Dec 14, 2017

Tập thơ

Mục Liên Thanh Đề Truyện Thơ - Tâm Minh Ngô Tằng Giao - Aug 17, 2017
Lục Bát Bốn Câu - Trăm Mười Tám Bài - Huệ Thu - Apr 28, 2017
Lục Bát Huệ Thu - Tập Thơ Xuất bản 1997 - Huệ Thu - Apr 19, 2017
Sương Chiều Thu Ðọng - Huệ Thu - Mar 05, 2017
NÓI VỚI LÒNG MÌNH (THƠ) - Lê Đức Thụ - Feb 27, 2017
Thơ Tứ Tuyệt - Thái Quốc Mưu - Dec 06, 2016
Giới thiệu tập thơ “Quán Cóc Bên Ðường” của Trần Vấn Lệ - Trần Vấn Lệ - Nov 14, 2016
Men Thu thơ Hà Thượng Nhân - Hà Thượng Nhân - Sep 21, 2016
VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ CA - Mặc Giang - Sep 06, 2016
Thơ Hai Câu Huệ Thu - Huệ Thu - Apr 28, 2016
Giới thiệu tập thơ mới xuất bản của Hồ Chí Bửu - Hồ Chí Bửu - Apr 06, 2016
Mẹ Ơi - Thủy Điền - Mar 14, 2016
Chùm Thơ Sợi Nắng Nắng ấm quê hương - Viên Thức - Oct 06, 2015
Viết Cho Bạn Bè - Lê Đức Thụ - Oct 01, 2015
Giới thiệu tập thơ mới của HCB - Hồ Chí Bửu - Jul 22, 2015
Tập Thơ Thằng Khờ - Lê Minh Sơn - Jul 15, 2015
Ðầu Non Mây Trắng - Xuất bản năm 1998 - Huệ Thu - Apr 15, 2015
Tứ Tuyệt Huệ Thu - Tập Thơ xuất bản 1998 - Huệ Thu - Mar 13, 2015
LỤC BÁT HUỆ THU (41 - 69) - Huệ Thu - Mar 13, 2015
LỤC BÁT HUỆ THU (70 - 89) - Huệ Thu - Mar 12, 2015
Chinh Phụ Ngâm / Bản Đặng Trần Côn / Bản Đoàn Thị Điểm-Phan Huy Ích - Đoàn Thị Điểm (1705 - 1748) - Mar 09, 2015
Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền - Mai Thảo - Mar 09, 2015
ĐẠI VIỆT SỬ THI Toàn Tập - Hồ Ðắc Duy - Feb 10, 2015
SỬ VIỆT ANH HÙNG CA - Lê Ngọc Hồ - Jan 18, 2015
VIỆT NAM THI SỬ HÙNG CA - Mặc Giang - Jan 16, 2015