Feb 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Em Trượt Mẫu Giáo/Đèo Bòng
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 03:45:22 PM, Sep 21, 2022 * Số lần xem: 255
Hình ảnh
#1

 


  

 

Em Trượt Mẫu Giáo

Em Trượt Mẫu Giáo thật đoạn trường
Măng non mà đã chịu tai ương
Năm ngàn năm lẻ đau hồn nước
Trăm triệu Dân lành chạnh nỗi thương
Quan lớn, quan quèn... dư Biệt Phủ
Em thơ, trò nhỏ... thiếu Văn Đường
Cộng Hoà Xã Hội... ngày thêm tệ
Sánh với Năm Châu quá dị thường...!!
                   
Nguyễn Minh Thanh
                  
(  GA 12 - 9 - 2022 )
 
 Đèo Bòng

Liệu sức người ơi cứ mải trèo
Tuổi cao tác lớn bớt trèo đèo
Suối vàng nước biếc đừng đừng tắm
Núi ngọc rừng xanh chớ chớ leo
Ngắm trúc xum xuê phơi cánh lá
Thưởng sen ngan ngát vượt chân bèo
Để tâm trắc ẩn ngùi... sông núi
Xơ xác Dân Oan... xót cảnh nghèo...!!
                  
Nguyễn Minh Thanh 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.