Jul 22, 2024

Đường thi Việt Nam

Ông Chu Văn An / Ức Trai Nguyễn Trãi
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 10:36:19 AM, Jul 03, 2023 * Số lần xem: 305

 

                 

                                               
          
       Ông Chu Văn An

      (1292 -  1370)

Vãn Trần lẫm liệt cụ Chu An
Dâng sớ chém đầu bẩy nịnh gian
Phù thiện nan thành treo trả ấn
Khuyến vua bất toại cáo từ quan
Mở trường đào tạo trang cao sĩ
Viết sách ngợi ca nguyệt hạ nhàn
Tiều Ẩn gương trăng ngời khí tiết
Hương hoa Sứ trắng vượt thời gian...!!

 Nguyễ̃n Minh Thanh


  ☆ ☆ ☆Ức Trai Nguyễn Trãi
(1380–1442)

Lũng Nhai huyết thệ cứu non sông
Son sắt phò vua trải tấm lòng
Tam lược dụng mưu bàn chính xác
Lục thao hiến kế luận cao thông
Quân Trung Từ Mệnh chiêu hàng địch
Đại Cáo Bình Ngô báo đại công
Oan án Lệ Chi rừng rũ lá
Tru di tam tộc nước sông hồng

 Nguyễn Minh Thanh


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.