May 27, 2024

Thơ song ngữ

Mua Xuan - SpringRain
Tâm Minh Ngô Tằng Giao * đăng lúc 10:30:49 AM, Jun 20, 2015 * Số lần xem: 1880

 

THƠ SONG NGỮ ANH - VIỆT

50 bài thơ nguyên bản tiếng Anh

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

chuyển dịch thơ tiếng Việt.
(Xuất bản 2001 / Tái bản 2015)

 

CÁC TÁC GIẢ:

William Shakespeare, Rabindranath Tagore, Robert Frost, Sara Teasdale, Edgar Allan Poe, Amy Lowell, William Henry Davies,

Robert Bridges, Katherine Mansfield,

William Butler Yeats, James Joyce,

Percy Bysshe Shelley, Lieut.-Col. John McCrae, Robert Louis Stevenson, Ben Jonson,

Christina Georgina Rossetti, Thomas Hardy, William Blake, Richard Crashaw,

Rudyard Kipling, Robert Browning,

William Wordsworth, John Keats, Lord Byron,

Henry Wadsworth Longfellow, Claude McKay,

Langston Hughes, Alfred. Lord Tennyson, Thomas Carew, Edmund Waller, Walt Whitman, Robert Burns, Richard Lovelace,

Emily Dickinson, Walter De La Mare.

      ẤN PHÍ:  $15 (kể cả bưu phí gửi tại Hoa Kỳ)

      CHI PHIẾU:  Giao Ngo

45481 Caboose Ter / Sterling / VA 20166 / USA

 

  Xin ghi rõ TÊN và ĐỊA CHỈ người nhận sách.

 

 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.