Feb 24, 2024

Đường thi Việt Nam

Hiếu Kính
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 10:48:49 AM, Aug 10, 2022 * Số lần xem: 263
Hình ảnh
#1

 


  

 

Hiếu Kính

Buồn thay trong cái cõi người ta
Có biết đâu: Tu Phật - Tu Ma
Tu Phật đường đường tâm tịnh sắc
Tu Ma liêng láo mắt tầm hoa
Tại gia Cha Mẹ luôn là Phật
Tự viện Sư Ni lúc lại Ma
Hiếu kính Mẹ Cha là trước nhứt
Rồi sau cung dưỡng... quí chùa  xa...

Nguyễn Minh Thanh 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.