Dec 12, 2019

Tác giả

Vũ Hải
Vu Hai

ihaivu@yahoo.ca

Tất cả các bài của tác giả Vũ Hải:

Nghe Hạ đến - Thơ mới hiện đại VN - Mar 22, 2011
Em Hãy Là - Thơ mới hiện đại VN - Mar 21, 2011
Đêm Xuan Bien Gioi - Thơ mới hiện đại VN - Nov 04, 2010
Lỡ Hẹn - Thơ mới hiện đại VN - Oct 24, 2010
Hỡi Người Em Nhỏ Việt Nam Ơi! - Thơ song ngữ - Sep 24, 2010