Jun 19, 2024

Đường thi Việt Nam

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 12:41:51 AM, Jun 01, 2023 * Số lần xem: 336
Hình ảnh
#1

 

               Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

- Đức Thánh Trần
- Hoá Giang Vẹn Thề


Đức Thánh Trần

Dân Việt trọng ân Đức Thánh Trần
Ba lần hãn mã dẹp Nguyên quân
Gia thù phụ ý Từ thân dặn
Binh lược chuyên tâm Tổ quốc cần
Bẻ gậy phò vua lòng bạch nhật
Rầy con vì Nước dạ cao nhân
Trăng rằm ngự đỉnh thiên thu rạng
Dân Việt soi gương Đức Thánh Trần

                Nguyễn Minh Thanh

Hóa Giang Vẹn Thề

Hưng Đạo Vương Ngài đã vẹn thề
Phá tan giặc Bắc mới quay về
Bến Voi hiu hắt... trăng lồng lộng
Sông Hóa ngậm ngùi... dạ tái tê
Một thuở vĩnh ly đau thống thống
Ngàn thu hồi ức xót thê thê
Tiếc thương Voi Trận ngời trung nghĩa
Ngài dựng Tượng đài luống ủ ê...!!
 
                 
Nguyễn Minh Thanh


 Phụ chú:

Năm 1287 Nguyên Mông xâm lăng nước ta lần thứ Ba, sau cùng.
Năm 1288 Nguyên quân trên đường lui binh bị Hưng Đạo Vương chận đánh.

- Lời Thề: Khi xuất quân, Hưng Đạo Vương đã chỉ tay xuống Sông Hóa thề rằng: "Trận này không phá xong giặc Nguyên, thề không trở về sông này nữa".
Tượng Đức Thánh Trần tay chỉ xuống dòng sông trọng thệ chính là đây.
- Sông Hóa ( Hóa Giang ): sông nhánh của sông Luộc, là ranh giới thiên nhiên giữa thành phố Hải phòng và tỉnh Thái bình.

- Bến Voi: Khi đại quân qua sông, gặp thủy triều xuống thấp. Tới giữa lòng sông, nước cạn không đủ giúp cho voi nổi lên, voi sa lầy...
Vì quân hành cấp bách, Hưng Đạo Vương đành bỏ voi đi bộ cùng tướng sĩ. Voi cảm nhận bị bỏ lại, rống lên thảm thiết, nước mắt chảy ròng ròng... Động lòng, Ngài cũng không cầm được nước mắt...

Thắng trận trở về, biết Voi Trận đã chết chìm giữa lòng sông. Thương tiếc, Hưng Đạo Vương cho xây đài Voi bên bờ sông làng A Sào có  bàn thờ lộ thiên , xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Dân bản địa gọi là Bến Voi.


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.