Jan 23, 2021

Thơ song ngữ

Tặng Triều Tiên quốc sứ Lý Quang , Trịnh Vũ Thuần , Duẫn Phường hồi quốc
Cố Hương * đăng lúc 12:10:34 PM, Oct 23, 2010 * Số lần xem: 1844
Trích từ THƯ VIỆN TOÀN CẦU :


贈朝鮮國使李珖,鄭宇淳,
尹坊回國

公庭朝罷路分殊,
遙指東瀛憶使乎。
志氣可能追縞帶,
篇章奚管付醬瓿
敷文此日車同軌,
秉禮從來國有儒。
萬里相逢知匪易,
六年王會一成圖。

胡士棟
皇越詩選-卷六

Tặng Triều Tiên quốc sứ Lý Quang , Trịnh Vũ Thuần ,
Duẫn Phường hồi quốc

Công đình triêu bãi lộ phân thù ,
Diêu chỉ đông doanh ức sứ hồ .
Chí khí khả năng truy cảo đới ,
Thiên chương hề quản phó tương bồ .
Phu văn thử nhật xa đồng quỹ ,
Bỉnh lễ tòng lai quốc hữu nho .
Vạn lý tương phùng tri phỉ dị ,
Lục niên vương hội nhất thành đồ .

Hồ Sĩ Đống
Hoàng Việt thi tuyển quyển 6

Trích từ :
四海之内:越南与朝鲜使臣之酬唱_乐� �� ��公_新浪博客

Hồ Sĩ Đống 胡士棟: (1739 - 1785 )tự Long Cát 隆吉,hiệu Dao Đình 瑤亭 ,
người huyện Quỳnh Lưu , tỉnh Nghệ An , dòng dõi Hồ Tông Thốc , Hồ Sĩ
Dương là những sử gia có tiếng . Năm 1772 , đỗ Hội nguyên , Đình nguyên ,
Hoàng giáp . Sau đổi tên là Hồ Sĩ Đồng 胡士同 , tự Thông Phủ 通甫 , hiệu
Trúc Hiến 竹憲 . Làm quan đến chức Tham tụng , Thị khanh , Thượng thư Bộ
Binh, phong tước Dao Đình Hầu , sau thăng tước Ngọc Quận Công.

Năm Đinh Dậu (1777) , ông sung chức phó sứ sang nhà Thanh cùng với tùy
viên là Võ Khâm Tự. Giữa đường Võ Khâm Tự bịnh mất , trước khi mất tiết lộ
cùng ông việc chúa Trịnh Sâm có làm tờ biểu riêng xin vua Thanh phong
vương cho họ Trịnh. Ông giữ kín việc ấy, mà chúa Trịnh chẳng hỏi gì khi sứ
bộ trở về . Thời gian đi sứ ông có gặp sứ giả các nước Triều Tiên , Lưu Cầu ;
có trao đổi văn thơ với sứ các nước ấy .

Ông vẫn thường được cử đi kinh lý ở Quảng Nam, rất lo lắng về địa thế ở
đấy , tâu xin rút tướng Phạm Ngô Cầu về, thay tướng khác tài giỏi hơn để
giữ yên vùng này . Vua , chúa không chấp thuận, về sau Phạm Ngô Cầu bị
Tây Sơn đánh bại mở đầu cho sự sụp đổ của vua Lê chúa Trịnh .

Năm Ất Tỵ (1785), ông mất hưởng dương 46 tuổi. Còn để lại:

Tác phẩm :

Dao Đình sứ tập cũng gọi là Hoa trình khiển hứng, đề tựa năm Kỷ Hợi (1779).

Dao Đình thi tập và đề tựa tập Sứ hoa tùng vịnh của Nguyễn Tông Quai.

Công đình : chỉ việc triều đình , tức việc đi sứ

Cảo đới : y phục , dây thắt lưng của học trò , kẻ sĩ ; ở đây chỉ những
sứ giả Việt Nam và Triều Tiên xuất thân từ giới nho sinh .

Tương bồ (tương phẫu ) : cái thẫu , bình đựng tương , ở đây chỉ văn
chương là chuyện không thực tế , hoặc ít được người tán thưởng .
Lấy tích Lưu Hâm 劉歆 chỉ trích Dương Hùng 揚雄 về việc sáng tác kinh
《Thái Huyền 太玄》,《Pháp Ngôn 法言》, nói rằng người đời chỉ trọng việc
lợi lộc thực tế , sẽ đem sách của Dương Hùng chèn , mịn vò tương mà thôi .
Từ đó có tích 《 Phú tương phẫu , cái tương đàm 覆醬瓿,蓋醬壜 》, dùng để
chỉ việc người đời không trọng những trước tác của kẻ nho sinh , hoặc
không có giá trị thực tế hoặc không người lý giải .

Tuấn cốt chánh khiên diêm ,
" Huyền " văn chung PHÚ TƯƠNG .

Huyền : tức Thái Huyền kinh
Lục Quy Mông - Ký sự

駿骨正牽鹽,
玄文終覆醬。

陸龜蒙 《記事》
卷619_8

Vương hội : hội các vua , các sứ thần tại kinh đô nước Tàu ;
ngày xưa vua Tàu thường gọi các vua nước nhỏ đến triều kiến ,
các vua giữ uy không chịu đi , chỉ cho sứ thần đến thay thế .


Dịch thơ :

Tặng quốc sứ Triều Tiên Lý Quang , Trịnh Vũ Thuần ,
Duẫn Phường về nước

Việc nước xong đường chia hai ngã
Chỉ bể đông nhớ sứ biết bao
Kẻ nho sinh giữ tròn chí khí
Chuyện thơ văn xin phú cho trời
Phô chương điển xe cùng quỹ đạo
Giữ lễ nghi nước có người tài
Vạn dặm đến gặp nhau há dễ
Mỗi sáu năm hội sứ giả khai

Phan Lang

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.