Jan 23, 2021

Thơ song ngữ

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái & Daughter (tho song ngữ)
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 04:07:33 PM, Apr 02, 2009 * Số lần xem: 1675
Hình ảnh
LTÐQB
#1

Kính thưa quý vị độc giả trên các diễn đàn ,

Xin gửi bài thơ đã ngáp ruồi (*)
Hội YOUNG SCIENTISTS ngợi khen thôi
Chỉ mong đón nhận lời phê bình phẩm
Là bỉ nhân tôi thỏa mãn rồi .

(*) Bài thơ dã chiếm giải của hội THE YOUNG SCIENTISTS 1994

HÃNH DIỆN ĐƯỢC MANG DÒNG MÁU VIỆT

Tôi vốn sinh ra ở nước này
Nhưng sao hồn chẳng để nơi đây ,
Chỉ nghe thăm thẳm trong tiềm thức
Tiếng VIỆT NAM vang vọng mỗi ngày

Này lời âu yếm mẹ ru êm ,
Này tiếng cha ngâm vạn nỗi niềm ,
Này nhạc Phạm Duy khơi lối mộng
Dìu tôi du nhập cõi Thần tTên

Thần Tiên xứ ây có Âu Cơ
Giúp Lạc Long Quân dựng cõi bờ ,
Một bọc trăm con gây giống Việt
Non sông Hồng Lĩnh đẹp như thơ

Như thơ như họa truyện Sơn Tinh
Để giữ người yêu mãi cạnh mình ,
Đã trổ phép thần xây núi Tản
Giữa trời hùng vỹ đứng oai linh

Oai Linh ai sánh nổi Thần Quân
Nhổ trúc La Ngà giết giặc Ân
Mượn ngọn Sóc Sơn làm bãi phóng
Phi thuyền Thiết Mã thoát trầm luân .

Trầm luân Trọng Thủy Mỵ Châu ơi !
Bể aí lênh đênh dễ mấy người
Như được Tiên Dung cùng Đồng Tử
Đưa dân Dạ Trạch tuốt lên trời

Lên trời để lại dưới nhân gian
Triệu triệu con hiền với cháu ngoan
Bờ cõi mở mang xây nghiệp tổ
Huy hoàng dòng dã bốn ngàn năm ...

Bốn ngàn năm văn hiến có dư
Biết bao Trưng Triệu những anh thư ,
Biết bao Thường Kiệt ,bao Hưng Đạo
Tô đẹp giang sơn rạng sắc cờ

Sắc cờ Phấp phới ngập năm châu
Hướng dẫn Rồng Tiên khắp địa cầu
Nhất trí dựng xây non nước Việt
Da vàng máu đỏ xót thương nhau .

Mười lăm năm lẻ ở Hoa Kỳ .
Tôi vẫn mơ màng giấc nửa khuya
Hãnh diện được mang dòng máu Việt
Cùng chung huyền sử nhiệm mầu kia

LTĐQB và con gái

PROUD TO BE A VIETNAMESE

I was born in this beautiful country
But within its borders my soul doesn't want to be
Because from the deepest of my subconsciousness
The word "Vietnam" is echoing dịstinctively and endless

Lịstening to my mother's sweet lullaby
Then to my patrotic father's melancholic cry,
My mind is carried away by Phạm Duy 's music
To the fairy land full of stories so idyllic

The idyllic stories tells me the wonderful mother Âu Cơ
Who hatched one hundred children to help Lạc Long ,an oriental King Arthur
To build and give birth to a whole new nation ,
The nation on the Crimson Ridge is always the source of my adorarion

I adore the Tản Viên Mount Spirit
Who to keep his Love so quixotic
Built the Vietnamese Olympus
Overlooking all of Asia just like Zeus

As Zeus ,the famous celestial soldier
uprooted bamboo trees to chase away the Ân invaders
Then using Mount Sóc as a launching site
Flew his iron horse fleeing the earthly love and all its might

Fleeing the earthly love and all its might.Oh lovers Trong Thủy , Mỵ Châu
Lost in the affectionate sea ,not too many ,though
Can be like Tiên Dung and her ideal man
Who took the entire Dạ Trạch village to the fairy land

Moving to the fairy land ,they left millions of inhabitants
who were ,in this country the most venerable combatants
Who embellished the native land which was to them so dear ,
So dear to all of us during the last four thousand years .

During the last four thousand years of civilization ,
So many women and men of this nation
Like Sisters Trưng ,Miss Triệu ,Like Thường Kiệt ,Hưng Đạo the great generals
Who defended our country and kept our flag flying high on capitals

Our flag flying high on all five continents
Is a reminder to all the noble Vietnames militants
To return and rebuild their fatherland
And drive the yellow skin ang red blood to a glorious end

I have been living in this country fifteen years around
At night I dream a dream so sound ...
I am proud to be a vietnamese teenager
Sharing the same beautiful Myth with my ancesters

LTĐQB & Daughter

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.