Jun 25, 2024

Đường thi Việt Nam

SỬ THI - Nhân Hụê Vương Trần Khánh Dư (1240 - 1340)/
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 10:55:01 AM, Jul 03, 2023 * Số lần xem: 233

 

 

 
           SỬ THI

Nhân Hụê Vương
Trần Khánh Dư (1240 - 1340)

Vương tôn văn võ tiếng song toàn
Trọng án tạm làm kẻ bán than
Vận khứ anh hùng lui ẩn sĩ
Thời lai hào kiệt giúp an bang
Đánh Nam Chiêm Đế quân tơi tả
Dẹp Bắc Nguyên Mông giặc tác tan
Đề tựa binh thư Tông Vạn Kiếp
Khai hoang lập ấp chống cơ hàn

Nguyễn Minh Thanh

      
 *Trần Khánh Dư là cháu nội của Thái sư Trần Thủ Độ,
con của Thượng Tướng Trần Phó Duyệt, ngang hệ với
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
 * Vạn Kiếp Tông: binh thư của Hưng Đạo Vương.


Trận Vân Đồn
Trần Khánh Dư (1240 - 1340)

Hải khẩu Vân Đồn đọc sử thư
Chiến trường then chốt thắng quân thù
Nhục nhằn Nguyên tướng Trương Văn Hổ
Lẫm liệt Vương tôn Trần Khánh Dư
Chận địch đánh chìm đoàn vận tải
Diệt thù ổn định nước an cư
Vân Đồn Việt Cộng nay giao giặc
Nghĩa Lĩnh lòng đau khói tỏa mù...!!

Nguyễn Minh Thanh


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.