Jun 19, 2024

Đường thi Việt Nam

Tổng Đốc Nguyễn Tri Phương/Tổng Đốc Hoàng Diệu
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 01:04:15 PM, Jun 26, 2023 * Số lần xem: 237
Hình ảnh
#1

 


  

 

 


Tổng Đốc Nguyễn Tri Phương

               
(1800-1873)

Mỹ danh gia phả Nguyễn Văn Chương
Dũng lược chống Tây khắp chiến trường
Thất thủ Hà Thành hông trúng đạn
Nhà Thương Đồn Thủy điểm chăm thương
Tẩy chay  điều trị lòng kiên quyết
Tuyệt thực tháo băng dạ chí cường
Lẫm liệt xem thường cơn tử biệt
Trước niềm cảm phục của Tây Dương
                 
Nguyễn Minh Thanh


Tổng Đốc Hoàng Diệu
         
( 1829 - 1882)

Trăng chiếu Thu Bồn phản ảnh gương
Thông minh hiếu học bậc phi thường
Liêm Quan Tri Phủ an dân thứ
Dũng Tướng Tổng Binh chống Pháp cường
Thất thủ Hà Thành cam tuẫn mệnh
Thiên thu hào khí trải tinh sương
Hồn thiêng âm hiển vào sông núi
Phù trợ tiêu trừ giặc Bắc phương

              
Nguyễn Minh Thanh 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.