Feb 24, 2024

Thơ đấu tranh

Huynh Đệ Chi Binh Nỡ Dứt Tình
Nguyễn Minh Thanh * đăng lúc 06:02:01 PM, May 23, 2023 * Số lần xem: 220
Hình ảnh
#1

 

                 

                        
        

Huynh Đệ Chi Binh Nỡ Dứt Tình


Thế sự than ôi biển bất bình
Rừng thu lá đổ lắm người khinh
Lòng lang thum thủm vô thành tín
Dạ sói tanh tao hoại đức tin
Đã chẳng chăm lo người khuyết tật
Sao đành ăn cắp của Thương Binh
Gia vong quốc bại đời luân lạc
Trân quý còn nhau một chút tình !!

Trân quý còn nhau một chút tình
Mà không vun quén cụm hoa xinh
Mồm loa che chối điều phi lý
Mép giải đậy đè chuyện bất minh
Mịt mịt chứng từ mong kẻ biết
Sờ sờ biệt phủ bảo ai tin
Thảm thay cọp chửa ra thiên cổ
Loang  tỏa rừng xanh những thúi rình

Loang tỏa rừng xanh những thúi rình
Đang cơn quốc nhục bước điêu linh
Có nghe thống thiết lời cô nhạn ?!
Có thấy lang thang kiếp lục bình ?!
Chân cụt ôm đờn đi chệch choạng
Mắt mờ quơ gậy ngó thinh thinh
Niềm đau biển Thái đầy ăm ắp
Huynh Đệ chi binh chẳng nghĩ tình... ?!
Huynh Đệ chi binh nỡ dứt tình... !!

            
Nguyễn Minh Thanh


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.