May 27, 2024

Đường thi Việt Nam

Sào Nam PHAN - BỘI - CHÂU - 1867 - 1940
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 08:29:05 AM, Jul 31, 2023 * Số lần xem: 243

 

*              

 
Sào Nam PHAN - BỘI - CHÂU
         ( 1867 - 1940 )


 Thương cảm vô vàn Phan - Bội - Châu
Xem qua chuyện Cụ lệ rưng sầu
Bôn ba việc nước đời luân lạc
Đau đớn tình nhà cuộc biển dâu*
Thui thủi thân gìa trên bến Ngự**
Võ vàng ảnh cũ dưới chuồng trâu***
Ung dung Cụ bước vào thanh - sử
Mặc kẻ vô tâm báng với bầu ..!!

NGUYỄN - MINH - THANH
   ( VN 3 - 1 - 1991 )


*
Bà Thái thị Huyên ( tức Cụ Bà ) mất khi Cụ Phan bị an trí
                        ở Huế. Cụ không được về viếng Tang!!
           **Năm 1925,Cụ bị giặc Pháp bắt và an trí tại Bến Ngự ( Huế )
nên đời sau còn gọi Cụ là Ông Già B.N.
*** Thời kỳ CCRĐ năm 1955, ảnh Cụ Phan
bị đem để dưới chuồng trâu. Lý do : g/cấp Địa Chủ !!
            Nguồn: Cháu nội của Cụ, Phan Thiện Cơ
kể lại trong  Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số 50, ngày
15 - 12 - 1990 VN.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.