Feb 21, 2020

Tác giả

Nguyễn Minh Thanh

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Minh Thanh:

Tìm Mộ Chồng - Thơ mới hiện đại VN - Dec 07, 2016
Dòng Sông Sữa Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 01, 2016
Lỡ Mộng Sông Hồ - Thơ nối điêu - Nov 29, 2016
Đốt Lá Bên Trời - Thơ mới hiện đại VN - Nov 28, 2016
Thơ Lý Bạch: Tĩnh Dạ Tứ, Xuân Tứ - Thơ dịch - Nov 28, 2016
Tù Phụ Ca, Lạy Trời Khoan Sáng - Thơ mới hiện đại VN - Nov 15, 2016
Hoa Tím... Niệm Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Nov 13, 2016
Ly Khách Hành - Thơ mới hiện đại VN - Nov 11, 2016
Uống Rượu Bên Rừng - Thơ mới hiện đại VN - Oct 28, 2016
Thê Thảm Quá... - Thơ mới hiện đại VN - Sep 19, 2016
Chờ Nhau - Thơ mới hiện đại VN - Sep 04, 2016
Bên Trời Luân Lạc - Thơ mới hiện đại VN - Sep 03, 2016
Ông Bà Bùi Hữu Nghĩa - Biên khảo - Aug 31, 2016
Đại Lộ Kinh Hoàng - Thơ đấu tranh - Aug 17, 2016
Thiên Nga / Trăng Thu Hoài Cảm - Thơ mới hiện đại VN - Aug 14, 2016
Thảm Hoạ Môi Trường ( 2 ) - Thơ đấu tranh - Aug 14, 2016
Cố Quốc Ngậm Ngùi - Thơ mới hiện đại VN - Jul 26, 2016
Ông Phó Đức Chính ( 1907 - 1930 ) - Viết về tác giả & tác phẩm - Apr 29, 2016
Quốc Hận - Thơ xướng họa - Apr 29, 2016
Hoa Gạo - Thơ mới hiện đại VN - Apr 12, 2016
Cụ Phan Chu Trinh (1872 - 1926) - Biên khảo - Mar 30, 2016
Sông Cửu Long Cạn Dòng, Đồng Bằ̀ng Giẫy Chết...!! - Thơ thời sự - Mar 09, 2016
Thi Nhân & Danh Tướng: Trần Quang Khải - Viết về tác giả & tác phẩm - Sep 26, 2015
Tìm Chồng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2015
Thi Nhân & Danh Tướng PHẠM NGŨ LÃO - Viết về tác giả & tác phẩm - Sep 06, 2015
Quốc Nhục 1 & 2 - Thơ đấu tranh - Aug 29, 2015
Thủ Khoa Huân và Tuyệt Mệnh Thi ( Thơ Tuyệt Mạng ) - Thơ dịch - Aug 24, 2015
Nguyệt dạ ức xá đệ 月夜憶舍弟 • Ðêm trăng nhớ em - Thơ dịch - Aug 16, 2015
Nguyễn Minh Thanh dịch Thơ của vua Trần Nhân Tôn - Thơ dịch - Aug 11, 2015
Bài Giới Thiệu tác phẩm Một Thời Chinh Chiến - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 03, 2015
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà Cảm Thán: - Đường thi Việt Nam - May 31, 2015
Ai Biết Ngàn Năm Tội Vẫn Còn - Thơ đấu tranh - Feb 16, 2015
Chết / Hắn - Thơ xướng họa - Jan 16, 2015
Sống / Chúng - Thơ xướng họa - Jan 04, 2015
Tổ Quốc Lâm Nguy - Thơ đấu tranh - Dec 23, 2014
Đắm Thuyền Còn Chửi Lộn - Thơ đấu tranh - Nov 29, 2014
Giặc Bắc - Thơ đấu tranh - Nov 28, 2014
Cách Mạng Dù - Mùa Thu Hương Cảng - Thơ đấu tranh - Oct 08, 2014
Thi Bá Vũ Hoàng Chương - Biên khảo - Sep 26, 2014
Mưa Đỏ - Thơ đấu tranh - Aug 10, 2014
Những Đoá Hoa Trong Cơn Bão Lửa - Thơ đấu tranh - Aug 01, 2014
Cháu Bé Bán Thuốc Lá và Tù Cải Tạo Trên Chuyến Xe Lửa - Thơ mới hiện đại VN - Jul 28, 2014
Cứu Nước / Ngóng Quê - Đường thi Việt Nam - Jul 28, 2014
Đốt Sầu Lưu Lạc - Thơ mới hiện đại VN - Jul 25, 2014
Gươm Mài Chưa Trọn Dưới Vầng Trăng - Thơ mới hiện đại VN - Nov 29, 2013
Thản Nhiên - Thơ tân hình thức - Feb 23, 2013
Hai Bài Thơ Xuân - Thơ dịch - Jan 30, 2013
Biển Đông Xung Thiên Nộ Khí Phú - Phú - Jan 23, 2013
Những Người Nằm Lại Chiến Trường - Thơ mới hiện đại VN - Jan 21, 2013
Vong Quốc Ca - Thơ mới hiện đại VN - Nov 16, 2012