt nghiệp trường West Point cùng tham gia thì thôi coi như mình cầm chắc rớt. Đi về cho nhanh, khỏi phỏng vấn nữa ...
Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 7] “Sắc bất ba đào…” :: Hoàng Long Hải (Tuệ Chương)
May 27, 2017
Kinh Xáng Hà Tiên [Bài 7] “Sắc bất ba đào…” Thiếu úy Ra là người khá bộp chộp. Hôm tôi xuống Vàm Rầy, mới sáng sớm, thấy “phông màn” ...
Hướng dẫn học Chú Đại Bi tiếng Phạn bằng video :: Không biết tên tác giả
May 26, 2017
  Bản Chú Đại Bi tiếng Phạn (Maha Karuna Dharani): Namo ratnatràyàya. Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya. Om sarva rabhaye sunadhàsya. Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava ...
Beverly Boulevard :: Trần Vấn Lệ
May 25, 2017
Beverly Boulevard / Thơ Trần Vấn Lệ
Tình Xanh - Green :: Lê Minh Sơn
May 25, 2017