Jul 22, 2024

Đường thi Việt Nam

Thương Nhớ Mẹ/ Bon Chen Mua Bán
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 06:02:46 PM, Jun 15, 2023 * Số lần xem: 230
Hình ảnh
#1

 

 


  

 

Thương Nhớ Mẹ

Thương nhớ khôn cùng hỡi Mẹ ơi
Tìm đâu dáng Mẹ ở trên đời
Tóc ươm tuyết trắng tầng mây nổi
Phong chuyển cành vàng chiếc lá rơi
Gió thổi hương cau bay mất hút
Người về tiên cảnh bặt tăm hơi
Biết thương Mẹ Mẹ không còn nữa
Vạt nắng hoàng hôn liệm cuối trời.
           
Nguyễn Minh Thanh

Bon Chen Mua Bán

Thua thì ấm ức được thì vùa
Chức tước bây giờ chuyện bán mua
Danh lợi mưu mô bao kẻ được
Quyền hành đấu đá lắm người thua
Người thua buồn bã đang thâm vốn
Kẻ được say sưa đã trúng mùa
Thua được được thua dân vẫn khổ
Bởi vì chúng nó bận ganh đua...!!
            
Nguyễn Minh Thanh 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.