Feb 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Đèo Bòng
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 12:06:09 PM, Nov 25, 2022 * Số lần xem: 350
Hình ảnh
#1

 


  

 

 

Đèo Bòng

Liệu sức người ơi cứ mải trèo
Tuổi cao tác lớn bớt lên đèo
Suối vàng nước biếc đừng đừng tắm
Núi ngọc rừng xanh chớ chớ leo
Ngắm trúc xum xuê phơi cánh lá
Thưởng sen ngan ngát vượt chân bèo
Để tâm trắc ẩn ngùi... sông núi
Xơ xác Dân Oan... xót cảnh nghèo...!!
                  
Nguyễn Minh Thanh 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.