Apr 21, 2024

Đường thi Việt Nam

Ngự Sử Nguyễn Biểu / Ông Phan Đình Phùng 1847 - 1895
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 09:37:54 AM, Jul 29, 2023 * Số lần xem: 642

 

*              
 
Ngự Sử NGUYỄN BIỂU


Người gầy mắt sáng tóc hoa râm
Cương trực kiên trung ánh nguyệt rằm
Trọng trách mệnh vua vào hổ huyệt
Thiết tha vận nước vượt sơn lâm
Giữa triều xin lãnh làm thông sứ
Trước giặc* không quỳ tỏ quyết tâm
Sang sảng trang nghiêm trong đối đáp
Trải thân tuẫn quốc dưới cầu Lam**..!!

       NGUYỄN MINH THANH kính bút

    *Trương Phụ
    **Cầu bên bờ sông Lam, Hà Tỉnh

 * Ông Nguyễn Biểu (  ? - 1413) người Nghệ An, đỗ Tiến sĩ cuối đời Trần làm quan Ngự Sử, 
phò vua Hậu Trần Trùng Quang đế. Ô. bị giặc neo nước nơi chân cầu Lam Giang...!!
Năm 1413, mệnh vua Trùng Quang, Ông đi sứ, gặp Trương Phụ...
Lịch sử Cổ Kim, Đông Tây, anh hùng trận mạc, liệt nữ yên cương rất nhiều, rất nhiều...
Song, dũng khí gan liền tướng quân như ô.Nguyễn Biểu đã ung dung lẫm liệt ăn Cỗ Đầu Người 
và còn làm thơ khinh mạn giặc dữ. Đây chính là sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam nói riêng,
 nhân loại nói chung..!! 


*****

   
ÔNG PHAN ĐÌNH PHÙNG
         ( 1847 - 1895 )

Hà Tịnh, La Sơn, tổng Việt Yên
Trung can nghĩa khí cụ Đình - Nguyên*
Trước thềm phản đối người di mệnh
Trong nước tiểu trừ kẻ nghịch thiên
Hồng Lĩnh phất phơ cờ tụ nghĩa
Vụ Quang ngùn ngụt khí bình Phiên
Sa Nang Úng Thủy** dìm thây giặc
Khói biếc La Giang*** tỏa khí thiêng !! |


NGUYỄN - MINH - THANH


* Tên hiệu cụ P. Đ. P, tức học vị Tiến Sĩ.
**Trận đại thắng của Nghĩa Quân, dùng dòng nước
chảy siết cho địch loạn hàng ngũ và phục binh trên cao bắn xuống,
tại núi Vụ Quang Hà Tĩnh năm 1895
***Sau khi cụ Phan mất do bịnh  kiết lị, tên Nguyễn - Thân
( làm việc cho Tây ) sai người lấy thi thể Cụ đốt ra tro, rồi trộn
vào thuốc súng bắn xuống dòng La - Giang..!!


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.