Feb 24, 2024

Thơ đấu tranh

Ngày Tang Yên Bái
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 09:09:09 PM, Jan 05, 2024 * Số lần xem: 267
Hình ảnh
#1
#2

 


                    


 

Ngày Tang Yên Bái
Ông Nguyễn Thái Học
          (1902 – 1930)

Người phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
Nêu cao bạo động với tâm nguyền
Tam Dân chủ nghĩa làm tiêu chí
Độc Lập giang sơn nắm chủ quyền
Kiếm chém không sờn gan nhựt nguyệt
Đầu rơi chẳng sợ dạ cường kiên
"- Việt Nam Vạn Tuế " mây rung chuyển
Tam Đảo núi rừng... đọng khí thiêng
               
Nguyễn Minh Thanh cẩn bút


Cô Giang Tuẫn Tiết
            (1909–1930)

Cây Đề quán nước chỗ trùng hoan
Uống bát trà xanh vọng Thổ Tang
Phát súng tuẫn thân tia chớp sáng
Anh linh liệt phụ ánh trăng vàng
Tình nhà tha thiết niềm cao cảm
Nợ nước ngậm ngùi nỗi ngổn ngang
Dân, Quốc lầm than cam vĩnh biệt
Ân cần đồng chí gắng chu toàn
             
Nguyễn Minh Thanh cẩn bút


Ông Nguyễn Khắc Nhu Tuẫn Tiết
            (1882 – 1930)

Người huyện Song Khê tỉnh Bắc Giang
Chỉ huy trận địa diệt loài gian
Tấn công đồn trú quân ăn cướp
Binh bại cầm tù dạ cả gan
Nhảy đại vào sông mong mệnh một                
Đập đầu vô đá quyết thân tàn
Hương linh hòa quyện vào non nước
Yên Tử Xuân đang... rụng lá vàng... !!
             
Nguyễn Minh Thanh cẩn bút


Ông Phó Đức Chính
(1907 - 1930)

Hăm Ba tuổi dứt nợ tang bồng
Phó Đức Chính kiêu hùng giống Lạc Long
Lẫm liệt chờ gươm thanh thép trắng
Hiêu hiêu xem chết sợi lông hồng
"- Việt Nam Vạn Tuế " rền trời đất
Hùng Khí thiên thu trải núi sông
Bình thản khoa chân vào Huyết sử
Hưng Yên Sông Luộc khóc nghiêng dòng
                
Nguyễn Minh Thanh cẩn bút


Ông Phó Đức Chính                
(1907 - 1930)

Ung dung cung cách đấng anh hào
Ngửa mặt bình tâm trông lưỡi đao
Giương mắt xem chừng đao xuống thấp
Chuyển môi hô lớn hồn lên cao
"- Việt Nam vạn tuế " đùn mây trắng
Hùng Khí thiên thu đọng máu đào
Kim cổ mấy ai năng sánh kịp
Gương trăng vằng vặc chiếu nghìn sau
                   
Nguyễn Minh Thanh cẩn bút


Ngày Tang Yên Bái
 * 93 năm sau ( 17 - 6 - 2023 )

Anh hùng đa số lụy tù binh
Liệt sĩ mười ba tận hiến mình
Xã tắc vẫn còn  dầy hoạn nạn
Sơn hà đang lúc nặng điêu linh
Lang Sa thuở trước loài xâm lược
Việt Cộng ngày nay lũ tuyệt tình
Bán nước nghêng ngang xây biệt phủ
Buôn dân hống hách dựng tư dinh
                              

Nguyễn Minh Thanh


Tử, Khinh Ư Hồng Mao

Sông Núi điêu tàn dạ chẳng cam
Vung tay trừ diệt lũ xâm loàn
Thập Tam Liệt Sĩ Quốc Dân Đảng
Ngũ Hổ Tuẫn Hùng South Việt Nam
Can đảm thân tâm người dũng cảm
Hiêu nhiên khí phách chí ngang tàng
Anh Linh siêu nhập vào tiên giới
Trăng ngự đầu non cưỡi hạc vàng

                     Nguyễn Minh Thanh cẩn bút

13 Liệt Sĩ QDĐ    5 Hổ Tuẫn Hùng South VN                    
- Nguyễn Thái Học, 26 tuổi            -  Nguyễn Khoa Nam
- Phó Đức Chính, 23 tuổi                -  Phạm Văn Phú
- Đoàn Trần Nghiệp, 23 tuổi           -  Lê Văn Hưng
- Nguyễn Khắc Nhu, 47 tuổi           -  Trần Văn Hai
- Nguyễn An, 31 tuổi                       -  Lê Nguyên Vỹ
- Lê Hữu Cảnh, 36 tuổi
- Hà Văn Lạo, 25 tuổi
- Bùi Tử Toàn, 37 tuổi
- Bùi Xuân Mai, 30 tuổi
- Lê Xuân Huy, 31 tuổi
- Bùi Văn Chuẩn, 35 tuổi
- Nguyễn Như Liên, 20 tuổi
- Nguyễn Văn Toại, 33 tuổi
 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.