Jan 23, 2021

Thơ song ngữ

Phật Duyên (thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 05:20:20 AM, May 12, 2009 * Số lần xem: 1739
Hình ảnh
#1


(thuận nghịch độc)

đọc xuôi:

Sầu mãn trí quang khả diệu luân
Đáo sơn hoa Phật thuyết tiền nhân
Châu liên sắc hoại vô thâm đạo
Ấn thiện ưu hồi bất hạ thân
Sâu ái niệm hồ vi diệu tánh
Huệ duyên khương phục ẩn thiền tâm
Mầu kinh hóa nhiệm thiên linh điện
Cầu tọa phước niên thập điển ân

đọc ngược:

Ân điển thập niên phước tọa cầu
Điện linh thiên nhiệm hóa kinh mầu
Tâm thiền ẩn phục khương duyên huệ
Tánh diệu vi hồ niệm ái sâu
Thân hạ bất ưu hồi thiện ấn
Đạo thâm vô sắc hoại liên châu
Nhân tiền thuyết phật hoa sơn đáo
Luân diệu khả quang trí mãn sầu

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
28.04.2009 (01/05/2009)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.