Feb 24, 2024

Thơ đấu tranh

Anh Em Sao Nỡ ? & Chúng Buôn Dân
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 04:57:12 PM, May 18, 2023 * Số lần xem: 415
Hình ảnh
#1

 

 Anh Em Sao Nỡ?


Thế sự than ôi biển bất bình
Rừng thu lá đổ lắm người khinh
Lòng lang thum thủm kê gian bạc
Dạ sói tanh tao phụ thiện tình
Đã chẳng chăm lo cho khuyết tật
Sao đành ăn cắp của Thương Binh
Gia vong quốc bại đời luân lạc
Còn lại nơi đây một chút tình !!

                   Nguyễn Minh ThanhChúng Buôn Dân

Chiếc bách lênh đênh sóng dập dồn
Tiền đồ Tổ Quốc trước hoàng hôn
Họ giàn hoa ngữ nhằm ngoa ý
Chúng dựng mỹ từ để xảo ngôn
"Xuất Khẩu Lao Động" là bán sức
"Làm Dâu Xứ Ngoại " chính buôn trôn
Thái Lan, Cam Bốt không hề có
Hàn Quốc... nghe qua chúng hoảng hồn!!

                  Nguyễn Minh Thanh 


 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.