Feb 24, 2024

Thơ đấu tranh

Cắt Bỏ Lưỡi Bò / Thời Kỳ Đồ Đểu
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 01:08:24 PM, Sep 11, 2023 * Số lần xem: 1210

 

*              
 
Cắt Bỏ Lưỡi Bò


Tàu Man truyền kiếp biết bao đời
Tàm thực nước ngoài chẳng nghỉ ngơi
Trung Quốc họa đồ xâm chiếm đảo
Việt Nam uất khí bốc mù trời
Tàu Man ngụy ngữ cần minh chứng
Nước Việt lưu truyền chẳng nói khơi
Cắt bỏ Lưỡi Bò theo Luật Biển
Biển Đông hải phận giữ đời đời.....

   Nguyễn Minh Thanh
(Nhớ 28 - 8 - 2023, T.C. với bản đồ đã chiếm HS, TS của V.N.)


 *****


Thời Kỳ Đồ Đểu

Tàu của giặc Tàu rất bạo tàn
Đụng tàu ngư phủ Việt tan hoang
Thế nhưng Việt Cộng rằng "tàu lạ"
Khi đó Nam dân rõ Bắc Man
Hải đảo nghênh ngang đang chiếm đại
Biển Đông hống  hách đã khoanh càng
Bạo quyền Việt Cộng câm như hến
Chỉ biết mở to miệng túi tham

       Nguyễn Minh Thanh


 

*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.