Feb 24, 2024

Thơ đấu tranh

Thậm Xót Xa & Cái Gọi Là
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 06:30:06 PM, Jun 09, 2023 * Số lần xem: 274
Hình ảnh
#1

 


       
                
       
Thậm Xót Xa  &  Cái Gọi Là

 

Thậm Xót Xa

Nghiêng bóng hoàng hôn tuổi nắng tà
Mà còn thao thức chuyện Song Sa
Biển xanh đã mất thương bầy cá
Rừng thẩm đang mòn xót cõi nhà
Bán nước nhập nhằng phường ngạ quỷ
Buôn dân trâng tráo bọn hồng ma
Bạo tàn đàn áp nòi Hồng Lạc
Nịnh bợ mọp quì trước giặc Hoa

 Nguyễn Minh ThanhCÁI GỌI LÀ

Cái Gọi Là
Tự Hào  Quá Việt Nam ơi!!

Việt Nam tan nát buổi hoàng hôn
" Tự sướng " Năm Châu cũng hoảng hồn
Niên tráng cảnh ngoài duy bán sức
Nữ nhi xứ ngoại chỉ buôn trôn
Biển Đông Tàu Cộng đà thu gọn
Ải Bắc Chi Na đã nuốt trơn
Tôn giặc làm Cha câm miệng hến
Dân nghèo đàn áp thế là khôn ?!?

Nguyễn Minh ThanhCái Gọi Là
Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc

Tượng đá trơ vơ cũng bất bình
Cái là “Hòa Hợp...” hỏi ai tin
Mồm loa xoèn xoẹt kêu Hoà Hợp
Mép giải lu loa gọi kết tình
Cướp đất dân lành muôn kẻ oán
Đặc quyền đảng tịch mọi người khinh
Cộng Hòa Thương Phế luôn trù giập
Hòa Giải mà tâm vẫn thúi rình...!!
                                 
Nguyễn Minh Thanh Cái Gọi Là
 Hồng Hơn Chuyên

Sông núi thênh thang những lụy phiền
Chỉ vì đỏ rực được ưu tiên
Bất tài hoạnh họe khoe bề thế
Ác đức hung hăng dụng bạo quyền
 Việt Cộng hắc tâm lựa " đảng sắc "
 Lân bang minh trí chọn tinh chuyên
Hoá Rồng dân tộc năm châu nể
Nước Việt chừng nào mới tới phiên ??
                 
Nguyễn Minh Thanh


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.