Jan 26, 2021

Tác giả

Nguyễn Minh Thanh

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Minh Thanh:

Biển Đông Xung Thiên Nộ Khí - Phú - Jan 13, 2021
Sông Bến Hải,Dòng Đau Còn Chảy...!! - Thơ mới hiện đại VN - Jan 03, 2021
Chi Lê Vạn Tuế !! - Thơ mới hiện đại VN - Dec 14, 2020
Giao Châu Sứ Hoàn Cảm Sự - Đường thi Việt Nam - Dec 09, 2020
Em Đón Mình Về!/Em Chưa Kịp Báo Tin Mừng Cho Mình - Thơ mới hiện đại VN - Dec 03, 2020
Tướng Huỳnh - Văn - Lạc - Biên khảo - Nov 16, 2020
Uống Rượu Bên Rừng - Thơ mới hiện đại VN - Nov 12, 2020
Ru Cháu - Thơ mới hiện đại VN - Nov 02, 2020
Lính Trận - Thơ mới hiện đại VN - Oct 24, 2020
Trăng Ngoại - Thơ mới hiện đại VN - Oct 12, 2020
Chỉ Một - Đường thi Việt Nam - Sep 27, 2020
Tắm Tiên ( Suối Tiên )/ Suối Mơ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 21, 2020
Bàn Tay Diễm Tuyệt Sắt Cầm - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2020
Bàn Tay Dãi Dầu - Thơ mới hiện đại VN - Sep 03, 2020
Thanh Gươm Cổ Sử và Cảm Hoài/ Ngậm Ngải Tìm Trầm - Thơ mới hiện đại VN - Aug 25, 2020
Bạch Đằng Giang - Thơ mới hiện đại VN - Aug 18, 2020
Tình Quê Về Hạ - Thơ mới hiện đại VN - Aug 12, 2020
Tạ Lòng Anh Mai Xuân Tế - Thơ xướng họa - Aug 07, 2020
Người Đi Lòng Dính Lại Quê Nhà - Thơ mới hiện đại VN - Aug 04, 2020
Thương Tiếc - Thơ mới hiện đại VN - Jul 20, 2020
Tấm Lòng Của Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - Jul 16, 2020
Vĩnh Biệt Mẹ Hiền - Thơ mới hiện đại VN - Jul 13, 2020
Mừng July 4th, Quốc Khánh Hoa Kỳ - Đường thi Việt Nam - Jul 06, 2020
Tượng Đài Mẹ Bồng Con Vượt Biển - OTTAWA - CANADA - Đường thi Việt Nam - Jul 02, 2020
Niềm Đau Cuả Mẹ Có Con Vượt Biên Mất Tích - Thơ mới hiện đại VN - Jun 30, 2020
Nhớ Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 29, 2020
Ông Chu Văn An - Biên khảo - May 21, 2020
Nữ Nhi Điêu Tàn Theo Mệnh Nước, Lê Thị Đàn...!! - Biên khảo - May 18, 2020
O HUẾ, BÂY GIỜ̀ EM Ở ĐÂU...?! - Thơ mới hiện đại VN - Apr 23, 2020
Làm Dâu Xứ Ngoại - Thơ mới hiện đại VN - Mar 17, 2019
Xuống Đường Bảo Vệ Núi Sông... - Thơ đấu tranh - Aug 21, 2018
Bán Tươi Quốc Thổ, Chôn Sống Đồng Bào - Thơ đấu tranh - Jul 24, 2018
Má Hồng Xông Pha - Thơ đấu tranh - Jun 22, 2018
Một Chút Lòng - Thơ đấu tranh - Jun 11, 2018
Chạnh Lòng - Đường thi Việt Nam - Jun 10, 2018
Đặc Khu,... Những Xâm Lăng Thầm Lặng - Thơ đấu tranh - Jun 10, 2018
Sao Lại Dựng Tượng Tướng Tàu* Trên Nước Việt ?? - Thơ đấu tranh - May 15, 2018
Ngang Lai Khê nhớ Tướng quân Lê Nguyên Vỹ - Đường thi Việt Nam - Apr 18, 2018
Tướng quân Trần Văn Hai - Đường thi Việt Nam - Apr 17, 2018
Tướng quân Lê Văn Hưng - Đường thi Việt Nam - Apr 09, 2018
Tướng Quân Phạm Văn Phú - Đường thi Việt Nam - Apr 06, 2018
Tướng quân Nguyễn Khoa Nam - Đường thi Việt Nam - Apr 04, 2018
Ngọn Cờ Lưu Lạc, Dòng Sóng Hậu Duệ Kế Thừa - Thơ đấu tranh - Mar 21, 2018
Thương Quá Tình Em - Thơ mới hiện đại VN - Mar 19, 2018
Thương Vợ - Thơ nối điêu - Mar 12, 2018
Những Đoá Hoa Trong Cơn Bão Lửa - Thơ đấu tranh - Feb 26, 2018
Ngày Xuân Lưu Lạc - Đường thi Việt Nam - Feb 19, 2018
Trang Thơ Xuân - Đường thi Việt Nam - Feb 15, 2018
Georgia Ngàn Thông Lộng Gió - Thơ mới hiện đại VN - Feb 12, 2018
Tôi Đi Viếng Tro Cốt Thiếu Tướng Nguyễn - Khoa - Nam - Tùy bút - Bút ký - Feb 03, 2018