Feb 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Hóa Giang Vẹn Thề
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 11:32:35 AM, Jan 02, 2023 * Số lần xem: 251
Hình ảnh
#1

 


  

 

Hóa Giang Vẹn Thề

Hưng Đạo Vương Ngài đã vẹn thề
Phá tan giặc Bắc mới quay về
Bến Voi trăng rọi hồn da diết
Sông Hóa gió gào dạ tái tê
Một thuở vĩnh ly đau thống thống
Ngàn thu diễm truyện xót thê thê
Tiếc thương Voi Trận lòng trung nghĩa
Ngài dựng Tượng đài luống ủ ê...!!  
                 
Nguyễn Minh Thanh

Phụ chú:
Năm 1287 Nguyên Mông xâm lăng nước ta lần thứ Ba, sau cùng.
Năm 1288 Nguyên quân trên đường lui binh bị Hưng Đạo Vương chận đánh.
- Lời Thề: Khi xuất quân, Hưng Đạo Vương đã chỉ tay xuống Sông Hóa thề rằng: "Trận này không phá xong giặc Nguyên, thề không trở về sông này nữa".
- Sông Hóa ( Hóa Giang ): sông nhánh của sông Luộc, là ranh giới thiên nhiên giữa thành phố Hải phòng và tỉnh Thái bình.
- Bến Voi: Khi đại quân qua sông, gặp thủy triều xuống thấp. Tới giữa lòng sông, nước cạn không đủ giúp cho voi nổi lên, voi sa lầy...
Vì quân hành cấp bách, Hưng Đạo Vương đành bỏ voi đi bộ cùng tướng sĩ. Voi cảm nhận bị bỏ lại, rống lên thảm thiết, nước mắt chảy ròng ròng... Động lòng, Ngài cũng không cầm được nước mắt...
Thắng trận trở về, biết Voi Trận đã chết chìm giữa lòng sông. Thương tiếc, Hưng Đạo Vương cho xây đài Voi bên bờ sông làng A Sào có  bàn thờ lộ thiên , xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Dân bản địa gọi là Bến Voi.

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.