Apr 25, 2024

Tác giả

Nguyễn Minh Thanh

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Minh Thanh:

Hoạ Diệt Vong/ Ưu Tư Đặc Khu, Đại Phô/ Huyết Lệ Sử Thi 30-4-1975 - Đường thi Việt Nam - Apr 19, 2024
Ngũ Hổ Tướng, Nước Mất, Mất Theo Nước !! - Đường thi Việt Nam - Mar 27, 2024
Đông Kinh Nghĩa Thục - Biên khảo - Mar 22, 2024
Bạch-Đằng Giang - Đường thi Việt Nam - Mar 21, 2024
Việt Nam, Quí Tiền Nhân Lẫm Liệt - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2024
Giang-Văn-Minh, Uy Vũ Bất Năng Khuất - Truyện lịch sử - Mar 13, 2024
Thương Vợ 💚 - Đường thi Việt Nam - Feb 28, 2024
Vua Ngô Quyền - Đường thi Việt Nam - Feb 27, 2024
Quang Trung Đại Đế - Đường thi Việt Nam - Feb 27, 2024
Quan San Nguyệt thơ Lý Bạch (701 - 762) - Thơ dịch - Feb 18, 2024
Hoàng Kỳ Cờ Thiêng Tổ Quốc & Bọn Nằm Vùng - Thơ đấu tranh - Feb 17, 2024
CHÚC MỪ̀NG NĂM MỚ́I - Đường thi Việt Nam - Feb 11, 2024
Cổ Thi, Những Bài Thơ Liên Hệ Mùa Xuân - Thơ dịch - Feb 09, 2024
️️️Phải Chi...& Tiền Đồ Tổ Quốc...!! - Đường thi Việt Nam - Feb 06, 2024
Lê Lai - Kỷ Tín - Đường thi Việt Nam - Feb 02, 2024
Nghịch Lý Chi Ngôn: Sen Trắng, Con Trâu, Đập Tầm Vông - Tiểu luận - Tạp bút - Jan 29, 2024
Khái Hưng Trần Khánh Giư (1896-1947) - Đường thi Việt Nam - Jan 29, 2024
Thượng Chi Phạm Quỳnh / Học Giả Phạm Quỳnh - Đường thi Việt Nam - Jan 29, 2024
Hải Quân Trung Tá Ngụy Văn Thà / Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà - Thơ mới hiện đại VN - Jan 14, 2024
Phó Đức Chính 1907 - 1930 - Đường thi Việt Nam - Jan 11, 2024
Hoàng Sa Hải Chiến - Thơ mới hiện đại VN - Jan 06, 2024
Ngày Tang Yên Bái - Thơ đấu tranh - Jan 05, 2024
Giao Châu Sứ Hoàn Cảm Sự - Đường thi Việt Nam - Jan 05, 2024
Nam Quan Phẫn Hận & Ưu Tư - Thơ đấu tranh - Jan 04, 2024
SỬ THI: Hùm Thiêng Yên Thế Ông Hoàng Hoa Thám & Tây Hồ Phan Chu Trinh - Đường thi Việt Nam - Nov 21, 2023
Tưởng Niệm Lính Cứu Hỏa & Jane Fonda, Nghệ Sĩ Có Liêm Sỉ - Thơ đấu tranh - Sep 13, 2023
Cắt Bỏ Lưỡi Bò / Thời Kỳ Đồ Đểu - Thơ đấu tranh - Sep 11, 2023
Ai Là Ngụy Tặc ?? - Thơ đấu tranh - Sep 05, 2023
Lương Thiện / Ký Sinh Trùng - Thơ đấu tranh - Aug 31, 2023
Danh Tướng Trần Bình Trọng 1259 - 1285 - Biên khảo - Aug 25, 2023
Đi Lấy Cốt Chồng Giữa Núi Rừng Việt Bắc - Thơ thời sự - Aug 18, 2023
Thơ Hoàng Hạc Lâu Qua Các Sứ Thần V.N. - Biên khảo - Aug 10, 2023
Lê - Lai Cứu Chúa ( .... - 1418 ) - Biên khảo - Aug 07, 2023
Trác Hiên Nguyễn Cao 1837 -1887 - Biên khảo - Aug 05, 2023
Lương Khê Phan Thanh Giản - Thơ dịch - Aug 02, 2023
Tiên Sinh Nguyễn Du - Viết về tác giả & tác phẩm - Jul 31, 2023
Sào Nam PHAN - BỘI - CHÂU - 1867 - 1940 - Đường thi Việt Nam - Jul 31, 2023
Ngự Sử Nguyễn Biểu / Ông Phan Đình Phùng 1847 - 1895 - Đường thi Việt Nam - Jul 29, 2023
Nhượng Tống Và Bài Thơ CẢM ĐỀ LỊCH SỬ̉ - Biên khảo - Jul 10, 2023
SỬ THI - Nhân Hụê Vương Trần Khánh Dư (1240 - 1340)/ - Đường thi Việt Nam - Jul 03, 2023
Ông Chu Văn An / Ức Trai Nguyễn Trãi - Đường thi Việt Nam - Jul 03, 2023
Kinh Lược Sứ Phan Thanh Giản - Đường thi Việt Nam - Jun 28, 2023
Tổng Đốc Nguyễn Tri Phương/Tổng Đốc Hoàng Diệu - Đường thi Việt Nam - Jun 26, 2023
Học Sử, Đọc Sử/Quan Tham - Đường thi Việt Nam - Jun 21, 2023
Thương Nhớ Mẹ/ Bon Chen Mua Bán - Đường thi Việt Nam - Jun 15, 2023
Tráo Trở Trắng Trợn/ Chúng Tự Hào/ Tự Hỏi?? - Thơ đấu tranh - Jun 12, 2023
Danh Tướng Lý Thường Kiệt ... - Đường thi Việt Nam - Jun 09, 2023
Thậm Xót Xa & Cái Gọi Là - Thơ đấu tranh - Jun 09, 2023
Niềm Đau Sau Cuộc Chiến & Cái Gọi Là Hồng Hơn Chuyên - Thơ đấu tranh - Jun 02, 2023
Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - Đường thi Việt Nam - Jun 01, 2023