Jan 23, 2021

Thơ song ngữ

Le Vase Brise
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 09:00:57 PM, Nov 08, 2010 * Số lần xem: 1853
Hình ảnh
#1

 

LE VASE BRISẺ

Sully Prudhomme

Le vase òu meurt cette verveine
D'un coup d'ẻventail fut fẻlẻ
Le coup du^t l'affleure à peine
Aucun bruit ne l'a révẻlé

Mais la lége`re meurtrissure
Mordant le cristal chaque jour
D'une marche invisible et su^re
En a fait lentement le tour

Son eau frai^che a fui goutte à goutte,
Le suc des fleurs S'est épuisẻ
Personne ne s'en doute
N'y touchez pas , il est brisẻ

Souvent aussi la main qu'on aime
Effleurant le coeur,le meurtrit,
Puis le coeur se fend de lui-même ,
La fleur de son amour périt.

Toujour intact aux yeux du monde,
Il sent croi^tre et pleurer tout bas
Sa blessure fine et profonde :
Il est brisẻ ,N'y touchez pas

BÌNH BÔNG RẠN NỨT

LTDQB lược dịch

Bình hoa cắm mã tiên héo úa
Nhài quạt ai đã lỡ chạm vào.
Đụng sơ cứ tưởng không sao
Chẳng ai nghe tiếng động nào vọng ra .

Vết thương ngầm tưởng là rất nhẹ ,
Chất pha lê cắn xé mỗi ngày
Vô hình mà chắc chắn thay
Bình bồng vết nứt tròn xoay đủ vòng.

Nước tươi mát rịn xong mỗi giọt
Nhựa nuôi hoa trong đọt mỗi khô
Thôi còn chi nữa mà ngờ :
Bình bông đã rạn ,chạm vô xin đừng

Đôi khi tay ta từng yêu mến
Chạm sơ mà chết điếng tim ta !
Con tim nứt rạn mãi ra
Hoa tình ủ rũ phôi pha héo tàn

Nguyên si trước mắt phàm nhân thế
Vết thương sâu vi tế nẩy trồi
Tỉ tê chỉ khóc thầm thôi
Con tim rạn nứt chạm chơi xin đừng

LTDQB

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.