May 27, 2024

Đường thi Việt Nam

Học Sử, Đọc Sử/Quan Tham
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 12:47:34 PM, Jun 21, 2023 * Số lần xem: 256
Hình ảnh
#1

 


  

 

Học Sử, Đọc Sử

Để biết Tiền Nhân chẳng phải hèn
Đánh tan giặc Bắc đã bao phen
Sơn Hà Nam Quốc thiên thu xướng
Đại Cáo Bình Ngô vạn cổ truyền
Nguyễn Huệ kiêu hùng truy Mãn Nghị
Hàm Nghi gian khổ chống Tây Phiên
Xót xa hãn mã theo dòng nước
Tổ Quốc thuyền nan biển sắp chìm...!!

                   
Nguyễn Minh Thanh
 

Quan Tham

Chung bọc mà sao chẳng nghĩ tình
Tham lam tài hoạnh thấy chình ình
Tư dinh thông thoáng như nhà hát
Biệt phủ thênh thang tựa cái đình
Trường học phí trường nghe vía khiếp
Nhà thương viện phí thấy hồn kinh
Bệnh nhân thiếu chỗ nằm la liệt
Lê lết trời xanh cũng bất bình !!
                           
Nguyễn Minh Thanh
 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.