Oct 19, 2021

Tác giả

Nguyễn Minh Thanh

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Minh Thanh:

Bán Tươi Quốc Thổ, Chôn Sống Đồng Bào - Thơ đấu tranh - Jul 24, 2018
Má Hồng Xông Pha - Thơ đấu tranh - Jun 22, 2018
Một Chút Lòng - Thơ đấu tranh - Jun 11, 2018
Chạnh Lòng - Đường thi Việt Nam - Jun 10, 2018
Đặc Khu,... Những Xâm Lăng Thầm Lặng - Thơ đấu tranh - Jun 10, 2018
Sao Lại Dựng Tượng Tướng Tàu* Trên Nước Việt ?? - Thơ đấu tranh - May 15, 2018
Ngang Lai Khê nhớ Tướng quân Lê Nguyên Vỹ - Đường thi Việt Nam - Apr 18, 2018
Tướng quân Trần Văn Hai - Đường thi Việt Nam - Apr 17, 2018
Tướng quân Lê Văn Hưng - Đường thi Việt Nam - Apr 09, 2018
Tướng Quân Phạm Văn Phú - Đường thi Việt Nam - Apr 06, 2018
Tướng quân Nguyễn Khoa Nam - Đường thi Việt Nam - Apr 04, 2018
Ngọn Cờ Lưu Lạc, Dòng Sóng Hậu Duệ Kế Thừa - Thơ đấu tranh - Mar 21, 2018
Thương Quá Tình Em - Thơ mới hiện đại VN - Mar 19, 2018
Thương Vợ - Thơ nối điêu - Mar 12, 2018
Những Đoá Hoa Trong Cơn Bão Lửa - Thơ đấu tranh - Feb 26, 2018
Ngày Xuân Lưu Lạc - Đường thi Việt Nam - Feb 19, 2018
Trang Thơ Xuân - Đường thi Việt Nam - Feb 15, 2018
Georgia Ngàn Thông Lộng Gió - Thơ mới hiện đại VN - Feb 12, 2018
Tôi Đi Viếng Tro Cốt Thiếu Tướng Nguyễn - Khoa - Nam - Tùy bút - Bút ký - Feb 03, 2018
Nam Quan Phẫn Hận - Thơ đấu tranh - Jan 30, 2018
Thi Nhân & Danh Tướng Đặng Dung Mài Kiếm Dưới Trăng - Biên khảo - Jan 27, 2018
Hải Quân Trung Tá Ngụy Văn Thà - Thơ mới hiện đại VN - Jan 26, 2018
Quyết Tâm Lấy Lại Hoàng Sa - Đường thi Việt Nam - Jan 24, 2018
Niềm Đau Tiết Phụ Thiên Thu - Thơ mới hiện đại VN - Jan 17, 2018
Tiếng Bom Sa Diện Anh Hùng Phạm Hồng Thái - Biên khảo - Jan 08, 2018
Tưởng Niệm Hoàng Sa Hải Chiến - Thơ mới hiện đại VN - Jan 05, 2018
Thưa Mẹ Việt Nam - Thơ mới hiện đại VN - Jan 02, 2018
Hai Người Lính Dù - Thơ mới hiện đại VN - Oct 01, 2017
Thức Giấc Giữa Đêm - Thơ mới hiện đại VN - Sep 25, 2017
Ngoại Trưởng Trần Chánh Thành - Tùy bút - Bút ký - Sep 13, 2017
Đôi Mắt Ngậm Ngùi...!! - Thơ mới hiện đại VN - Sep 07, 2017
Hoàng Thành Huế Hoài cảm/ Khổ/ Lưu Vong - Đường thi Việt Nam - Aug 16, 2017
Đường Thi Cảm Dịch - Thơ dịch - Aug 08, 2017
Bên Dòng Mississippi Thương Về Cửu Long Giang - Thơ mới hiện đại VN - Jul 06, 2017
Cụ Phan Bội Châu ( 1867 - 1940 ) - Biên khảo - Mar 16, 2017
Sao Gọi kẻ Thù Dân Tộc Là Anh Hùng ? - Biên khảo - Mar 08, 2017
Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi (1280 - 1346) - Biên khảo - Mar 06, 2017
Lòng Mẹ Đêm Giao Thừa - Đường thi Việt Nam - Feb 05, 2017
Đại Bàng Gãy Cánh - Thơ mới hiện đại VN - Jan 02, 2017
Đaị Bàng rã Cánh - Thơ mới hiện đại VN - Dec 28, 2016
Cổ Kim Chung Khổ Khúc/ Lũng Tây Hành - Đường thi Việt Nam - Dec 22, 2016
Bầy Chim Vỡ Tổ - Đường thi Việt Nam - Dec 19, 2016
Nỗi Lòng Chinh Phụ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 18, 2016
LỠ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 13, 2016
Niềm Tin /Xuân Tha Hương - Thơ xướng họa - Dec 12, 2016
Nhớ Má/ Viễn Mơ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 12, 2016
Khổ Qua - Thơ mới hiện đại VN - Dec 09, 2016
Tôn Vinh Tù Phụ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 08, 2016
Tìm Mộ Chồng - Thơ mới hiện đại VN - Dec 07, 2016
Dòng Sông Sữa Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 01, 2016