Jun 03, 2023

Thơ song ngữ

Dừng Bước Bên Rừng Chiều Đông
Lê Minh Sơn * đăng lúc 05:44:14 PM, Dec 31, 2012 * Số lần xem: 2046
Hình ảnh
#1

                                

 STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING                  

Nguyên tác: ROBERT FROST_Phỏng dịch: MINH SƠN LÊ

 

Whose woods these are I think I know,
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

Rừng ai đây… Tôi biết rồi!

Nhà ông chẳng mấy xa xôi làng này

Ông đâu hay tôi dừng đây

Ngắm khu rừng với tuyết đầy trên cây.

 

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the wood and frozen lake
The darkest evening of the year

Ngựa tôi chừng thấy lạ kỳ!?

Nhìn quanh chẳng thấy trại gì nơi đây

Hồ băng, rừng giá lạnh đầy

Chiều hôm tối nhất năm vây phủ trời.

 

He gives his harness bell a shake
To ask if there is some mistake
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
Ngựa rung tiếng nhạc như lời…

Nhắc rằng bước đã lạc nơi muốn tìm

Chỉ còn là tiếng thì thầm
Tuyết rơi rơi nhẹ từ trăm năm chiều…

 

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
Rừng ơi, em thật yêu kiều

Nhưng vì ước hẹn nên chiều phải đi

Dặm dài tiếp bước ngựa phi

Ta đi để tới trước khi đêm về.

 

Tháng Tư_2 ngàn 12

MINH SƠN LÊ

 

Robert Frost (1874 – 1963) Thi Hào Danh Tiếng của Hoa Kỳ    

Robert Lee Frost là nhà thơ danh tiếng nhất của Hoa Kỳ trong năm thập niên từ 1920. Vào năm 1960, Quốc Hội Hoa Kỳ đã trao tặng Thi Hào Robert Frost một huy chương vàng để “công nhận thơ phú của ông đã làm giàu cho nền văn hóa của Hoa Kỳ và nền triết học của Thế Giới”.
Sự nghiệp thơ phú của Robert Frost đã lên tới đỉnh cao nhất vào tháng 1 năm 1961 khi ông đọc bài thơ “Quà Tặng Hoàn Toàn” (The Gift Outright) nhân dịp Lễ Nhậm Chức của Tổng Thống John F. Kennedy.

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.