Nov 29, 2023

Đường thi Việt Nam

Kinh Lược Sứ Phan Thanh Giản
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 04:28:35 PM, Jun 28, 2023 * Số lần xem: 183
Hình ảnh
#1

 


  

 

Kinh Lược Sứ Phan Thanh Giản
          (1796–1867)

Nặng lòng hiếu đạo mộng khoa danh
Mẹ mất khó khăn vẫn học hành
Văn uyển uyên thâm mưu quốc sách
Quan trường tận lực kế dân sanh
Thương nhà cha yếu lời lâm biệt
Giúp nước vua mong việc bất thành
Tuẫn tiết ngậm ngùi... thời phải thế
Lương Khê Tiến Sĩ nguyệt cao thanh

                     
Nguyễn Minh Thanh 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.