Apr 21, 2024

Tác giả

Billy Nguyen
billy nguyen xuong nguyen vlndad@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Billy Nguyen:

Thơ Alphonse de Lamartine - Thơ dịch - Sep 08, 2022
Vườn Xưa - Thơ mới hiện đại VN - May 15, 2014
Trả Tôi Sông Núi - Thơ mới hiện đại VN - May 15, 2014
Nghe Biễn Hát - Thơ mới hiện đại VN - May 15, 2014
Màu Mưa Viển Xứ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 22, 2014
Đây San Jose - Thơ mới hiện đại VN - Mar 31, 2013
San Jose và tôi - Thơ mới hiện đại VN - Mar 20, 2013
Mưa trong lòng (thơ dịch) PAUL VERLAINE (1844-1896) - Thơ song ngữ - Mar 19, 2013
Thu cảm (thơ dịch) Pensées d’Automne - Thơ song ngữ - Mar 19, 2013
Vài bài thơ hay của Robert BurnsRobert Burns (Billy nguyen phóng dịch) - Thơ song ngữ - Mar 17, 2013
San Jose - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2013
Như một thoáng mây bay (thơ dịch) LES NUAGES PASSANTS - Thơ dịch - Mar 08, 2013
Căn Nhà Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Feb 25, 2013
Louise Labe - Thơ dịch - Feb 17, 2013
Ảo Vọng - Thơ song ngữ - Jan 11, 2013
Ngậm Ngùi - Thơ song ngữ - Jan 06, 2013
Cái Chết Của Tình Nhân thơ Charles Baudelaire - Thơ song ngữ - Dec 26, 2012
Một bài thơ hay của Francis CARCOADIEU - Thơ song ngữ - Dec 14, 2012
Vết Thương Quảng Trị - Thơ mới hiện đại VN - Jul 15, 2012
Thà Như Hạt Bụi - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2012