Nov 29, 2023

Tác giả

Nguyễn Minh Thanh

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Minh Thanh:

SỬ THI: Hùm Thiêng Yên Thế Ông Hoàng Hoa Thám & Tây Hồ Phan Chu Trinh - Đường thi Việt Nam - Nov 21, 2023
Tưởng Niệm Lính Cứu Hỏa & Jane Fonda, Nghệ Sĩ Có Liêm Sỉ - Thơ đấu tranh - Sep 13, 2023
Cắt Bỏ Lưỡi Bò / Thời Kỳ Đồ Đểu - Thơ đấu tranh - Sep 11, 2023
Ai Là Ngụy Tặc ?? - Thơ đấu tranh - Sep 05, 2023
Lương Thiện / Ký Sinh Trùng - Thơ đấu tranh - Aug 31, 2023
Danh Tướng Trần Bình Trọng 1259 - 1285 - Biên khảo - Aug 25, 2023
Đi Lấy Cốt Chồng Giữa Núi Rừng Việt Bắc - Thơ thời sự - Aug 18, 2023
Thơ Hoàng Hạc Lâu Qua Các Sứ Thần V.N. - Biên khảo - Aug 10, 2023
Lê - Lai Cứu Chúa ( .... - 1418 ) - Biên khảo - Aug 07, 2023
Trác Hiên Nguyễn Cao 1837 -1887 - Biên khảo - Aug 05, 2023
Lương Khê Phan Thanh Giản - Thơ dịch - Aug 02, 2023
Tiên Sinh Nguyễn Du - Viết về tác giả & tác phẩm - Jul 31, 2023
Sào Nam PHAN - BỘI - CHÂU - 1867 - 1940 - Đường thi Việt Nam - Jul 31, 2023
Ngự Sử Nguyễn Biểu / Ông Phan Đình Phùng 1847 - 1895 - Đường thi Việt Nam - Jul 29, 2023
Nhượng Tống Và Bài Thơ CẢM ĐỀ LỊCH SỬ̉ - Biên khảo - Jul 10, 2023
SỬ THI - Nhân Hụê Vương Trần Khánh Dư (1240 - 1340)/ - Đường thi Việt Nam - Jul 03, 2023
Ông Chu Văn An / Ức Trai Nguyễn Trãi - Đường thi Việt Nam - Jul 03, 2023
Kinh Lược Sứ Phan Thanh Giản - Đường thi Việt Nam - Jun 28, 2023
Tổng Đốc Nguyễn Tri Phương/Tổng Đốc Hoàng Diệu - Đường thi Việt Nam - Jun 26, 2023
Học Sử, Đọc Sử/Quan Tham - Đường thi Việt Nam - Jun 21, 2023
Ngày Tang Yên Bái - Thơ đấu tranh - Jun 18, 2023
Thương Nhớ Mẹ/ Bon Chen Mua Bán - Đường thi Việt Nam - Jun 15, 2023
Tráo Trở Trắng Trợn/ Chúng Tự Hào/ Tự Hỏi?? - Thơ đấu tranh - Jun 12, 2023
Danh Tướng Lý Thường Kiệt ... - Đường thi Việt Nam - Jun 09, 2023
Thậm Xót Xa & Cái Gọi Là - Thơ đấu tranh - Jun 09, 2023
Niềm Đau Sau Cuộc Chiến & Cái Gọi Là Hồng Hơn Chuyên - Thơ đấu tranh - Jun 02, 2023
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - Đường thi Việt Nam - Jun 01, 2023
Áo Dài Em Bóng Quê Nhà / Hằng Mơ - Đường thi Việt Nam - May 27, 2023
Lòng Mẹ - Đường thi Việt Nam - May 25, 2023
Huynh Đệ Chi Binh Nỡ Dứt Tình - Thơ đấu tranh - May 23, 2023
Anh Em Sao Nỡ ? & Chúng Buôn Dân - Thơ đấu tranh - May 18, 2023
Việt Nam Nữ Lưu Lẫm Liệt Thiết Thạch Tâm Can Cô Giang - Biên khảo - Feb 25, 2023
Hóa Giang Vẹn Thề - Đường thi Việt Nam - Jan 02, 2023
Đèo Bòng - Đường thi Việt Nam - Nov 25, 2022
Hận Uất Charlie!!! - Thơ mới hiện đại VN - Nov 19, 2022
Tri Nhàn/Nghẹn Ngào - Đường thi Việt Nam - Oct 03, 2022
Em Trượt Mẫu Giáo/Đèo Bòng - Đường thi Việt Nam - Sep 21, 2022
Tướng Huỳnh - Văn - Lạc - Biên khảo - Sep 08, 2022
Hải Quân Trung Tá Ngụy Văn Thà - Thơ mới hiện đại VN - Sep 08, 2022
Trang Thơ Xuân - Đường thi Việt Nam - Sep 08, 2022
Đại Tá Nguyễn Đình Bảo - Biên khảo - Aug 31, 2022
Hiếu Kính - Đường thi Việt Nam - Aug 10, 2022
Thiếu tá John Duffy Và Bài thơ The Commander Burial - Biên khảo - Jul 18, 2022
Đại Hoạ Tàu Cộng & Rác Nylon - Đường thi Việt Nam - Jul 01, 2022
Niềm Vinh, Nỗi Nhục - Thơ mới hiện đại VN - Jun 09, 2022
Tưởng Niệm Những Anh Hùng - Đường thi Việt Nam - Jun 06, 2022
Đại Hoạ - Đường thi Việt Nam - May 16, 2022
Thuyền Nhân Vượt Biển Ngập Oan Khiên - Thơ mới hiện đại VN - May 10, 2022
Tưởng Nhớ Ngũ Hổ Tướng - Thơ xướng họa - Apr 26, 2022
Xuân Lộc Ngùi Nhớ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 21, 2022