Apr 25, 2024

Tác giả

Nguyên Hoàng Bảo Việt

Nguyen Hoang-Bao-Viet

 

cevex@infomaniak.ch

Tất cả các bài của tác giả Nguyên Hoàng Bảo Việt:

Ngàn Năm Thăng Long - Thơ mới hiện đại VN - Jan 10, 2018
Hát Với Solidarność - Thơ song ngữ - Jan 30, 2011
Bài Thơ Những Đêm Tháng Mười Và Bản Dịch Tiếng Ba Lan Tiếng Pháp Tiếng Anh - Thơ mới hiện đại VN - Apr 30, 2010